ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Aktuality

Nestabilita prozatím skončila

| Diskuzní fórum
Nestabilita prozatím skončila
Vracíme se do stavu zákona o myslivosti před rokem 2019!
Poslanci poslali novelu zákona o myslivosti raději ke dnu, poté co zmutovala pod tíhou škodlivých antimysliveckých přílepků

 
Dne 18. 6. 2021 poslanci ve Sněmovně k naší radosti nejen schválili ve třetím čtení ústavní právo na zbraň, ale také projednávali ve třetím čtení samostatnou tzv. vládní novelu zákona o myslivosti (sněmovní tisk č. 954). Poslanci odpovědně zahlasovali pro vrácení této novely ZoM zpět ze třetího do druhého čtení, protože sami uznali, že původně slibnou novelu nakonec zavalila tíha nových 71 pozměňovacích návrhů a přílepků, tedy 22 stran nových nedostatečně projednaných paragrafů, které ohrožovaly samotnou existenci myslivosti.
Celkovým výsledkem tedy je, že se legislativně opět vracíme do stabilního a všem známého stavu zákona o myslivosti před rokem 2019, protože „kůrovcový přílepek“ poslankyně Adamové-Pekarové se mezitím podařilo zrušit již 2.6. 2021 v rámci třetího čtení tzv. invazní novely ZoM, nenaběhne tedy ani účinnost přílepku plánovaná původně od listopadu 2021.

image003.jpg
 
V první řadě je nutné velmi ocenit, že ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. s moudrými úředníky našeho mateřského Ministerstva zemědělství a také s obrovskou většinou rozumných poslanců naprosto dodrželi své slovo z roku 2019, když slíbili, že myslivecké spolky ochrání před kůrovcovým přílepkem, který tehdy protlačilo Hnutí Duha pomocí pirátsko-topáckého návrhu poslanců Markéty Pekarové a Radka Holomčíka.
Tehdy také ministr Toman a zasvěcení poslanci myslivcům veřejně slíbili (a jak vidno slib dodrželi), že přílepek zkusí napravit ve Sněmovně podáním návrhu vládní novely zákona o myslivosti, s tím, že pokud by se na novelu nakonec nabalily škodlivé pozměňovací návrhy, tak novelu raději ani nepustí dál. A to se právě stalo!
Na novelu se totiž celkem nalepilo 71 nekonzistentních a neprodiskutovaných pozměňovacích návrhů od některých poslanců ve smyslu „co dům dal“!  A ministr Toman se v tu chvíli ukázal jako pravý myslivec, kterému záleží na myslivosti a byť podle kuloárních informací již ve volbách nebude kandidovat na žádné funkce, je úctyhodné, že působení na svém resortu končí s čistým štítem a že se nám myslivcům může podívat přímo do očí. I když Ministerstvo zemědělství mělo v původně nadějné vládní novele kus odvedené práce, tak ministr férově vystavil novele červenou kartu. Však také novela zmutovaná pod tíhou antimysliveckých přílepků vlastně už ani nebyla vládní novelou, a nelze se divit, že za výsledek ani nechtěl nést odpovědnost.
 
image001.jpgA zde již citujeme celý závěr státnického projevu ministra Miroslava Tomana ve sněmovně 18.6. 2021, který nás myslivce potěšil: Současně však musím uvést některé pozměňovací návrhy, s nimiž zásadně nesouhlasíme, jejich společným jmenovatelem je skutečnost, že jsou v rozporu s cílem a účelem nyní projednávaného návrhu novely a ve svém důsledku zasahují do systematické právní úpravy myslivosti, jako například povinné vystavení povolenky k lovu pro vlastníka 5 a 50 hektarů. Současně musím upozornit, že některé z uplatněných pozměňovacích návrhů přímo směřují k otevření procesu tvorby honiteb, což znamená, že všichni budou řešit honitby, a nebude se lovit.
V současné době, resp. v situaci, v níž se lesní hospodářství a myslivost nachází, se jedná, a jednalo by se do budoucna, o naprosto nesystémový a nežádoucí krok, který je v rozporu s cílem nyní projednávané novely. K jednotlivým bodům připomínám, že pozměňovací návrhy se neobjevily v poslední poslanecké novele právě proto, že svou nesystémovostí činí novelizaci zákona velmi obtížně průchozí, a lze je považovat za návrhy, které by mohly projednávání vládního návrhu zákona zablokovat.
Závěrem mého vystoupení bych rád poděkoval kolegům, kteří se podíleli na zpracování zákona tak, aby to pomohlo celé myslivecké veřejnosti, a hlavně lesům v České republice. Věřím, že pokud se nedomluvíme, tak já budu souhlasit s tím, že se novela vrátí do druhého čtení, abychom si některé pozměňovací návrhy ještě mohli znovu probrat. A to proto, protože si myslím, že jedině cestou konsenzu bude možné obnovit lesy tak, aby mohly sloužit k užívání i příštím generacím.
 
