Aktuality

Co je nového na webu

Protest proti návrhu Evropské komise

 | Počet komentářů:0
Protest proti návrhu Evropské komise na zákaz myslivosti, rybaření a lesnictví na 10 % rozlohy EU   My, hospodáři v krajině z řad myslivců, rybářů, lesníků, včelařů, zemědělců, zahrádkářů a školkařských provozů, jsme hluboce znepokojeni návrhem Evropské komise na zákaz lovu, rekreačního rybolovu, lesnictví aj. druhů hospodaření v krajině v tzv. přísně chráněných oblastech, které mají pokrývat nejméně 10 procent území EU.  Více >
Číst celé
Protest proti návrhu Evropské komise

Vše je o lidech a chuti pro krajinu něco udělat

 | Jiří Kasina  | Počet komentářů:0
I v letošním, naprosto neobvyklém a společensky chaotickém roce z hlediska nákazových opatření, se vyhodnocovala soutěž Českomoravské myslivecké jednoty Honitba roku. Bohužel se ale nepodařilo uspořádat slavnostní vyhlášení oceněných honiteb nejen tradičně v červnu na Ohradě, ale následně ani na žádné další veřejné akci. Více >
Číst celé
Vše je o lidech a chuti pro krajinu něco udělat

Africký mor prasat (AMP) v Německu

 | Počet komentářů:0
V řadě zemí se opět vyskytuje AMP u divokých prasat. Pro Českou republiku hrozí nebezpečí především z Polska, Maďarska a Slovenska.Aktuálně nejnovějším rizikem je výskyt AMP v Německu. Na začátku října Německo evidovalo 53 případů AMP. Více >
Číst celé
Africký mor prasat (AMP) v Německu

VÝR VELKÝ

 | Ivan KUNSTMÜLLER  | Počet komentářů:0
VI. díl – Hnízdní bionomie, vývoj mláďat na hnízdech, hnízdní úspěšnost. Existuje jen velice málo informací o hnízdním vývoji a chováni mláďat pro řadu ptačích druhů. U výra velkého (Bubo bubo) i přes velké množství vědecké literatury o tomto druhu, tyto základní informace chybí. V zahraniční dostupné literatuře byla zaznamenaná jediná studie Penteriani et al. (2005), kde jsou uvedené morfometrické i morfologické hodnoty mláďat na hnízdech výra velkého, ale bez určení pohlaví mláďat. Více >
Číst celé
VÝR VELKÝ

Opravdu chceme obnovit biodiverzitu?

 | Martin Mohelský  | Počet komentářů:0
V nedávné době se mi dostala do ruky Zpráva auditorského týmu EU o biodiverzitě zemědělské půdy, z níž vyplývá, že ani dosavadní změna společné zemědělské politiky nezastavila pokles biodiverzity v podmínkách evropského zemědělství. Je to docela alarmující zpráva a měli by se zamyslet všichni ti, kteří vyvíjejí své aktivity v přírodě, nejen v zemědělské výrobě. Určitě proto stojí za stručný výtah několik základních faktů, protože nepřiměřenost mechanizace a chemizace na našich polích, změna tradiční agrotechniky i osevních postupů včetně omezení spektra pěstovaných plodin i velikosti honů naší rostlinné výroby je smutným a nepatřičným vzorem příčin nikoliv poklesu, ale ničení života našich polí, luk a lesů. Více >
Číst celé
Opravdu chceme obnovit biodiverzitu?

Honitba roku 2020

 | Petr Marada  | Počet komentářů:0
Českomoravská myslivecká jednota oceňuje ty, kteří vzorově zlepšují a chrání životní prostředí zvěře – soutěž Honitba roku v roce 2020 Více >
Číst celé
Honitba roku 2020

Královský dravec

 | Arnošt Cetkovský  | Počet komentářů:0
Orel královský (Aquila heliaca) je spolu s orlem skalním jedním ze dvou nejvzácněj-ších orlů hnízdících v ČR. Pro svou majestátnost si vysloužil přídomek „královský“, ve většině cizích jazyků dokonce povýšený na „císařský“ (anglicky Imperial Eagle; německy Kaiseradler atd.). Více >
Číst celé
Královský dravec

Energie z kulturních rostlin místo z kukuřice?

 | Petr Ziegrosser  | Počet komentářů:0
Kam se podíváš, všude kukuřice, kukuřice a ještě kukuřice – se všemi negativními dopady na prostředí a rozmanitost živočišných druhů. Přesto existuje alternativa, která může pomoci prostředí, hmyzu, ptákům i drobné zvěři. Více >
Číst celé
Energie z kulturních rostlin místo z kukuřice?
Načítání dat

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...