Aktuality

Co je nového na webu

Moták lužní (Circus pygargus)

 | Ivan Kunstmüller  | Počet komentářů:0
Moták lužní (Circus pygargus) je v České republice legislativně chráněn jako silně ohrožený druh podle Vyhlášky ČR č. 395/1992 Sb., dále je zařazen do přílohy I směrnice o ptácích (79/409/EHS). Moták lužní je chráněn i podle mezinárodních úmluv: Bernské, Bonnské a Washingtonské (CITES). V Červeném seznamu ptáků ČR byl uveden jako kriticky ohrožený druh, v současnosti byl přeřazen mezi druhy ohrožené. Moták lužní byl také zahrnut do Přílohy 1 EU Conncil Directive pro zachování volně žijících ptáků, vyžadujících u členských států EU záruky o zachování těchto druhů. Více >
Číst celé
Moták lužní (Circus pygargus)

Vlk a jeho vliv na spárkatou zvěř

 | Armin Winter  | Počet komentářů:0
Chovatelé domácích zvířat požadují, aby byli vlci vystříleni. Někteří majitelé lesů jsou naopak nadšení z každého vlka a jejich názor je „Tam, kde loví vlk, tam roste les!“ Kde je pravda? Více >
Číst celé
Vlk a jeho vliv na spárkatou zvěř

Postavme se k vlku čelem

 | David Sommer, Jiří Janota  | Počet komentářů:0
Vlk znovu začal plnit svou odvěkou úlohu v přírodě a sklízí za to silnou kritiku. V případě chovatelů hospodářských zvířat je tato kritika vcelku pochopitelná – vlk jim působí výrazné škody, nejen materiální, ale i psychické. Více >
Číst celé
Postavme se k vlku čelem

Lov s okřídlenými vlky

 | Luboš Kousal  | Počet komentářů:0
Po sérii příspěvků na téma „Obecné zásady při výcviku dravců“ bych rád navázal s další sérií článků, ve kterých bych chtěl přiblížit činnost, „slasti i strasti“ současných sokolníků. Více >
Číst celé
Lov s okřídlenými vlky

Husice nilská

 | Tomáš Kunca  | Počet komentářů:0
Šance pro myslivce nebo další konflikt? V době psaní tohoto článku je ve Sněmovně projednávána novela zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a dalších složkových zákonů (lesní zákon, zákon o myslivosti, zákon na ochranu zvířat proti týrání), a to za účelem adaptace evropského nařízení k invazním nepůvodním druhům. Více >
Číst celé
Husice nilská

Moták stepní (Circus macrourus)

 | Ivan Kunstmüller  | Počet komentářů:0
V České republice není moták stepní v Červeném seznamu ptáků (Šťastný & Bejček 2003) vůbec uvedený. Není na něho pamatováno ani ve vyhlášce 395/1992 Sb. Vše patrně z důvodů, že u nás nebylo hnízdění známé a na tahu se na našem území vyskytoval velice vzácně. Více >
Číst celé
Moták stepní (Circus macrourus)

Chytráci? Ne, manipulátoři!

 | František Bárta  | Počet komentářů:0
Tento příspěvek je reakcí na článek Mgr. Hrouzka z časopisu Myslivost 3/2021. Pisatel v něm přesně popsal to, co každý rozumný a věci znalý člověk ví. Jedna věc je vědět a druhá věc je sednout si a takový článek vytvořit. To pan Hrouzek udělal a za to mu budiž veliký dík. Pokusím se teď pár řádky navázat a přidat pár poznatků. Více >
Číst celé
Chytráci? Ne, manipulátoři!

Myslivost je prý stejně destruktivní jako těžba uhlí

 | Tomáš Zdechovský  | Počet komentářů:0
Evropské státy smetly ze stolu další naprosto nesmyslný a zcela absurdní a aktivistický návrh Komise podporovaný některými ekologickými neziskovkami, který chtěl zakázat myslivost a rybaření. Argumentovali tím, že je to pro přírodu stejně destruktivní, jako třeba těžba uhlí. Více >
Číst celé
Myslivost je prý stejně destruktivní jako těžba uhlí
Načítání dat

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...