Aktuality

Pöttinger zachraňuje srnčata před sekačkou

| Diskuzní fórum
Pöttinger zachraňuje srnčata před sekačkou

Firma Pöttinger, vyrábějící také sklízecí stroje  vyvíjí také inovativní produkty. Díky asistenčnímu systému Sensosafe pro detekci a ochranu divokých zvířat se rakouské firmě Pöttinger podařilo vyvinout převratný systém.

I když se vývoji podobných systémů zabývá řada výrobců, Pöttinger je jediný, který jej dotáhl do finální podoby, čímž by mohl zachránit nemálo srnčat, která jinak nezřídka hynou pod sklizňovými stroji.
Již nyní je Sensosafe světově prvním asistenčním systémem namontovaným přímo na žacím stroji (nebo na mezilehlém rámu). Systém byl rozsáhle testován vybranými zákazníky a ve vlastním testovacím oddělení firmy Pöttinger.
Jedná se o tyč, která je umístěna přímo na čelním žacím stroji a rameno, které je upevněné na rámu mezi traktorem a čelním žacím strojem (svojí délkou dosahuje před zadní nesený žací stroj). Rameno a tyč jsou opatřeny optickými senzory, které nevnímají teplotu, ale hnědou barvu srnčat. Dokážou rozlišovat i mezi jinými překážkami.
V případě, že systém zvíře detekuje, vyšle signál do hydrauliky, aby se čelní žací stroj okamžitě zvedl. Rameno umístěné na rámu je určeno pro zadní nesený žací stroj a pracuje na podobném principu, mezi ním a zadním žacím strojem je ale větší prostor. V pracovní poloze se sklopí rameno směrem ven.

poettinger-sensosafe-zachran-zvire-pred-sekackou-ochrana-srncat.jpg
Technici v Pöttingeru se tak ujali výzvy a vyvinuli asistenční systém pro rozpoznávání zvířat. Sensosafe je vybaven optickými senzory. Pracují optimálně i při plném denním světle. Tento inovativní nápad již v roce 2017 dostal ocenění Silver Innovation Award.
Senzory systému Sensosafe detekují srnčata nebo jiná malá divoká zvířata. Okamžitě se vyšle signál do hydrauliky žacího stroje, který se následně zvedne automaticky rychlostí blesku. Obsluha traktoru je zároveň akustickým a vizuálním signálem upozorněna, aby mohla zabrzdit nebo srnče objet. Může také zvednout zadní žací stroj a ponechat malou neposečenou plochu. To umožňuje obsluze traktoru zachránit mnoho volně žijící zvěře a nebo srnčata vynést z nebezpečného prostoru.
I v letošní sezóně byl systém ještě jako prototyp podroben náročnému testování. Praktické zkušenosti získané během testování jsou podle firmy Pöttinger velmi potěšující. Zachránilo se prý pozoruhodně velké množství zvířat. Na jaře, když jsou srnčata a jiná malá divoká zvířata skryta ve vysoké trávě, jsou zvláště ohrožena při první sklizni pícnin. Díky svému přirozenému reflexu tato zvířata bohužel před traktorem s žacími stroji neutečou a jsou usmrcena.
Zveřejněno 19. 6. 2020  na webu Agroportal24h.cz

poettinger-sensosafe-zachran-zvire-pred-sekackou-ochrana-srncat-2-1.jpg
 


Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...