ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Aktuality

Změny v dobách lovu, odevzdávání pírka

RNDr. Jiří Zbořil | Diskuzní fórum
Změny v dobách lovu, odevzdávání pírka
Od 1.1.2016 bude účinná vyhláška o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu č. 343/2015.
 
Původní vyhláška 245/2002 Sb. o dobách lovu doznala změny již v roce 2014, kdy došlo k prodloužení doby lovu u dospělé černé zvěře o celý jeden měsíc, tj. do 31. 1. a také k prodloužení doby lovu kolouchů jelena siky japonského až do 30. 4.

Současné změny platné od 1. 1. 2016 ještě více prohlubují možnosti regulace a týkají především prodloužení doby lovu těch druhů spárkaté zvěře, jejichž stavy se v posledních letech nedaří snižovat.
 
První změna se týká černé zvěře, kterou bude možné lovit celoročně, a to bez omezení věku a pohlaví.
 
Další změny se týkají mláďat jelena evropského, siky japonského, daňka skvrnitého a muflona, která bude nově možné lovit od standardního počátku lovu až do konce mysliveckého roku, tj. do 31. 3.
 
Tato legislativní novinka nám tak umožní především v problematických lokalitách splnit plán lovu a zrealizovat tak případnou redukci početnosti. Zda tyto změny přinesou kýžené ovoce, ukáží nejbližší roky. Každopádně bude možné podle měsíčních hlášení vyhodnotit, v jaké míře je prodloužené doby lovu využíváno a jaké procento zvěře je loveno právě v období, v němž je nově možné odstřel realizovat.
 
Další změny se týkají ještě rozšíření doby lovu naší největší lasicovité šelmy jezevce lesního, kterého bude možné lovit již od 1. 9.
 
Poslední změna se týká sokolníků, doba lovu s využitím loveckého dravce pro bažanta obecného je prodloužena od 1.9. až do 31. 12, v bažantnicích do 31.1..
 
Budeme také odevzdávat pírko!
 
Myslivci musí od příštího roku povinně odevzdávat pírko ulovené černé zvěře
 
Podle „Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2016“ vydané ve Věstníku MZe je povinnost z každého kusu černé zvěře odevzdávat kromě vzorků svaloviny na trichinelózu, také pírko uloveného kusu.
 
RNDr. Jiří ZBOŘIL, člen Myslivecké rady ČMMJ
 
 
Současně platné doby lovu zvěře (bez výjimek)
od 1. 1. 2016 s vyznačením novinek:

a) daněk skvrnitý – daněk a daněla od 16. srpna do 31. prosince,
     daňče od 16. srpna do 31. března

b) jelen evropský – jelen a laň jelena evropského od 1. srpna do 15. ledna,
    kolouch od 1. srpna do 31. března

c) jelenec běloocasý – jelen, laň a kolouch od 1. září do 31. prosince

d) jezevec lesní od 1. září do 30. listopadu

e) kamzík horský – kamzík, kamzice a kamzíče od 1. října do 30. listopadu

f) koza bezoárová – kozel, koza, kůzle od 1. září do 31. prosince

g) králík divoký od 1. listopadu do 31. prosince

h) kuna lesní, kuna skalní od 1. listopadu do konce února

i) liška obecná od 1. ledna do 31. prosince

j) muflon – muflon a muflonka od 1. srpna do 31. prosince, muflonče od 1. srpna do 31. března

k) ondatra pižmová od 1. listopadu do konce února

l)  prase divoké – od 1. ledna do 31. prosince

m) sika Dybowského – jelen, laň a kolouch od 16. srpna do 31. prosince

n) sika japonský – jelen a laň od 1. srpna do 15. ledna a kolouch od 1. srpna do 31. března

o) srnec obecný – srnec od 16. května do 30. září, srna a srnče od 1. září do 31. prosince

p) zajíc polní od 1. listopadu do 31. prosince

r) bažant královský – kohout od 16. října do 15. března
   a bažant královský – slepice pouze v části honitby, která je bažantnicí od 16. října do 31. prosince

s) bažant obecný – kohout od 16. října do 31. prosince, s výjimkou části honitby, která je bažantnicí,
   v níž lze lovit bažanta obecného – kohouta i slepici od 16. října do 31. ledna

