ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Aktuality

Pravdu máme my!

| Diskuzní fórum
Pravdu máme my!
Europoslanci lžou občanům, že EU nechce zakázat olovo
Naše „milionová výzva“ se stane mezinárodní: přidat se chtějí Slováci, Poláci, Maďaři, Italové i Švýcaři
 
Naše výzva milionů občanů proti plánovanému zákazu olova má obrovský úspěch. Úředníci Evropské komise a někteří europoslanci proto ihned přispěchali se lživě arogantním nařknutím, které papouškovala i některá média, že prý naše výzva je nepravdivá, že žádný zákaz mimo mokřady se nechystá, a že prý děláme „bouři v malé české sklenici vody“.
Přinášíme proto další informace včetně argumentů, a také dokument, ve kterém Evropská komise dokonce již v roce 2015 zadala připravit zákaz olova i mimo mokřady.
 
V minulém čísle jsme na stránkách Myslivosti i webu www.myslivost.cz informovali, že ve čtvrtek 17. ledna 2019 se událo něco, co tu skutečně ještě nebylo: v jediný den „velká ústavní trojka“, tedy Senát, Sněmovna i Vláda, přijaly výzvu některé občanské platformy. A už vůbec výjimečné je, že se jedná o výzvu reprezentující téměř jeden milion občanů, a to z velké části organizovaných prostřednictvím zájmových svazů.
K protestní nótě občansko-bezpečnostní platformy LIGA LIBE, zastřešující statisíce petentů, se totiž postupně připojily obrovské občanské zájmové organizace a svazy, jejichž členové by právě zanedlouho mohli být výrazně poškozeni: myslivci, rybáři, vojáci v záloze, apod. Dali jsme jasně najevo, že občané si nepřejí plošný zákaz olova, protože ekologické náhražky „neodporující fyzikálním zákonům“ prostě neexistují.
 
Naše video z akce má přes 50 000 zhlédnutí
 
Média o naší iniciativě pořídila přes třicet článků a reportáží, a celý týden jsme hýbali mediální i politickou scénou. Ale jedeme dále! Posuďte sami, pokud máte dvě minuty času k zhlédnutí našeho profesionálního videa z akce, které vidělo na facebooku přes 50 000 lidí. Video můžete vidět a sdílet i na youtube ZDE
https://youtu.be/zsNJNwoLuB4
A jsou tam i snímky z akce, které můžete dále volně využít pro vaše vlastní články na sociálních sítích i v časopisech: www.ligalibe.cz/o-nas/mame-za-sebou
 
Zákazy a přehnané regulace se na nás valí ze všech stran
 
Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) nedávno dokončila svoji studii, a určila, že jedním z „nejurgentnějších“ ekologických problémů, co doslova ohrožuje naši planetu, nejsou hnojiva, chemické odpady, upravované potraviny, pokles druhové pestrosti, ani kvalita ovzduší kolem nás, ale právě OLOVO.
Evropská komise uvádí, že prý střelci a rybáři znečistí životní prostředí ročně tisíci tun olova, a zcela si pak vycucala z prstu odhad, že údajně na otravu olovem zahynou dva miliony ptáků ročně.
V jiném dokumentu ale samotná Evropská komise odhaduje, že se v EU vyrobí a zpracuje 1 milion až 10 milionů tun olova. Úředníkům asi nevadí to olovo, které se za desítky let rozprášilo v benzínu, ani to ve starých vodovodech, starých nátěrech apod., ale to, které prý vystřílí sportovní střelci, myslivci a dokonce i policisté, kteří by taktéž dokonce neměli být z budoucích přísných zákazů vyňati. A taktéž jsou údajně na vině i rybáři, že prý znečišťují řeky tímto „vysoce toxickým“ prvkem, když utrhnou někdy vlasec.
Zákazy má nyní řešit opět Evropská komise, a to bohužel (a v tom je největší nebezpečí!), aktualizací přílohy stávajícího EU nařízení zvaného REACH, tedy dokonce bez schválení Europarlamentem a Radou EU.
Ekopopulisty přitom vůbec nezajímá, že olovo se bez nějakých zjevných škod užívá už po staletí, v přírodě se prakticky nerozpadá, a tak téměř nic nekontaminuje, že za něj není z hlediska užití ve střelách a rybářských zátěžích plnohodnotná a cenově úměrná náhrada.
 
