ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Aktuality

Zachraňme myslivost a zrušme nedomyšlený přílepek!

| Diskuzní fórum
Zachraňme myslivost a zrušme nedomyšlený přílepek!
Pokud se neudělá nic, již 27. 11. 2021 vybuchne mina z roku 2019 načasovaná za zády myslivců

 
Čím dál naléhavěji se ptám na problém, na který jsem upozorňoval už hodně dávno: „Co se stane, když se nestihne myslivcům tolikrát slibovaná náprava ostudného přílepku ZoM k lesnímu zákonu z roku 2019 z dílny ekoextrémistů Hnutí Duha?“ Řečnicky si odpovíme: Již v listopadu tohoto roku po dvouletém odkladu automaticky naběhne účinnost, a tedy právní závaznost tohoto paskvilu, který nebyl vůbec konzultován s myslivci. Proto by bylo nejlepší prostě přílepek zrušit, a je to.
V posledních týdnech obě rozsáhlé novely zákona o myslivosti o krok postoupily v projednání ve Sněmovně. Konkrétně tzv. invazní novela zákona o myslivosti (sněmovní tisk č. 731) postoupila druhým čtením do závěrečného čtení, a opožděná samostatná vládní („Tomanova“) novela zákona o myslivosti (sněmovní tisk č. 954) prošla teprve prvním čtením.
Zatímco invazní novela ZoM (bez pozdějších pozměňovacích návrhů) má za hlavní cíl adaptaci nařízení EU č. 1143 proti invazním druhům škodícím biodiverzitě (například má rozvolnit lov mývala, psíka mývalovitého, nutrie, apod), tak vládní samostatná novela ZoM má podle Ministerstva zemědělství nahradit nedomyšlený přílepek z roku 2019, zavést elektronizaci evidence úlovků apod.
 
Situace ve Sněmovně je nepředvídatelná, ale očištěná invazní novela zřejmě projde
 
Je pravděpodobné, že se jen taktak stihne projednat invazní novela ZoM. Zatím se zdá, že mezi poslanci panuje názor, že invazní novela by se měla ve třetím čtení očistit od všech přímo nesouvisejících pozměňovacích návrhů, tedy může nakonec padnout pod stůl i pro nás nepřijatelný pozměňovák na umožnění lovu nájemcům s 5 hektary či zákaz pronájmu státních o honiteb.
Bez šance na projití je naštěstí snad i pozměňovák pirátské poslankyně Dany Balcarové na zavedení černého národního „seznamu smrti“, kde měl figurovat například i muflon nebo kamzík jako nepůvodní nepřátelské druhy určení k likvidaci. Proti národnímu seznamu se postavila obě ministerstva, oba příslušné sněmovní výbory, a také my jsme čtyři roky bojovali v rámci vlivné platformy „hospodáři v krajině“ zahrnující 700 000 organizovaných členů z řad myslivců, rybářů, zahrádkářů, včelařů, lesníků, vědců aj.
 
Od poslanců zaznívá, že samostatná vládní novela ZoM se zřejmě nestihne
 
V současné hektické situaci má Sněmovna plno jiných společensky naléhavějších témat k projednání, každá schůze Sněmovny obsahuje kolem 500 jednacích bodů, takže podle názoru zasvěcených zřejmě Sněmovna nestihne schválit opožděnou samostatnou vládní novelu ZoM, přesněji řečeno Sněmovna ji nestihne dotáhnout do závěrečného 3. čtení.
A pokud ano, tak tuto koaliční vládní novelu zřejmě na truc vrátí Senát ovládaný opozicí. Normálně může Sněmovna Senát přehlasovat většinou 101 poslanců, ale na to už jí zřejmě nezbyde čas, protože v době dovolených budou parlamentní prázdniny a v září už má Sněmovna k dispozici jen několik jednacích dnů, protože pojede naplno volební kampaň. Podle legislativních pravidel pak všechny ty stovky zákonů, co Sněmovna nestihne do voleb schválit, padají pod stůl.
Nebylo by tedy lepší a jistější teď časovanou minu odstranit a následně připravit a dobře prodiskutovat nový zákon o myslivosti až po volbách? Samozřejmě ve spolupráci se zákonodárci za účasti široké odborné i laické myslivecké komunity, akademické sféry, ministerstev a partnerů v rámci úspěšné platformy „hospodáři v krajině“.
 
