Aktuality

Aktuality

Současná situace s africkým morem prasat v Evropě

 | Miloš Ježek, Tomáš Kunca  | Počet komentářů:0
Africký mor prasat (AMP) nadále postupuje Evropou. I přesto, že Česká republika byla prohlášena za prostou AMP v populaci divokých prasat v dubnu 2019, aktuální riziko znovuzavedení nákazy se stále zvyšuje. Více >
Číst celé
Současná situace s africkým morem prasat v Evropě

Lov srnčí zvěře v postkůrovcových lesích

 | Josef Drmota  | Počet komentářů:0
Před dvěma lety byl v časopise Myslivost otištěn na pokračování příspěvek věnovaný zkušenostem získaným během několika desítek let hospodaření se srnčí zvěří v podmínkách lesní honitby na Vysočině. Pokusil jsem se v něm shrnout především nejdůležitější postřehy a rady související s efektivním průběrným lovem. Více >
Číst celé
Lov srnčí zvěře v postkůrovcových lesích

Pučnice - indikátor kvality srnce a jeho budoucích parůžků

 | Pavel Scherer  | Počet komentářů:0
Kvalita a celková síla parůžků se odvíjí od síly pučnic a jejich ročních přírůstků. Velmi důležitým znakem, kterému je v oblasti biologie srnčí zvěře věnována malá pozornost, je síla pučnice měřená buďto jako její příčný průměr, nebo jako obvod. Více >
Číst celé
Pučnice - indikátor kvality srnce a jeho budoucích parůžků

Lov s „KRÁLEM“ (2. díl)

 | Luboš Kousal  | Počet komentářů:0
V minulém čísle jsme se při rozhovoru se sokolníkem Ivo Kristkem dozvěděli „něco málo“ o jeho začátcích i lovech s rarohem velkým, kdy za oněch úctyhodných jednačtyřicet let sokolničení nasbíral nepřeberné množství zkušeností, a tak se nyní něco dozvíme i o dalších dravcích, s kterými úspěšně lovil a loví. Více >
Číst celé
Lov s „KRÁLEM“ (2. díl)

Ještě o vlcích v současné agrární krajině

 | Martin Mohelský  | Počet komentářů:0
Agrární komora za podpory Ministerstva zemědělství vydala v listopadu 2020 publikaci Vlci v české krajině – zdroj sporů mezi farmáři a chovateli. Publikace má sice drobný rozsah, ale velký záměr – přinést objektivní pohled na počátek návratu vlků do české krajiny i evropských států, vývoj konfliktního a neřízeného soužití vlků a hospodářských zvířat a nepřímo také soužití a konflikty chovatelů s orgány ochrany přírody. Více >
Číst celé
Ještě o vlcích v současné agrární krajině

Období zvýšené potřeby živin u naší zvěře III.

 | Martin Mohelský  | Počet komentářů:0
Tento článek navazuje volně na dva předchozí články uveřejněné v roce 2020. Nejen obvyklým, ale spíše nejčastější sledovaným parametrem chovu zvěře bývá bodové ohodnocení trofeje. Jak už to v hodnocení přírody a chované zvěře bývá, není a nemůže být jediný hodnocený znak objektivní a plně vypovídající. Více >
Číst celé
Období zvýšené potřeby živin u naší zvěře III.

Kamzičí zvěř v Jeseníkách v roce 2021

 | Jiří Pecháček  | Počet komentářů:0
Je fascinující pozorovat kamzíka, jak se pohybuje po sotva deset centimetrů širokých skalních římsách a jen tak mimochodem se drbe zadním během za slechem, nebo sledovat akrobatické výskoky kamzíčat, dovádějících při společných hrách. Koho potká štěstí, aby něco takového zažil, nikdy na tu nádheru nemůže zapomenout. Více >
Číst celé
Kamzičí zvěř v Jeseníkách v roce 2021

Rekordní trofej jelena evropského

 | red  | Počet komentářů:0
Dne 15.11.2020 byl uloven v oboře Žalany Michaelem Trčkou velmi silný jelen s impozantním parožím. Jeho bodová hodnota se po ulovení předběžně stanovila na více než 270 b. CIC. Více >
Číst celé
Rekordní trofej jelena evropského
Načítání dat

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...