Chtěli z nás udělat „blbce“, ale naše výzva je samozřejmě pravdivá
 
Nepravdivá jsou chlácholivá tvrzení některých médií a europoslanců, že Evropská komise vlastně nechtěla nic zakazovat. Záměrem Evropské komise v posledních letech vždy bylo, je, a bude zavést plošný zákaz olověného střeliva a rybářských závaží, nejen v oblasti mokřadů, jak uvádějí europoslanci Tomáš Zdechovský a Pavel Poc.
Bohužel i Český rozhlas naskočil na matoucí a nepravdivé výroky mluvčí EK a europoslance Pavla Poce. Rozhlas nás vůbec jako autory výzvy nekontaktoval, aby slyšel druhou stranu, nezjišťoval skutečnosti, a rovnou publikoval a vysíláním šířil nepravdivé informace tzv. hoax. Proto jsme hned podali stížnost k Radě pro TV a rozhlasové vysílání. ČRo je veřejnoprávní médium placené z našich nemalých poplatků, tak si nesmí dovolit takové zavádějící nepravdivé reportáže. Když spočítáme rozhlasový poplatek 45 Kč měsíčně x 12 = 540 Kč ročně, tak uvedli v omyl a udělali hlupáky z téměř 1 milionů občanů zastřešených naší výzvou, kteří platí ČRo ročně půl miliardy korun na poplatcích.
 
Chtějí, aby odpor obyčejných lidí vyšuměl do ztracena
 
Ujišťují, že nic nechystají, ale ve skutečnosti se jedná o snahu uchlácholit, uspat, aby odpor obyčejných lidí vyšuměl do ztracena, a pak v tichosti restrikce zavést. Důkazů máme mnoho, nejjasnějším je však dokument přímo z pera Evropské komise svědčící o pravém opaku, že Evropská komise opravdu požádala agenturu ECHA o přípravu restrikcí, a to dokonce již v roce 2015.
Pokyn EK agentuře ECHA, aby připravila restrikce, lze najít přímo na oficiálním serveru EU, v překladu citujeme ze žádosti EK: „Kvůli jakémukoli dalšímu použití olověného střeliva, včetně lovu v jiných terénech než mokřadech a sportovní střelby, stejně jako použití olova jako závaží pro rybolov, bychom chtěli agenturu ECHA požádat, aby zahájila shromažďování informací pro posouzení rizika a socioekonomického dopadu za účelem (s výjimkou případů, kdy nelze prokázat žádné riziko) připravit aktualizaci přílohy zakázaných látek (Annex XV), jejichž použití bude omezeno.“

Zadost-EK-aby-ECHA-pripravila-studii-a-restrikce-2015.jpg

Pokyn agentuře ECHA na přípravu restrikcí

 
Nenecháme se opít rohlíkem, máme naštěstí informace „z první ruky“
 
Máme, na rozdíl od ostatních, informace z první ruky, protože se v debatě o olovu prostřednictvím Federace organizací pro myslivost v EU (FACE) angažujeme již 40 let od založení federace, a v posledních letech se samozřejmě této oblasti věnujeme ještě intenzivněji.
FACE se sídlem v Bruselu reprezentuje 7 milionů evropských myslivců, přičemž naši vědci, odborníci a právníci se přímo účastní mnoha jednání v pracovních skupinách v odborných komisích s úředníky z Evropské komise, takže informace máme od zdroje ty nejspolehlivější.
Z dosavadních jednání jasně vyplývá, a trváme na tom, že EU chce PLOŠNÝ zákaz, a to všude, i mimo mokřady, i olůvka. Je jen je otázkou času, kdy k úplnému zákazu dojde.
Na hrozbu zákazu upozorňuji již dlouho, ale nikdy jsme netvrdili, že to bude zítra. Víme, že euromlýny melou pomalu, ale jistě. Víme také, že už ani současná Junckerova Evropská komise žádný zákaz nestihne, protože na podzim jí končí mandát. Nejčastěji zmiňované předpokládané datum zákazu je v letech 2021 nebo 2022.
 
