ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Aktuality

Nová možnost lovu nepůvodních druhů

| Diskuzní fórum
Nová možnost lovu nepůvodních druhů
Od 1. ledna 2022 mohou myslivci nově lovit nepůvodní druhy živočichů. Tyto druhy působí škody, ohrožují životní prostředí a naše původní živočichy a rostliny. 
Ministerstvo zemědělství umožní myslivcům regulovat nepůvodní druhy zvěře, které v přírodě působí škody. Na vyhlášce, která stanovuje seznam živočichů vyžadujících regulaci, se Ministerstvo zemědělství shodlo s Ministerstvem životního prostředí.
Vyhláška umožňuje od 1. ledna 2022 lovit nepůvodní druhy živočichů. Podmínkou je, aby to měli myslivci uvedeno v povolence, kterou jim vydává uživatel honitby. Dosud mohla lovit tyto nepůvodní druhy pouze myslivecká stráž. Nová vyhláška MZe má za cíl zvýšit počet možných lovců, kteří by mohli pomoci s redukcí stavů uvedených druhů.
Vyhláška do české legislativy tak přenáší předpisy Evropské unie o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů
 
K nepůvodním druhům uvedeným ve vyhlášce patří husice nilská, mýval severní, norek americký, nutrie říční, psík mývalovitý a ondatra pižmová. Cílem je přispět k regulaci nepůvodních druhů a snížení nepříznivých dopadů spojených s jejich výskytem a šířením.
Například mýval, norek a psík mývalovitý požírají ptačí vajíčka, mláďata i dospělé drobné živočichy. 
Norek působí značné škody na populaci raků, obojživelníků, ryb, ptáků i menších savců. 
Husice nilská svým agresivním chováním znemožňuje hnízdění jiných druhů vodních ptáků. 
Ondatra a nutrie dokážou zničit polní plodiny a porosty na březích v okolí vod, a tím mohou ohrozit cenná přírodní společenstva. Oba druhy mohou narušit protipovodňové hráze a jiné vodní stavby. Vzhledem k tomu, že často žijí v blízkosti zastavěného území, mohou být i přenašeči chorob.
Nepůvodní druhy žijí mimo území svého přirozeného prostředí, v naší přírodě se dříve nevyskytovaly a byly do ní zavlečeny, ať už úmyslně nebo náhodou. V posledních letech stavy nepůvodních druhů stoupají ve všech zemích Evropské unie, a jsou tak jedním z velkých problémů ochrany životního prostředí.
 
Zdroj: tisková zpráva MZe 
 

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...