Aktuality

Aktuality

Naháňky z pohledu kvality a hygieny zvěřiny

 | Miroslav Vodňanský  | Počet komentářů:0
Vzhledem k vysokým stavům spárkaté zvěře je v mnoha honitbách nezbytné pořádat naháňky, a to i v současné době hygienických opatření. Naháňky sice představují vhodnou metodu lovu k regulaci zvěře, ale z hlediska hygieny zvěřiny a jejích kvalitativních parametrů jsou často dosti problematické. Proto je třeba naháňky organizovat a provádět tak, aby nejen splnily svůj účel, což znamená dosažení pokud možno co nejlepšího loveckého úspěchu, ale aby se přitom také co nejvíce zabránilo zhoršení kvality nebo dokonce znehodnocení získávané zvěřiny. Více >
Číst celé
Naháňky z pohledu kvality a hygieny zvěřiny

Parazitární onemocnění srnčí zvěře

 | Pavel Scherer  | Počet komentářů:0
ve vztahu k růstu a kvalitě srnčích parůžků Po zveřejnění článku o střečkovitosti srnčí zvěře v prosincovém čísle Myslivosti jsem byl mile překvapen velice pozitivní reakcí čtenářů a byl mysliveckou veřejností požádán o další příspěvek pokud možno na podobné téma. Více >
Číst celé
Parazitární onemocnění srnčí zvěře

Problematika léčení střečkovitosti srnčí zvěře v roce 2020

 | Alfred Hera  | Počet komentářů:0
V této zprávě chceme navázat na naše předchozí výsledky dosažené při sledování účinnosti a bezpečnosti veterinárních léčivých přípravků určených k prevenci a léčbě střečkovitosti srnčí zvěře. Pokládáme za zásadní, že časté informace z terénu popisují významný nárůst tohoto onemocnění v různých lokalitách ČR. Více >
Číst celé
Problematika léčení střečkovitosti srnčí zvěře v roce 2020

Výživa a potravní nároky volně žijící zvěře

 | Martin Mohelský  | Počet komentářů:0
Nároky a výnosy jednotlivých druhů pícnin pokračování z minulého čísla V předcházejícím čísle Myslivosti jsem přinesl porovnání úživnosti přírodních a kulturních porostů ve vztahu k výživě a potřebám volně žijící zvěře. Byla nastíněny možnosti, jak by mohli zemědělci po dohodě s myslivci volbou vhodných pícnin zajistit zvěři vhodnou potravní nabídku. V tomto pokračování si představíme druhy pícnin a jejich nároky, způsoby setí a péče v případě, že vás minulý příspěvek inspiroval a například chcete před dalším vegetačním obdobím ve spolupráci s místními zemědělci založit a nebo obnovit trvalé travní porosty na plochách pro zvěř. Více >
Číst celé
Výživa a potravní nároky volně žijící zvěře

Belgie eradikovala africký mor prasat

 | Miloš Ježek  | Počet komentářů:0
Situace blízko našich hranic ale není dobrá! Dne 20. listopadu byla Belgie prohlášena za zemi prostou afrického moru prasat (AMP) a ukončila tak dva roky intenzivní snahy o jeho eradikaci v populaci divokých prasat. Je to teprve druhá země, které se to v novodobé historii na evropském kontinentu podařilo. Tou první byla Česká republika. Více >
Číst celé
Belgie eradikovala africký mor prasat

Belgie momentálně AMP zvládla

 | SVS ČR  | Počet komentářů:0
V pondělí 30.11. byla v Belgii ve Valonsku zrušena opatření a pásma vztahující se k výskytu afrického moru prasat u divočáků  (AMP). Belgie se tak stala po ČR druhou zemí, které se podařilo AMP na svém území úspěšně eradikovat. Více >
Číst celé
Belgie momentálně AMP zvládla

Střečkovitost srnčí zvěře

 | Pavel Scherer  | Počet komentářů:0
Zamyšlení nad (ne)prováděnými ozdravnými akcemi V tomto článku bych se chtěl věnovat jednomu z velice závažných onemocnění, která se často podceňují a která mají výrazně negativní vliv na zdravotní stav srnčí zvěře, a to včetně zhoršení chovné a trofejové kvality. Zcela běžným hospodářsky i zdravotně závažným onemocněním srnčí zvěře, s nímž se myslivci často při ošetřování ulovené zvěře setkávají, je střečkovitost. Podle místa lokalizace larev rozeznáváme střečkovitost nosohltanovou a podkožní. Více >
Číst celé
Střečkovitost srnčí zvěře

VÁBENÍ LIŠEK

 | Pavel Kumžák  | Počet komentářů:0
O tom, že vábení je stále velmi oblíbené, nemůže být pochyb. A to nejen u nás, ale jedná se o celosvětový fenomén. Svědčí o tom i množství nabízených vábniček rozličných druhů a materiálů. Více >
Číst celé
VÁBENÍ LIŠEK

Výzkum chování srnčí zvěře u silnic v přítomnosti pachových repelentů

 | Michal Bíl, Tomáš Kušta  | Počet komentářů:0
V posledních třech letech jsme v honitbě Pihel (okres Česká Lípa) sledovali pohyb deseti jedinců srnce obecného, abychom zjistili, jak se srnčí zvěř chová v blízkosti pozemních komunikacích. Výběr tohoto druhu zvěře nebyl náhodný. Jedná o nejčastěji sráženou zvěř na českých silnicích, ale také ve většině evropských zemí. Více >
Číst celé
Výzkum chování srnčí zvěře u silnic v přítomnosti pachových repelentů

Africký mor prasat opět o něco blíže

 | Miloš Ježek  | Počet komentářů:0
To, co si mnoho myslivců již nepřipouštělo, se pravděpodobně stane brzy v České republice opět realitou. Po pozvolném postupu afrického moru prasat v populaci divokých prasat v Polsku totiž rychlost šíření nabírá závratné tempo v Německu. Více >
Číst celé
Africký mor prasat opět o něco blíže
Načítání dat

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...