ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Aktuality

Změny v dobách lovu, odevzdávání pírka

RNDr. Jiří Zbořil | Diskuzní fórum
Změny v dobách lovu, odevzdávání pírka
Od 1.1.2016 bude účinná vyhláška o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu č. 343/2015.
 
Původní vyhláška 245/2002 Sb. o dobách lovu doznala změny již v roce 2014, kdy došlo k prodloužení doby lovu u dospělé černé zvěře o celý jeden měsíc, tj. do 31. 1. a také k prodloužení doby lovu kolouchů jelena siky japonského až do 30. 4.

Současné změny platné od 1. 1. 2016 ještě více prohlubují možnosti regulace a týkají především prodloužení doby lovu těch druhů spárkaté zvěře, jejichž stavy se v posledních letech nedaří snižovat.
 
První změna se týká černé zvěře, kterou bude možné lovit celoročně, a to bez omezení věku a pohlaví.
 
Další změny se týkají mláďat jelena evropského, siky japonského, daňka skvrnitého a muflona, která bude nově možné lovit od standardního počátku lovu až do konce mysliveckého roku, tj. do 31. 3.
 
Tato legislativní novinka nám tak umožní především v problematických lokalitách splnit plán lovu a zrealizovat tak případnou redukci početnosti. Zda tyto změny přinesou kýžené ovoce, ukáží nejbližší roky. Každopádně bude možné podle měsíčních hlášení vyhodnotit, v jaké míře je prodloužené doby lovu využíváno a jaké procento zvěře je loveno právě v období, v němž je nově možné odstřel realizovat.
 
Další změny se týkají ještě rozšíření doby lovu naší největší lasicovité šelmy jezevce lesního, kterého bude možné lovit již od 1. 9.
 
Poslední změna se týká sokolníků, doba lovu s využitím loveckého dravce pro bažanta obecného je prodloužena od 1.9. až do 31. 12, v bažantnicích do 31.1..
 
Budeme také odevzdávat pírko!
 
Myslivci musí od příštího roku povinně odevzdávat pírko ulovené černé zvěře
 
Podle „Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2016“ vydané ve Věstníku MZe je povinnost z každého kusu černé zvěře odevzdávat kromě vzorků svaloviny na trichinelózu, také pírko uloveného kusu.
 
RNDr. Jiří ZBOŘIL, člen Myslivecké rady ČMMJ
 
 
Současně platné doby lovu zvěře (bez výjimek)
od 1. 1. 2016 s vyznačením novinek:

a) daněk skvrnitý – daněk a daněla od 16. srpna do 31. prosince,
     daňče od 16. srpna do 31. března

b) jelen evropský – jelen a laň jelena evropského od 1. srpna do 15. ledna,
    kolouch od 1. srpna do 31. března

c) jelenec běloocasý – jelen, laň a kolouch od 1. září do 31. prosince

d) jezevec lesní od 1. září do 30. listopadu

e) kamzík horský – kamzík, kamzice a kamzíče od 1. října do 30. listopadu

f) koza bezoárová – kozel, koza, kůzle od 1. září do 31. prosince

g) králík divoký od 1. listopadu do 31. prosince

h) kuna lesní, kuna skalní od 1. listopadu do konce února

i) liška obecná od 1. ledna do 31. prosince

j) muflon – muflon a muflonka od 1. srpna do 31. prosince, muflonče od 1. srpna do 31. března

k) ondatra pižmová od 1. listopadu do konce února

l)  prase divoké – od 1. ledna do 31. prosince

m) sika Dybowského – jelen, laň a kolouch od 16. srpna do 31. prosince

n) sika japonský – jelen a laň od 1. srpna do 15. ledna a kolouch od 1. srpna do 31. března

o) srnec obecný – srnec od 16. května do 30. září, srna a srnče od 1. září do 31. prosince

p) zajíc polní od 1. listopadu do 31. prosince

r) bažant královský – kohout od 16. října do 15. března
   a bažant královský – slepice pouze v části honitby, která je bažantnicí od 16. října do 31. prosince

s) bažant obecný – kohout od 16. října do 31. prosince, s výjimkou části honitby, která je bažantnicí,
   v níž lze lovit bažanta obecného – kohouta i slepici od 16. října do 31. ledna

t) hrdlička zahradní od 16. října do 15. února

u) holub hřivnáč od 1. srpna do 31. října

v) husa běločelá od 16. srpna do 15. ledna

w) husa polní od 16. srpna do 15. ledna

x) husa velká od 16. srpna do 15. ledna

y) kachna divoká od 1. září do 30. listopadu

z) krocan divoký – krocan a krůta od 1. října do 31. prosince
   pouze krocan též od 15. března do 15. dubna

aa) lyska černá od 1. září do 30. listopadu

bb) perlička obecná od 16. října do 31. prosince

cc) polák chocholačka od 1. září do 30. listopadu

dd) polák velký od 1. září do 30. listopadu

ee) straka obecná od 1. července do konce února

ff) vrána obecná od 1. července do konce února.
 
(1) Celoročně lze v oboře lovit druhy zvěře, pro které byla obora zřízena a byly pro ně v daném roce určeny minimální a normované stavy (§ 3 odst. 2 zákona).

(2) V oblastech chovu tetřeva hlušce, tetřívka obecného, jeřábka lesního a koroptve polní (§ 3 odst. 3 zákona) lze celoročně lovit kunu lesní, kunu skalní a jezevce lesního.

(3) Celoročně lze lovit zajíce polního a králíka divokého v oplocených vinicích. Oplocením se pro účely této vyhlášky rozumí takové oplocení, které celoročně zabraňuje uvedeným druhům zvěře volně vnikat na tyto plochy.

(4) Doba lovu s využitím loveckého dravce je pro zajíce polního od 1. září do 31. prosince a pro bažanta obecného od 1. září do 31. prosince, v bažantnici do 31. ledna.

(5) Doba lovu zajíce polního odchytem je od 1. ledna do 31. ledna. Doba lovu bažanta obecného odchytem je od 1. ledna do 31. března, s výjimkou části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k] zákona), v níž lze lovit odchytem bažanta obecného – kohouta i slepici od 1. února do 31. března.

Diskuzní fórum

 
Nové vlákno
Příspěvky mohou přidávat pouze předplatitelé a členové ČMMJ.
Pro přidání příspěvku se musíte zaregistrovat nebo přihlásit.
 
   
 
 Security code (opište prosím čísla z obrázku)

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...