Úřednická finta: nerušte a nedělejte bouři ve sklenici vody, vždyť teprve jednáme...
 
Už jsme si to několikrát na vlastní kůži zažili u jiných legislativních procesů v minulosti (např. „odzbrojovací směrnice EU nebo nařízení EU č. 1143 o invazních nepůvodních druzích), že když se se pobouření občané ozvou včas, dokud je legislativa v běhu, tak se vždy ozývají od úředníků Evropské komise a od některých europoslanců zlehčující řeči: „o nic nejde, omezení se vás nedotkne, a nerušte, vždyť teprve jednáme...“. No a když je hotovo, tak zase ti stejní říkají „my jsme nevěděli, měli jste se ozvat a připomínkovat zavčas, teď už se nedá nic dělat.“
 
Omezeni-optika-zbrane-strelivo.jpgChlácholení europoslanců připomíná situaci před měnovou reformou v roce 1953, že nic se nechystá...
 
Matením veřejnosti je „hoax“ europoslanců Pavla Poce a Tomáše Zdechovského, kteří tvrdí, že se zákaz olova v rybářských závažích a ve střelách vůbec nepřipravuje. Je to smutné, když ani zákonodárci, ani mluvčí EK neví (nebo ví a vědomě nemluví pravdu) o legislativě, když plošný zákaz se dlouhá léta připravuje, podle rčení, že levá ruka neví, co dělá pravá.
Nejedná se jen o zákaz na mokřadech, to je nošení dříví do lesa myslivcům říkat, že to u nás platí osm let, to samozřejmě víme. Pro upřesnění, předtím asi dva roky platil zákaz dokonce na všech vodních plochách, na řekách, rybnících, nejen na mokřadech, ale naprosto se to neosvědčilo, takže Ministerstvo zemědělství omezilo zákaz užití olova jen na mokřady jako na ekologicky citlivá území.
 
DSC03354-Olovo-ve-strelivu-dle-EU-skodlive-preskrtnute.jpgJednoho dne se probudíme, v úředním věstníku EU se aktualizuje příloha, a bude po olovu
 
Málokdo si uvědomuje velký demokratický deficit legislativního procesu EU. Prakticky tato „přílohová legislativa“, která ovlivňuje životy desítek či stamilionů lidí v EU, totiž neprobíhá přes Europarlament (ten jednou akorát kdysi schválil obecný právní rámec určitého nařízení EU), ale přes komise úředníků, a jednoho dne se prostě obyčejný občan probudí, a někdo z médií zjistí, že v Úředním věstníku EU vyšla aktualizace přílohy č. XY nařízení EU č. YX. V našem případě hrozí to, že výsledek bude vypadat tak, že úředníci aktualizují přílohu existujícího nařízení REACH mající přes 500 stran, a na nějaké stránce č. 234 přibyde zákazový řádek „střely a rybářské zátěže“. A bude hotovo!
 
A co na údajné uvolňování olova do přírody říká profesionální archeolog?
 
Olovo bylo známo a využíváno už v době bronzové, a to jak samostatně, tak ve slitinách. Olověné artefakty patří k vůbec nejlépe zachovaným kovovým předmětům, které archeologové nalézají, samozřejmě s výjimkou zlata, které odolává zubu času ještě lépe. Velmi zajímavé jsou v tomto směru např. kykladské olověné plastiky, datované více než 2000 let př.n.l.
Z našeho území si leckdo vybaví známé nálezy olověných křížků a lunic z doby Velké Moravy, na nichž se detailně zachovala i jemná reliéfní výzdoba. Dobře zachované olověné střely (někdy s železným jádrem) nacházíme také na místech bojišť husitských válek. V éře novověkých zaoceánských plaveb byly olověné slitky ve velkém množství převáženy z amerických kolonií do Evropy, přičemž během plavby sloužily současně jako lodní zátěž. Tyto slitky jsou dnes nalézány při výzkumu vraků potopených lodí a i po staletích pobytu v mořské vodě jsou velmi dobře zachované, leckdy včetně odlitých nápisů či vyražených značek na povrchu, které udávají jejich původ a hmotnost. Olovo se tedy po těch staletích neuvolnilo ani do agresivní slané vody!
 
