ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktuality

Co je nového na webu

Obnovovat přírodu musíme společnými silami všichni

 | Jiří Kasina, Vojtěch Kotecký  | Počet komentářů:0
Zaujal mne televizní rozhovor, kdy se redaktorka ptala svého hosta na jeho náhled na nový návrh zákona o obnově přírody z pera Evropské komise. Mgr. Vojtěch Kotecký, Ph.D. kromě jiného v rozhovoru zmínil, že obnova přirozeného přírodního prostředí se rozšiřuje od doposud „totemových“ druhů v podobě třeba velkých šelem také na ty „obyčejné“ a běžné druhy. A jako příklad hned uvedl zajíce polního, jehož odstřely se od poloviny sedmdesátých let zmenšily o 95 %. A tak jsem neváhal, požádal V. Koteckého o rozhovor a podrobnější vysvětlení některých připravovaných záměrů a aktivit spojených s návrhem zmiňovaného zákona. Více >
Číst celé
Obnovovat přírodu musíme společnými silami všichni

Byla tu, není tu… Bude tu?

 | Eliška Jílková, Blanka Kuldová  | Počet komentářů:0
V minulosti velmi početná populace kočky divoké je nyní dávnou historií. Souběhem událostí bylo zapříčiněno, že se kočka divoká zařadila do seznamu kriticky ohrožených druhů a stala se jedním z nejvzácnějších druhů naší fauny. Více >
Číst celé
Byla tu, není tu… Bude tu?

Sokol rároh – univerzálny lovec

 | Ján Obuch  | Počet komentářů:0
Z dvoch u nás žijúcich veľkých druhov sokolov sokol sťahovavý loví vo výškach lietajúce vtáctvo. Preto vo zvyškoch jeho potravy v okolí hniezd nenachádzame napríklad jarabice, alebo bažanty, ktoré lietajú nízko nad zemou. Zato sokol rároh je univerzálnejším lovcom. Loví nielen vo výškach lietajúce holuby, ale zaútočí aj na vtáky a cicavce, pohybujúce sa po zemi. Více >
Číst celé
Sokol rároh – univerzálny lovec

Pesticidy v moči zajíce polního

 | Jakub Hruška, Jan Svoboda  | Počet komentářů:0
– jaká krajina takové výsledky Část 2. Závislost koncentrací pesticidů v zaječí moči ke struktuře krajiny V minulém díle popsané koncentrace pesticidů jsou samy o sobě zajímavé a již částečně vypovídající o kontaminaci zajíců. Další důležitou otázkou ale je, zda mají tyto hodnoty nějaký vztah ke struktuře a využití krajiny. Tento vztah lze intuitivně předpokládat, ale jeho prokázání nemusí být, vzhledem k omezené dostupnosti klíčových údajů o využití a struktuře krajiny, jednoduché. Přesto jsme se o to pokusili, a výsledek ukazuje statisticky významný vliv na množství pesticidů ve zvěři. Více >
Číst celé
Pesticidy v moči zajíce polního

S nadšením pro přírodu a ve prospěch občanů

 | Jiří Kasina  | Počet komentářů:0
Pozorný pozorovatel při cestě kolem Uherského Brodu v krajině zaznamená více míst, která byla evidentně v poslední době vybudována či přetvořena ve prospěch pestrosti místní krajiny. Zajímalo mne, kdo má tyto aktivity v dobrém slova smyslu na svědomí, a tak mne kroky dovedly až na místní radnici. Mým hostitelem je sympatický a správně pracovně zapálený Mgr. David Surý. Provezl mne kolem Brodu a ukázal, co vše město iniciovalo, bylo zajímavé slyšet názory a pohledy z pozice městského radního nejen na myslivost... Více >
Číst celé
S nadšením pro přírodu a ve prospěch občanů

Políčka pro zvěř, plochy podporující biodiverzitu

 | Marek Daňhel, Lubomír Hajný  | Počet komentářů:0
V prvním díle našeho seriálu článků jsme se věnovali výsadbě stromů a čerpáním podpor na tyto aktivity. Stromy tvoří v krajině trvalé prvky zelené infrastruktury. Můžeme je chápat, jako kostru, která slouží jako opora pro další ekologické prvky. Jejich význam narůstá zvláště pokud rostou mimo les ve volné krajině. Více >
Číst celé
Políčka pro zvěř, plochy podporující biodiverzitu
Načítání dat

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...