t) hrdlička zahradní od 16. října do 15. února

u) holub hřivnáč od 1. srpna do 31. října

v) husa běločelá od 16. srpna do 15. ledna

w) husa polní od 16. srpna do 15. ledna

x) husa velká od 16. srpna do 15. ledna

y) kachna divoká od 1. září do 30. listopadu

z) krocan divoký – krocan a krůta od 1. října do 31. prosince
   pouze krocan též od 15. března do 15. dubna

aa) lyska černá od 1. září do 30. listopadu

bb) perlička obecná od 16. října do 31. prosince

cc) polák chocholačka od 1. září do 30. listopadu

dd) polák velký od 1. září do 30. listopadu

ee) straka obecná od 1. července do konce února

ff) vrána obecná od 1. července do konce února.
 
(1) Celoročně lze v oboře lovit druhy zvěře, pro které byla obora zřízena a byly pro ně v daném roce určeny minimální a normované stavy (§ 3 odst. 2 zákona).

(2) V oblastech chovu tetřeva hlušce, tetřívka obecného, jeřábka lesního a koroptve polní (§ 3 odst. 3 zákona) lze celoročně lovit kunu lesní, kunu skalní a jezevce lesního.

(3) Celoročně lze lovit zajíce polního a králíka divokého v oplocených vinicích. Oplocením se pro účely této vyhlášky rozumí takové oplocení, které celoročně zabraňuje uvedeným druhům zvěře volně vnikat na tyto plochy.

(4) Doba lovu s využitím loveckého dravce je pro zajíce polního od 1. září do 31. prosince a pro bažanta obecného od 1. září do 31. prosince, v bažantnici do 31. ledna.

(5) Doba lovu zajíce polního odchytem je od 1. ledna do 31. ledna. Doba lovu bažanta obecného odchytem je od 1. ledna do 31. března, s výjimkou části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k] zákona), v níž lze lovit odchytem bažanta obecného – kohouta i slepici od 1. února do 31. března.

Diskuzní fórum

Změny v dobách lovu, odevzdávání pírka > Chybička Zobrazit módy:  
User avatar
Member
Member
Lukáš Vlach - 17.12.2015 10:52:58
   
Chybička
Vloudila se Vám tam chybička, jezevce lze lovit až od 1.9. a
bažanta loveckým dravce jen do 31.12. v bažantnici loveckým dravcem až do 31.1.

Viz kompletní znění vyhlášky:
http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-10-prosince-2015-kterou-se-meni-vyhlaska-ministerstva-zemedelstvi-c-2452002-sb-o-dobe-lovu-jednotlivych-druhu-zvere-a-o-blizsich-podminkach-provadeni-lovu-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-20825.html

User avatar
Member
Member
František Dušák - 17.12.2015 11:22:50
   
RE:Chybička
Krásná ukázka práce vedení ČMMJ. Nezvládne ani elementární věc, jako je opsat nové znění vyhlášky. To už se nedivím, že podstatné věci jsou úplně v kopru. Pane Zbořile, co vy odpovíte? Asi opět nic, jako ve všem ostatním a důležitějším.

User avatar
Member
Member
Jiří Kasina - 17.12.2015 12:45:53
   
RE:Chybička
Vážení pánové, děkujeme za upozornění, chyba se samozřejmě stala, už je opraveno, ale zdrojovým textem, který byl překlopen na webstránky byl materiál přímo ze zdrojů MZe, který byl poskytnut také redakci dopoledne ještě předtím, než byla vyhláška fyzicky v tištěné podobě. Myslím, že je zbytečné z této "drobnosti", která se holt někdy stane, dělat hned "causu" a hledat zodpovědného viníka. Chcete-li, ano, budiž, je to v prvé řadě moje vina, je to přece na našich stránkách, tudíž kamenujte!
S pozdravem všem
Jiří Kasina
šéfredaktor

User avatar
Member
Member
Lukáš Vlach - 17.12.2015 13:14:42
   
RE:Chybička
Já to nijak zle ani útočně nemyslel. Pokud to tak vyznělo, tak se omlouvám.
Je pravda, že zrovna k těmto změnám došlo až během připomínkovacího řízení.
V původním návrhu vyhlášky to bylo tak, jak to zde je-bylo publikováno.
Mohu poprosit o odkaz na tu „Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2016”? Děkuju.