Celý život tavil olovo, a dožil se 111 let! Jak je to možné, když je údajně „vysoce toxické“?
 
V souvislosti s novověkou velkotěžbou olova je nutné zmínit Francouze jménem Asa Breton, ve své době dominantního těžaře olova, žijícího v letech 1710 až 1821. Tento pán nejprve dlouho sloužil v armádě (kde bylo v této době běžné při nabíjení zbraně držet olověnou střelu v zubech) a poté se po zbytek života věnoval prospektorství a těžbě olova v oblasti Louisiany a dnešního státu Missouri. V celém období těžby olověné rudy opravdu ve velkém byl velmi často ve styku s olověnou rudou a s přímou tavbou olova. Přitom se dožil onoho úctyhodného věku 111 let.
 
Vystřílela 200 milionů, a je zdravá jak řípa
 
Známá slovenská bronzová olympijská mistryně v brokové střelbě Danka Barteková (www.dankabartekova.com), držitelka mnohých medailí z mistrovství světa během své kariéry vystřílela přinejmenším 200 milonů olověných broků, a přitom oficiální zkouška na přítomnost olova v krvi neprokázala ani náznak zvýšené koncentrace olova. A to byla Barteková vystavena „expozici olova“ celkem 20 let, vystřílela v průměru 20 tisíc nábojů ročně, což činí právě uvedených 200 milionů broků, při průměrném obsahu náboje Skeet 24 asi 518 broků.


Protokol-o-zkousce-pritomnosti-olova-v-krvi-olympijske-strelkyne-Danky-Bartekove.jpg
Danka Barteková vystřílela přinejmenším 200 000 000 olověných broků, přitom oficiální zkouška neprokázala ani náznak zvýšené koncentrace olova v krvi.
 
Bez olova skončí sportovní úspěchy našich střelců a biatlonistů
 
Na příkladu Danky Bartekové je vidět zcela lichý a falešný argument agentury ECHA či úředníků Evropské komise, kteří nám tvrdí do očí: „přece chráníme i vaše zdraví, vás střelců“. My však nestojíme o žádnou falešnou ochrannou ruku úředníka, my jsme přesvědčení, že olovo je známým a osvědčeným materiálem, a ve svém důsledku i ekologicky méně škodlivým než případné náhražky.
Při zavedení plošného zákazu olověného střeliva prakticky skončí úspěchy našich (i evropských) střelců včetně biatlonu, protože budou muset trénovat s náhražkami, a nebudou mít nejmenší šanci konkurovat mimoevropským šampionům střílejícím kvalitními tradičními olověnými střelami. Výjimku na olovo totiž nemá mít dokonce ani policie, pouze armáda.
 
Husité by se obraceli v hrobě
 
Je známá věc, že naše země dala světu slovo „pistole“ (z husitského píšťala). Ano, olověné střelivo se u nás používá minimálně 600 let od husitských válek. Naši hrdí předkové husité by se však snad museli „obracet v hrobě“ při četbě zprávy EU agentury ECHA a snahách EK o zákaz olova.
 
A co bude v příštích týdnech? Jedeme dál...
 
Naši výzvu jsme přeložili do angličtiny, a chceme povýšit na výzvu mezinárodní. Již organizujeme a koordinujeme zahraniční zájmové svazy ze Slovenska, Polska, Maďarka, Itálie a Švýcarska, které projevují zájem připojit se. Poté tuto mezinárodní výzvu předáme Evropské komisi a EU agentuře ECHA.
 
Starý jednací trik starého „lišáka“ Junckera
 
A na závěr nelze nezmínit pro odlehčení a dokreslení slova šéfa Evropské komise pana Junckera, kterak nepokrytě popisuje jednací metody používané úředníky v Bruselu: „Na něčem se dohodneme, necháme to ležet a čekáme, co se stane. Pokud nikdo nezapříčiní rozruch, protože většina lidí nerozumí tomu, co bylo rozhodnuto, pokračujeme krok za krokem, dokud není cesty zpět.“
 
Dr. Ing. Bohumil STRAKA
viceprezident LIGA LIBE
člen zahraniční komise ČMMJ
 

Spolecne-rybari-a-strelci-proti-zakazu-olova.jpg
 

 

Diskuzní fórum

Přihlásit se do fóra

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...