ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktuality

Aktuality

Vývoj ochrany zvěře před zemědělskou technikou, aneb jak šel čas…

 | Počet komentářů:0
Ochrana zvěře byla vždy jedním z hlavních poslání myslivosti, a nejinak je tomu i v jejím moderním pojetí. S nárůstem intenzity zemědělského hospodaření se stále častěji řeší škody na zvěři, do popředí se postupně dostala ochrana mláďat srnčí zvěře a tato aktivita se zároveň v posledních letech těší značnému zájmu široké veřejnosti. Tomu pomohla kromě jiného i značná medializace tématu včetně rozvoje sociálních sítí. Více >
Číst celé
Vývoj ochrany zvěře před zemědělskou technikou, aneb jak šel čas…

Paraziti srstnaté zvěře IV.

 | Martin Mohelský  | Počet komentářů:0
Hlístice trávicího traktu Na obecný popis z I. části navazuje výčet cizopasníků. Je třeba připomenout, že část cizopasníků je společných pro skot, malé přežvýkavce a zvěř. Literatura se z pochopitelných důvodů podstatně více věnuje problematice cizopasníků hospodářských zvířat, pro zvěř tyto poznatky ale také plně platí. Více >
Číst celé
Paraziti srstnaté zvěře IV.

Využití minerálních krmiv ve slaniscích

 | Ondřej Faltus  | Počet komentářů:0
– praktické ověření ve volných honitbách Slaniska mají nenahraditelný význam pro volný celoroční příjem minerálních látek pro zvěř. Základní minerální živinou, která bývá v deficitu v přirozené potravě, je sodík. Více >
Číst celé
Využití minerálních krmiv ve slaniscích

Mapování druhů

 | Karel CHOBOT, Tomáš GÖRNER, Ivan MIKULÁŠ, Vladimír HANZAL, Jindřiška JELÍNKOVÁ  | Počet komentářů:0
– doplňování znalostí o rozšíření druhů živočichů a rostlin Více >
Číst celé
Mapování druhů

Vojenské lesy a statky ČR a management jelení zvěře

 | Jaroslav Růžička  | Počet komentářů:0
Pod organizační záštitou České lesnické společnosti, z. s., se při příležitosti 100. výročí založení jednotné myslivecké organizace, dnešní Českomoravské myslivecké jednoty, konala ve dnech 15. a 16. června 2023 v Ústí nad Labem konference s tématikou managementu jelení zvěře. Více >
Číst celé
Vojenské lesy a statky ČR a management jelení zvěře

Parazitózy srstnaté zvěře II.

 | Martin Mohelský  | Počet komentářů:0
Parazité černé zvěře V minulém čísle Myslivosti jsme učinili obecnější úvod k problematice cizopasníků spárkaté zvěře. Probrali jsme také životní cyklus hlístic a jiných parazitů včetně druhových specifikací. V tomto pokračování se zaměřme na parazity naší nejpočetněji lovené zvěře – parazity prasete divokého Více >
Číst celé
Parazitózy srstnaté zvěře II.

Fibropapilomatóza

 | Matúš Rajský, Mojmír Ivan, Dušan Rajský  | Počet komentářů:0
- najrozšírenejšia nádorová choroba srnčej zveri v stredoeurópskych podmienkach Více >
Číst celé
Fibropapilomatóza

Záchrana srnčat při senoseči a naše zkušenosti

 | Ladislav Štěpánek  | Počet komentářů:0
Každým rokem je během senosečí stále zbytečně usmrceno hroznou smrtí velké množství srnčat. Situace se snad ale postupně lepší, jsou vyvíjeny nové technologie a k široké veřejnosti proniká stále více informací, kolik práce mají v tomto období myslivci se záchranou srnčat. Nemůžeme opomenout ani zlepšující se trend v komunikaci zemědělců s myslivci, kterým také není lhostejný osud malých srnčat a v neposlední řadě i kvalita krmení, která není kontaminována živočišnou složkou. Více >
Číst celé
Záchrana srnčat při senoseči a naše zkušenosti
Načítání dat

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...