Poslanci Dolínek, Staňek, Aulická, Ondráček a Matušovská podali pozměnováky na zrušení zmatečného přílepku
 
Je obdivuhodné, že právě Petr Dolínek (ČSSD), byť je poslancem za Prahu, projevil velkou empatii k myslivcům, kteří působí spíše na venkově, a podal účinný pozměňovací návrh (SD 8157), který velmi jednoduše, srozumitelně a právnicky čistě na jednom řádku ruší přílepek z roku 2019, což nám může zachránit spolkovou myslivost, pokud ve třetím čtení projde. Tato citace jistě lahodí oku každého myslivce: Část třetí „Změna zákona o myslivosti“ se zrušuje.“ Je skvělé, že k poslanci Dolínkovi se přidal i jeho kolega z ČSSD a vlivný člen Zemědělského sněmovního výboru doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., za což si zaslouží také uznání.

Dále obsahově obdobný pozměňovák (SD 8169) podali poslanci z KSČM Ing. Hana Aulická Jírovcová, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D. a Ing. Květa Matušovská, přičemž v rozpravě přímo na plénu tento pozměňovací návrh poslankyně Aulická velmi podrobně a logicky odůvodnila. Pro zájemce, úplný stenozáznam všeho, co bylo poslanci v druhém čtení invazní novely řečeno, je ke zhlédnutí zde: www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/098schuz/98-2.html#q239
Patříte-li mezi voliče těchto stran, tak za tento počin si jmenovaní poslanci v říjnových volbách zcela jistě zaslouží vykroužkování nahoru, protože ušetří státu a obcím stamiliony, a ještě dávají šanci našemu tisíciletému národnímu kulturnímu dědictví myslivosti, a dávají šanci uvedení zákona o myslivosti do původního stabilního stavu, abychom pak po volbách v klidu, pečlivě a konsensuálně mohli připravit nový zákon.
 
PETICE „Za zachování spolkové myslivosti“
 
Množící se tisíce podpisů naší petice jsou jistě skvělá věc, proto patří díky všem jednotlivcům i mysliveckým spolkům, kteří podpisy trpělivě sbírali. Celé znění petice je zde, a možná stihnete ještě minutu po dvanácté poslat svůj petiční arch: www.cmmj.cz/petice-za-zachovani-spolkove-myslivosti
 
Oslovte ještě přímo poslance, ať podpoří zrušení přílepku!
 
Seznam poslanců k oslovení je zde: www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=192. Ještě účinnější formou než petice je v této legislativní fázi a půl roku před volbami je oslovení poslance vám blízké strany, resp. oslovení poslance z vašeho volebního kraje a poprosit je o podporu pozměňovacího návrhu SD 8157 nebo SD 8169 k invazní novele (sněmovní tisk 731) na zrušení pirátsko-topáckého přílepku poslankyně Adamové-Pekarové z roku 2019. Právě nyní, v době rozvolňování, je nejlepší poslance osobně navštívit nebo telefonicky zavolat, už méně vhodné je napsat jim email s uvedením některých z následujících argumentů.
 
·                    * V roce 2019 byl přijat v rámci lesního zákona nedomyšlený myslivecký „pirátský přílepek“ poslanců Holomčíka, Balcarové a Pekarové-Adamové (ST 408). Myslivecké komunitě bylo politickou reprezentací opakovaně veřejně slibováno, ať se nebouří, že se toto záhy napraví vládní novelou zákona o myslivosti, avšak ta má obrovské projednací zpoždění, možná se ani nestihne, a pokud se stihne, tak Senát ji může vrátit, a padne pod stůl

·                    * Pokud se přílepek nezruší, tak hrozí obrovský zmatek a právní nejistota, protože doteď nejsou připraveny prováděcí vyhlášky, a účinnost, která byla odložena o dva roky, má naběhnout již v listopadu 2021.

·                    * Pokud se přílepek nezruší, tak stát bude muset utratit v této těžké době navíc stovky milionů Kč za potřebné posudky znalcům při počtu přes 5000 honiteb, a při posudkové ceně v řádů desetitisíců Kč. Tyto zbytečné náklady budou muset platit periodicky především obce s rozšířenou pravomocí (ORP), již tak rozpočtově oslabené v důsledku pandemie.

·                    * Pokud se přílepek nezruší, tak se naplno projeví neproveditelnost a spousta nelogičností, protože přílepek byl šitý horkou jehlou, a byl přijat zcela bez konzultace a praktických připomínek myslivecké a odborné komunity, která jej označuje za myslivecký zákon „o nás bez nás“. Symbolem absurdity přílepku je například požadované barbarské „řezání slechů“ ulovené spárkaté zvěře, které budou ve sběrných místech zahnívat, a které je neproveditelné i z hlediska veterinárního.