User avatar
Member
Member
M.T. - 17.12.2015 14:19:29
   
RE:Chybička
Pane inženýre Kasino,
Vás nikdo z nás, kteří sem přispíváme a čteme tyto články,
nemá chuť, důvod a ani právo kamenovat.
Už jste si ono "kamenování", tím myslím skutečné
vyhrožování, užil dost.
Neznám pana Dušáka, ale jistě jeho slova
nebyla mířena směrem k vám.

User avatar
Member
Member
František Dušák - 17.12.2015 15:21:35
   
RE:Chybička
Pane Kasino již několikrát jsem zde psal, že jestli někdo dělá kvalitní službu myslivosti, jste to Vy. Opět jste na sebe vzal ten kříž a vztáhl chybu na sebe. To ale nejde donekonečna. I když na druhé straně jsem rád, že těm holomkům občas ustupujete. Ale to je jen můj zištný důvod. Stále existuje časopis Myslivost a není pohlcen Světem myslivosti, jak si někteří přáli a ještě přejí.
Přeji mnoho pevných nervů do další práce a ubezpečuji Vás, že myslivec, který chce být hoden toto jméno nosit Vás kdykoli podpoří. A nejlepší podporou je pochopitelně předplatné.

User avatar
Member
Member
Jiří Zbořil - 17.12.2015 18:39:42
   
RE:Chybička
Vážené kolegyně a kolegové,

za zveřejněný text nesu pochopitelně plnou odpovědnost a dovoluji si touto cestou omluvit se všem čtenářům.
Naší snahou bylo připravit rychlou, aktuální informaci o této zásadní tématice a to jak prostřednictvím webu, tak následně příštího čísla časopisu Myslivost (jehož uzávěrka byla 15.12.- tedy ještě před termínem zveřejnění Sbírky zákonů).

Nedostatek se podařilo odstranit jak na webu, tak i v tištěné podobě, což je podstatné.

Děkuji touto cestou kolegovi Jiřímu Kasinovi za maximální spolupráci.

Domnívám se, že problémy se dají řešit konstruktivně, bez arogance a osobních invektiv.

Přeji pohodové Vánoce a do nového roku vše dobré!

S pozdravem, Jiří Zbořil

User avatar
Member
Member
M.T. - 17.12.2015 21:10:40
   
RE:Chybička
Pane doktore Zbořile,
ta Vámi zmíněná arogance, možná bych to nazval mírně útočnou náladou a bytím ve střehu, nebyla způsobena námi, čtenáři těchto stránek, převážně členy ČMMJ a povětšinou myslivci, kteří se o dění v české myslivosti velice zajímají. Není to ale vlastně ani arogance a ani mnou původně zmíněná útočná nálada.
Cítím to nyní jako jistý druh obrany a ochrany někoho, kdo je nám už roky blízký a v koho máme, bohužel byl dlouhou dobu jediný, důvěru. Věřte, a ono je to patrné, že my, čtenáři ( členové i nečlenové ČMMJ), si svým způsobem BRÁNÍME "svého" Kasinu. Člověka, kterého známe roky jako strážce slušnosti a objektivity
( vždy to snadné nebylo ) v časopisu Myslivost.
Je mně jasné, že on (osobního) strážce nepotřeboval a nepotřebuje a vždycky se UBRÁNIL sám. A že to nebyl pokaždé boj předem vyhraný, to ví každý z nás, kdo se o dění zajímá. Naopak, je s podivem, že ty útoky všechny ustál. Naši morální podporu snad cítil
a cítí, ale těžko jsme mu mohli kdy pomoci proti útokům vedeným některými jedinci ve vedení, kteří v Jednotě měli moc téměř absolutní.
Pane doktore,
děkuji Vám za Vaše vyjádření a neberte moje slova jako útok na svoji osobu. Tak tomu není. Pokud to byla Vaše dobrá vůle,
tak naopak díky za informaci.
M.T.

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...