Aktuality

Co je nového na webu

Obory nejen pro zvěř? II. díl

 | Lukáš ČÍŽEK, Petr ŠÍPEK, David SOMMER  | Počet komentářů:0
Hospodaření a jeho vliv V prvním díle jsme se věnovali historii obor a přírodním hodnotám, které v nich můžeme nalézt. Poukázali jsme na rozdíly mezi hospodařením v oborách a v okolní krajině a vyzdvihli význam obor pro přírodu. Uvedli jsme některá cenná, pro obory typická a mimo ně vzácná stanoviště spolu s příklady živočichů, kteří je obývají. V dnešním díle si popíšeme, jak přírodní bohatství obor ovlivňuje hospodaření v nich. Více >
Číst celé
Obory nejen pro zvěř? II. díl

Na návštěvě v honitbě roku

 | Jiří Kasina  | Počet komentářů:0
Každoročně Českomoravská myslivecká jednota vyhlašuje příkladné honitby, kde myslivci realizují opatření ve prospěch zvěře a přírody, v rámci soutěže Honitba roku. Jednou z nich, na které jsem dostal tip, je MS MARŠOVEC na jihovýchodním okraji Opavy. Více >
Číst celé
Na návštěvě v honitbě roku

PODUNAJSKO

 | Oldřich Koudelka  | Počet komentářů:0
Region Podunajsko jsem nejprve poznával koncem sedmdesátých let z okna rychlíku Amicus při svých častých cestách do maďarské metropole a dalších měst našich tehdejších jižních sousedů. Bylo to poznávání letmé, ale i tak milé a vzrušující, jelikož blízkost veletoku dávala tušit nekonečná bohatství přírody. Více >
Číst celé
PODUNAJSKO

Výskyt orla východního na Třeboňsku

 | Jan Ševčík  | Počet komentářů:0
Impozantní dravec orel východní (Haliaeetus pelagicus) je největší zástupce rodu a zároveň i jedním z největších orlů na světě. Je blízkým příbuzným našeho orla mořského (Haliaeetus albicilla) a dalších šesti druhů Více >
Číst celé
Výskyt orla východního na Třeboňsku

Moták lužní (Circus pygargus)

 | Ivan Kunstmüller  | Počet komentářů:0
Moták lužní (Circus pygargus) je v České republice legislativně chráněn jako silně ohrožený druh podle Vyhlášky ČR č. 395/1992 Sb., dále je zařazen do přílohy I směrnice o ptácích (79/409/EHS). Moták lužní je chráněn i podle mezinárodních úmluv: Bernské, Bonnské a Washingtonské (CITES). V Červeném seznamu ptáků ČR byl uveden jako kriticky ohrožený druh, v současnosti byl přeřazen mezi druhy ohrožené. Moták lužní byl také zahrnut do Přílohy 1 EU Conncil Directive pro zachování volně žijících ptáků, vyžadujících u členských států EU záruky o zachování těchto druhů. Více >
Číst celé
Moták lužní (Circus pygargus)

Vlk a jeho vliv na spárkatou zvěř

 | Armin Winter  | Počet komentářů:0
Chovatelé domácích zvířat požadují, aby byli vlci vystříleni. Někteří majitelé lesů jsou naopak nadšení z každého vlka a jejich názor je „Tam, kde loví vlk, tam roste les!“ Kde je pravda? Více >
Číst celé
Vlk a jeho vliv na spárkatou zvěř

Postavme se k vlku čelem

 | David Sommer, Jiří Janota  | Počet komentářů:0
Vlk znovu začal plnit svou odvěkou úlohu v přírodě a sklízí za to silnou kritiku. V případě chovatelů hospodářských zvířat je tato kritika vcelku pochopitelná – vlk jim působí výrazné škody, nejen materiální, ale i psychické. Více >
Číst celé
Postavme se k vlku čelem
Načítání dat

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...