ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Aktuality

Úprava opatření proti šíření AMP

| Diskuzní fórum
Úprava opatření proti šíření AMP
AKTUALIZACE!
Státní veterinární správa v souvislosti s vývojem nákazové situace upravuje některá mimořádná veterinární opatření související s výskytem AMP na Frýdlantsku a Mimoňsku.

AKTUALIZACE duben 2024:

Stání veterinární správa eviduje nový případ afrického moru prasat (AMP) v populaci prasat divokých v Libereckém kraji.
Jedná se o prase divoké, které bylo uloveno 15. 4. 2024 v katastrálním území Oldřichov na Hranicích na Liberecku. Nákazu u uloveného divočáka potvrdilo vyšetření ve Státním veterinárním ústavu Jihlava.
Jelikož se místo, kde byl tento jedinec uloven, nachází mimo tzv. uzavřené pásmo II, dojde v krátké době k úpravě pásem.
Uzavřené pásmo II, kde platí nejstriktnější mimořádná veterinární opatření, se rozšíří, současné se upraví uzavřené pásmo I (přiléhající „nárazníkové pásmo“).
Termín změny bude záviset na jejím schválení Evropskou komisí, která by o této záležitosti měla jednat.
Od počátku letošního roku SVS zatím eviduje čtyři případy
AMP u ulovených prasat divokých a jeden případ u nalezeného uhynulého prasete divokého.
Celkem bylo v ČR od počátku nákazy v roce 2022 potvrzeno 62 případů AMP u uhynulých či ulovených prasat divokých. AMP se stále vyskytuje pouze v populaci prasat divokých, v chovech domácích prasat nebyla v ČR tato nákaza dosud nikdy potvrzena. 
Změna uzavřených pásem kvůli africkému moru prasat na Liberecku
 
Státní veterinární správa (SVS) v souvislosti s vývojem nákazové situace upravuje hranice uzavřených pásem vytýčených na Liberecku z důvodu výskytu afrického moru prasat (AMP) v tamní populaci divokých prasat.
Do tzv. uzavřeného pásma II, tedy oblasti s výskytem nákazy nově přibylo 14 katastrálních území o celkové výměře necelých 10 000 ha. Naopak území uzavřeného pásma I se rozšířilo o 13 katastrálních území o rozloze přes 4600 ha.

Mapa-zmen-uzavrenych-pasem-II-a-I.png


Změny jsou reakcí na případ z 8. března, kdy byla nákaza potvrzena u divočáka uloveného poblíž obce Horní Vítkov. Nákaza tak byla prvně potvrzena i mimo tzv. uzavřené pásmo II na území tzv. uzavřeného pásma I. Z tohoto důvodu muselo dojít k redefinování obou oblastí. Změna uzavřených pásem včetně nových katastrů byla dnes oficiálně zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

Uzavřené pásmo II, tedy oblast s výskytem afrického moru prasat u prasat divokých, zabírá na Frýdlantsku po úpravě 557 km2. Na tuto oblast navazující „nárazníkové pásmo“, tedy uzavřené pásmo I má po úpravě 1200 km2. V obou pásmech platí mimořádná veterinární opatření s cílem zamezit šíření nákazy v populaci divokých prasat a především jejímu zavlečení do chovů prasat domácích. Opatření v uzavřeném pásmu II jsou přísnější.

Od počátku letošního roku SVS zatím eviduje tři případy AMP u ulovených prasat divokých. Celkem bylo v ČR od počátku nákazy v roce 2022 potvrzeno 60 případů AMP u nalezených uhynulých či ulovených prasat divokých. AMP se stále vyskytuje pouze u prasat divokých, v chovech domácích prasat nebyla v ČR tato nákaza dosud nikdy potvrzena. 
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVSNa podporu lovu velkých kusů prasat divokých vzroste v uzavřených pásmech zástřelné za kusy nad 80 kg.
 
Cílem opatření je minimalizace rizika zavlečení AMP do chovů domácích prasat a minimalizace šíření AMP v populaci divokých prasat.
Na podporu lovu velkých kusů divočáků nad 80 kg hmotnosti se zvyšuje zástřelné u této kategorie v uzavřeném pásmu I ze současných 1000 Kč na 5000 Kč a v uzavřeném pásmu II z aktuálních 2000 Kč na 5000 Kč.
U kusů lehčích než 80 kg zůstává zástřelné v pásmech na současných 1000 Kč nebo 2000 Kč za kus.
Podmínkou pro vyplacení zvýšeného zástřelného bude zajištění předání uloveného těla k likvidaci do asanačního podniku. Tyto kusy nebudou určeny k lidské spotřebě.
Vzorky na AMP nebude odebírat lovec, ale úřední veterinární lékař v asanačním podniku.
Cílem opatření je snížení rizika šíření AMP cestou minimalizace populace prasat divokých v uzavřených pásmech.
 
Od počátku letošního roku SVS zatím eviduje dva případy AMP u ulovených divokých prasat. Celkem bylo v ČR od počátku nákazy v roce 2022 potvrzeno 59 případů AMP u divokých prasat.
AMP se stále vyskytuje pouze u volně žijících prasat divokých, v chovech domácích prasat nebyla v ČR tato nákaza dosud nikdy potvrzena.  
 
Petr VORLÍČEK
tiskový mluvčí SVS

Stručný postup při nakládání s divočáky nad 80 kg v uzavřeném pásmu I (UP I):
 
 • * lovec zajistí označení kusu plombou, informuje asanační podnik o potřebě svozu a místě předání, ulovený kus předává označený plombou s celým lístkem o původu zvěře, viz příloha č. 6
 • * jedná se o celý ulovený kus i s orgány
 •  
 • Asanační podnik provede:
 • * svoz běžnou linkou v UP I
 • * převzetí kusu označeného plombou, včetně lístku o původu zvěře a jeho zvážení
 • * řádné vyplnění „potvrzení o převzetí“ s uvedením jména a příjmení lovce, čísla plomby zvířete a jeho hmotnosti
 •  
 • Veterinární pracovník zajišťuje odběr vzorku na AMP v asanačním podniku
 •  
 • Lovec/uživatel honitby zajistí podání Žádosti o proplacení ulovených volně žijících prasat z UP I – zaslání poštou, osobní podání či datovou schránkou na KVS SVS pro Liberecký kraj, DS: d2vairv
 •  
 • Uživatel honitby zajistí podání Žádosti o poskytnutí náhrady nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti s nebezpečnou nákazou, poté, co asanační podnik vystaví fakturu za neškodnou likvidaci, část D žádosti potvrzuje KVS SVS pro Liberecký kraj, poté je zapotřebí žádost zaslat na MZe, lze se vzdát práva na odvolání

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...