image002.jpgV neposlední řadě velmi oceňujeme také konsensuální postoj ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce a úředníků jeho resortu MŽP, že nezneužili situace, nesypali sůl do ran a jako profesionálové zachovali neutrální a střízlivé stanovisko v této složité situaci, v které se myslivci i celá myslivost nacházela.

 
Jmenovité hlasování o vrácení vládní novely zákona o myslivosti zpět z třetího do druhého čtení je zde:  www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=76761&l=cz .
Naprostá většina 97 poslanců (hlavně z řad ANO, ČSSD, SPD a KSČM) hlasovala moudře pro vrácení novely přetížené přílepky poškozujícími myslivost, naopak menšina 36 poslanců stále chtěla tlačit novelu dál, hlavně to byli poslanci z řad Pirátů, STAN, KDU-ČSL a TOP 09.
 
 Straka-parlament-web.jpg

Zákon o myslivosti je jako dřív, ale co teď dál?
 
Zákon o myslivosti tedy máme dočasně v původním stabilním stavu. Schválně píši slovo dočasně, protože se nyní zrušilo jen to, co bylo nedomyšlené, ale nadále bude společenská i politická poptávka po změnách zákona. Jsem přesvědčen, že zákon o myslivosti by nám neměli za zády psát aktivisté Hnutí Duha, tak jak to bylo u kůrovcového přílepku v roce 2019, ani by zákon neměl být téměř čistě úřednicko-poslaneckou záležitostí jako právě shozená vládní novela ZoM.
Získali jsme rok či dva času, ale je teď nyní na nás, abychom maximálně využili tento prostor a aktivně společně jako myslivci vytvořili vhodný a vyvážený návrh novely zákona o myslivosti, nebo raději vytvořili rovnou celý rozumně koncipovaný moderní zákon, který by nahradil stávající zákon č. 449 z roku 2001.
A protože by to měl být zákon o myslivosti hlavně pro nás myslivce, který by měl koncipovat začlenění myslivosti jakožto zodpovědné a dlouhodobé činnosti ve prospěch přírody, tak bychom měli po volbách my sami aktivně přijít se základními obrysy či návrhem zákona o myslivosti. My musíme být tím aktivním činitelem, myslivců se musí zasta především Českomoravská myslivecká jednota, samozřejmě vše se musí dojednat, prodiskutovat a doladit ideálně ve shodě a spolupráci s ministerstvy, zákonodárci za účasti široké odborné i laické myslivecké komunity, akademické sféry a v neposlední řadě s konstruktivními partnery z řad zemědělců a lesníků v rámci naší úspěšné platformy „hospodáři v krajině“.
Příkladů kvalitních zákonů a prospěšné spolupráce mohu uvést z vlastní zkušenosti několik, například od ledna 2021 máme schválený kvalitní nový zákon o zbraních, který vznikl pečlivou dlouholetou spoluprací Ministerstva vnitra, zákonodárců s odbornou střeleckou veřejností, máme ale také kvalitní invazní novelu, která byla opět pečlivě vypilována léty spolupráce MŽP, MZe, zákonodárců s odbornou veřejností z řad hospodářů v krajině.
 
Dr. Ing. Bohumil STRAKA
člen ČMMJ

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...