ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktuality

Má myslivecká statistika smysl?

 | Josef Novák  | Počet komentářů:0
Tuto otázku si klade mnoho myslivců, když vyplňují příslušný tiskopis. Jako každý statistický údaj se jedná o přesný součet nepřesných čísel. Nejpřesnější údaje jsou počty úlovků, méně přesné údaje jsou sčítané stavy zvěře a nejméně přesné jsou údaje o počtu ostatních druhů v honitbě. Více >
Číst celé
Má myslivecká statistika smysl?

Myslivec ví víc než Karkulka

 | ČMMJ  | Počet komentářů:0
Do redakce časopisu Myslivost i do Českomoravské myslivecké jednoty čas od času dorazí dotaz na aktivitu ČMMJ v problematice vlka – jeho ochrany, šíření, nálezů usmrcených jedinců a podobně. V rozporu s mnoha divokými příběhy tradovanými mezi myslivci ale v realitě najdeme jen málo senzací, a ještě méně prostoru pro radikální řešení. Ti, kteří za vlka odpovídají, totiž zatím žádná řešení hledat nechtějí. Více >
Číst celé
Myslivec ví víc než Karkulka

Shodu s vlastníky pozemků potřebujeme a záleží na nás, jak ji budeme tvořit

 | Jiří Kamler  | Počet komentářů:0
V únorovém čísle Myslivosti předseda ČMMJ Ing. Jiří Janota apeluje na hledání shody v otázkách podoby zákona o myslivosti. S tímto podnětem hluboce souhlasím a moc bych si přál, aby hospodaření se zvěří bylo založeno na shodě všech zúčastněných, z nichž jsou vlastníci pozemků, disponující právem myslivosti, na prvním místě důležitosti. Uvědomme si, že myslivost je u nás již několik století spojená s vlastnictvím pozemku a šance, že by došlo k tak razantní změně legislativy je prakticky nulová. Více >
Číst celé
Shodu s vlastníky pozemků potřebujeme a záleží na nás, jak ji budeme tvořit

Zákon o myslivosti a státní honitby

 | Jiří Kamler  | Počet komentářů:0
Aktuálně se opět rozbíhají intenzivní diskuse o zákonu o myslivosti, jako by pro hospodaření se zvěří v honitbách a každého z nás neexistovalo nic důležitějšího. Více >
Číst celé
Zákon o myslivosti a státní honitby

Zamyšlení nad možnou úpravou jednání valné hromady HS

 | Roman Ondrýsek, Pavel Svoboda  | Počet komentářů:0
S ohledem na již v minulosti zmíněnou nutnost vzniku novely zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti (dále jen „ZoM“) jsme se s kolegou rozhodli napsat sérii článků, kdy každý článek se bude věnovat určité oblasti současného znění ZoM a jeho možných úprav. Více >
Číst celé
Zamyšlení nad možnou úpravou jednání valné hromady HS

Provázanost uznání nové honitby s rozhodnutími o změnách sousedních honiteb

 | Václav Holý  | Počet komentářů:0
Nová honitba může být uznána pouze na „volných“ pozemcích (srov. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 8. 2015, č. j. 10 As 43/2015–49), splňujících i ostatní hmotněprávní podmínky pro uznání honitby. V praxi je pravidlem, že tyto pozemky jsou součástí stávající honitby, z níž musejí být nejprve v rámci jednotlivých řízení o změnách sousedních honiteb „uvolněny“, aby mohlo dojít k uznání nové honitby. Na tento krok se při podávání návrhů na uznání nových honiteb velmi často zapomíná, což vede ke zbytečnému zamítání jinak „materiálně“ oprávněných návrhů na uznání honitby. Více >
Číst celé
Provázanost uznání nové honitby s rozhodnutími o změnách sousedních honiteb
Načítání dat

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...