ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktuality

Co je nového na webu

Národní park Křivoklátsko. Společenská nebo politická poptávka?

 | Miroslav pecha  | Počet komentářů:0
Pokud má dojít k výraznému zásahu do života tisíců lidí, dokonce tak výraznému, že se trvale a nevratně mění systém hospodaření a využívání celého velkého krajinného celku, jakým vyhlášení nového národního parku bezesporu je, pak bychom předpokládali, že takovému zásahu bude předcházet široká celospolečenská diskuze, ze které pak nakonec vzejde anebo nevzejde „společenská poptávka“. Více >
Číst celé
Národní park Křivoklátsko. Společenská nebo politická poptávka?

Velcí hlodavci v našich honitbách

 | Jan SLOVÁČEK , Ondřej MIKULKA , Miroslav JŮZL, Šárka NEDOMOVÁ  | Počet komentářů:0
Naše krajina prochází v posledních letech řadou změn, které jsou způsobeny změnou hospodaření, změnami klimatu, nebo také novými přístupy a pohledy na výskyt volně žijících živočichů. Stále relativně novými druhy v našich honitbách jsou bobr evropský a nutrie říční. Přestože se mohou zdánlivě podobat jednak vzhledem či životními projevy, tak jejich historie rozšíření, význam pro přírodu a přístup k nim je zcela odlišný. Více >
Číst celé
Velcí hlodavci v našich honitbách

Myslivost v křivoklátských lesích

 | Miroslav Pecha  | Počet komentářů:0
O Křivoklátsku se říká, že je kolébkou české myslivosti. Avšak kořeny lovů sahají až do dob, ve kterých se o myslivosti v dnešním slova smyslu vlastně ani hovořit nedá. Více >
Číst celé
Myslivost v křivoklátských lesích

Krajina a myslivost

 | Josef Drmota  | Počet komentářů:0
Kde je naše role a naše místo? Chceme-li se dívat na roli myslivosti v současné krajině, přetvářené po několik tisíc let člověkem, potažmo v celé současné společnosti, musíme si objasnit několik zásadních souvislostí. Jsou zřejmé, známé, nicméně si je vždy ne zcela uvědomujeme. Více >
Číst celé
Krajina a myslivost

Kdo bude další?

 | Zdeněk Hlaváč  | Počet komentářů:0
Myslím, že nemá cenu zmiňovat se o mizejících druzích bezobratlých živočichů, myslím, že nemá cenu zmiňovat se o mizejících druzích rostlin, které jsme tak nějak lidsky zařadili do škatulky „plevele“. Rozhodně však bychom se měli zamyslet nad úbytkem či vymizením tzv. vyšších živočichů, potažmo obratlovců a zamyslet se i nad současným, mnohdy nekotrolovaným či nekontrovatelným šířením jistých živočišných druhů… Více >
Číst celé
Kdo bude další?

Jak pomoci krajině

 | Lubomír Hajný  | Počet komentářů:0
Honební společenstvo Staříč se aktivně věnuje úpravě krajiny od roku 2009. Za tuto dobu bylo do honitby vysázeno přes 1000 ovocných stromů, stovky keřů. Myslivci založili nové remízy, ovocné linie, extenzivní sad, klidové plochy pro zvěř, vybudovali tůně a množství mysliveckých políček a také další prvky, tolik chybějící v dnešní moderní zemědělské krajině. Více >
Číst celé
Jak pomoci krajině

Tématem číslo jedna medvěd

 | Jozef Herz  | Počet komentářů:0
V posledním období téměř každodenně se v sdělovacích prostředcích objevují zprávy, které upozorňují o výskytu medvědů i v takových částech Slovenska, kde o jeho možném výskytu dříve ani neuvažovali. Také mnohem častěji se objevují zprávy o napadení člověka či hospodářských a domácích zvířat. Více >
Číst celé
Tématem číslo jedna medvěd

Národní park Křivoklátsko budí stále emoce

 | Miroslav Pecha  | Počet komentářů:0
Křivoklátští lesníci i občané místních obcí jsou už zase ve „válečném stavu“. Ne ve vojenském, ale politickém. Není to žádný mezinárodní konflikt, ale pro ty, kteří tu žijí, znamená hodně. Tím konfliktem se rozumí iniciativa Ministerstva životního prostředí, které po letech naděje, že už bude v křivoklátských lesích klid, „oprášilo“ projekt na zřízení Národního parku Křivoklátsko. Více >
Číst celé
Národní park Křivoklátsko budí stále emoce
Načítání dat

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...