Aktuality

Hudební léky pro naše duše

 | Jiří Kasina  | Počet komentářů:0
Známe se už řadu let, pamatuji ho jako studenta lesnické školy, ale asi nejvíce si ho vybavuji jako mladého vábiče, který nás ohromil svým hlasovým potenciálem, který následně zúročil jakožto náš první mistr Evropy ve vábení jelenů. Sympatický mladý chlap, myslivec, ale také hudebník, který zcela jistě podědil talent po meči po svém otci, Josef Kapras. Více >
Číst celé
Hudební léky pro naše duše

Výsledky soutěže Mé toulky za zvěří 2020

 | Počet komentářů:0
Letošní ročník proběhl ne zcela standardním způsobem díky uzavření škol, i tak se ale na sekretariátu ČMMJ sešlo přes 1500 obrázků, 67 fotografií a 136 básniček. Vítěze vybrala Kulturně-propagační komise ČMMJ ve spolupráci s Klubem autorů a Klubem fotografů přírody. Více >
Číst celé
Výsledky soutěže Mé toulky za zvěří 2020

Řád svatého Huberta v proměnách času

 | Jan František Votava  | Počet komentářů:0
Řád svatého Huberta je již více než tři století součástí myslivosti v mnoha zemích Evropy a také v České republice má odkaz jeho zakladatele, hraběte Sporcka, své následovníky. Ve své historii procházel obdobím rozkvětu i úpadku a jeho popularita a význam byl vždy spojen s osobnostmi jeho členů. Více >
Číst celé
Řád svatého Huberta v proměnách času

Dny sv. Huberta ve Svätom Antone jubilující

 | Oldřich Koudelka  | Počet komentářů:0
Třicáté slavení, nebo neslavení Svatohubertský kult zůstává nenahraditelnou součástí trvalých mysliveckých tradic i v čase elektronického věku. Není náhodou, že zvláště v posledním desetiletí dvacátého století začala vznikat řada kulturně společenských akcí, které připomínají stále aktuální odkaz legendy sv. Huberta – myslivci by měli zvěř především chránit, chápat její nezastupitelný význam v přírodě a kulturní krajině, a v duchu toho krotit svoje lovecké vášně. Více >
Číst celé
Dny sv. Huberta ve Svätom Antone jubilující

Myslivecká beletrie nyní i v nové čtené nahrávce

 | Jiří Kasina  | Počet komentářů:0
Za ty roky, co jsem v redakci jsem poznal celou plejádu spisovatelů, autorů myslivecké beletrie. Bohužel nám autoři spíše stárnou a odcházejí, nových se objevuje poskrovnu. Jedním z té mladší generace je Václav Lajtner. Poprvé se prezentoval svojí tvorbou v roce 2014, kdy nejprve v září vydal Vzpomínky lovce jelenů, sbírku loveckých příběhů na lovce z období před a po druhé světové válce, sestavenou hlavně ze vzpomínek Miloše Rubešky. Následně v listopadu téhož roku vyšla autorova prvotina Z říše lesních bohatýrů. V ní autor popisuje svoji mysliveckou praxi v období od získání prvního loveckého lístku až do čtyřiceti let jeho věku. Více >
Číst celé
Myslivecká beletrie nyní i v nové čtené nahrávce

Obraz je pro mne vlastně snem

 | Počet komentářů:0
Asi každý z myslivců potvrdí, že se zážitky z přírody a setkání se zvěří každému zapisují do paměti a mnohdy právě ty zajímavé okamžiky zůstávají v nás po celý život. Většina z nás ale není obdařena tím, abychom obrazy uchované v mysli přenesli na papír či plátno. Můžeme tak jen obdivovat umělecká díla jiných. Jedním z těch, kteří nám dělají svými obrazy radost je malíř Petr Odložil z Vyššího Brodu. Jeho kalendáře a obrazy visí v mnohých mysliveckých pokojích. Více >
Číst celé
Obraz je pro mne vlastně snem

Načekané ve velkém formátu…

 | Jiří Kasina  | Počet komentářů:0
Známe se už řadu let, mnohokrát jsme se sešli na výstavách, kdy pro velkou výstavní firmu připravoval expozice, mnohokrát jsme také povídali nad voňavou zvěřinou, neboť je jedním ze zakladatelů novodobé éry špičkové zvěřinové restaurace Stará myslivna na Konopišti. Více >
Číst celé
Načekané ve velkém formátu…
Načítání dat

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...