·                    * Tyto pozměňovací návrhy na zrušení přílepku SD 8157 poslanců Dolínka a Staňka a obsahově stejný SD 8169 poslanců Aulické, Matušovské a Ondráčka nejsou namířeny proti zájmům ochrany přírody, ruší jen to, co bylo špatně vymyšlené, uvádí zákon dočasně do původního stabilního stavu, a dává prostor pro budoucí vytvoření a vyladění nového zákona o myslivosti, který nahradí stávající zákon č. 449 z roku 2001.

·                    * Tyto pozměňovací návrhy nekolidují obsahově s dalšími pozměňovacími návrhy v rámci ST 731, a fakticky jsou podmnožinou rozsáhlého pozměňovacího návrh č. 7631 poslanců Staňka, Kotta a Kováčika nebo č. 7715 poslance Bendla, které také v sobě obsahují zrušení ustanovení přílepku z roku 2019. Je tedy logické, že tento jednoduchý pozměňovací návrh může najít snadněji politickou podporu, než rozsáhlé PN s mnoha ustanoveními, které se nemusí všem líbit. A pokud by měla být invazní novela nakonec ve 3. čtení očištěna o myslivecké pozměňováky, tak PN 8157/PN 8169 čistě technicky ruší nedomyšlené části lesního zákona, nikoliv zákona o myslivosti, takže by se jich očištění nemělo týkat.

·                    * Pozměňovací návrhy SD8157/8169 jsou řešením a dobrou pojistkou proti chaosu, aby myslivecké spolky nezůstaly „na holičkách“, pokud by Sněmovna nepřijala nebo nestíhala přijmout ucelenou vládní novelu zákona o myslivosti (tisk 954) nebo její vloženou variantu (pozměňovací návrh SD7631 poslanců Staňka, Kotta a Kováčika k tomuto tisku 731) nebo pokud by se Sněmovna usnesla, že je třeba zpracovat věcný záměr úplně nového zákona o myslivosti, projednaný všemi dotčenými subjekty, místo neustálého nekoncepčního záplatování dvacet let starého zákona.
 
Připomeňme si, že přílepek by stál stamiliony, vyvlastnil by myslivecké hospodaření a ničil by myslivost
 
Pokud novely ZoM neprojdou, pokud ani zrušení přílepku neprojde, tak v listopadu zpackaný rychlokvašený přílepek nezasáhne jen myslivce a soukromé vlastníky pozemků, kterým bude prakticky „vyvlastněno“ právo mysliveckého plánování a hospodaření, ale bude se týkat úplně všech. Z našich daní totiž poplynou stamiliony korun na novou byrokracii, nové úředníky a do kapes ekobyznysové lobby za zpracovávání štědře placených posudků, nemluvě o obrovské moci bez odpovědnosti, kterou budou „environmentální odborníci“ vládnout.
A když nebudete souhlasit s posudkem, na jehož základě se stanoví plán lovu ve vaší honitbě? Smůla, odvolat se můžete, ale až za tři roky na vlastní náklady. A do té doby budete muset plnit sebenesmyslnější plán lovu pod hrozbou sankcí.
 
Raději se pokusme něco udělat a neuspět, než se pokusit nedělat nic a uspět
 
Také vás občas otráví nepříjemní „pivní kverulanti“, kteří tvrdí, „že to všechno je stejně zbytečné“, „je to na nic“, „stejně to nemá cenu“, „oni si stejně udělají, co budou chtít“?
Prosíme, nevěřte kverulantům, oslovte poslance, požádejte o podporu zrušení přílepku, a zbyde-li čas, seznamte je i s aktuální mysliveckou peticí. Jak říká jeden klasik v anglickém originále: „I'd rather attempt to do something and fail, than to attempt to do nothing and succeed“, aneb, „Raději se pokusme něco udělat a neuspět, než se pokusit nedělat nic a uspět!“
K usnadnění vašeho bádání, veškeré důležité sněmovní dokumenty obou novel včetně užitečných i nepřijatelných pozměňováků k invazní novele ZoM jsou zde www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=731, k samostatné novele ZoM zde www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=954, a hlavně seznam všech poslanců k oslovení podle strany či krajů je zde: www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=192
 
Ing. Bohumil STRAKA, Ph.D.
člen ČMMJ

Přehlednou tabulku legislativního procesu najdete i v tabulce v příloze

Prehled-legislativniho-procesu-1.jpg


Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...