Aktuality

Sněmovna zrušila "kůrovcový přílepek"!

 | Bohumil Straka  | Počet komentářů:0
A jsme také zachránili před zákazem a odstraněním muflona, kamzíka, ale i ořech, kaštan, akát, pstruha duhového aj. hospodářsky významné nepůvodní druhy, a zabránili jsme s kolegy hospodáři v krajině vzniku tzv. černého "seznamu smrti" invazních nepůvodních druhů! Více >
Číst celé
Sněmovna zrušila

Evidence skutečných majitelů

 | Marek Zápotocký  | Počet komentářů:0
Povinnosti a sankce pro myslivecké spolky Od 1. června 2021 bude účinný nový zákon o evidenci skutečných majitelů. Tento zákon stanovuje povinnost evidovat skutečné majitele právnických osob, mezi něž se počítají též myslivecké spolky. Zákon nově upravuje též sankce za porušení evidenční povinnosti. Více >
Číst celé
Evidence skutečných majitelů

Mě mrzí především, že žádná debata neprobíhá

 | Jiří Janota  | Počet komentářů:0
Ke dni napsání tohoto článku, 19. 4. 2021, leží v Poslanecké sněmovně hned dva téměř shodné návrhy novely zákona o myslivosti. Jeden je jako pozměňovací návrh k balíku zákonů o invazních druzích součástí sněmovního tisku 731, druhý je samostatně sněmovním tiskem 954. Momentálně má asi větší šanci projít sněmovní tisk 954. Ten by do konce dubna měly projednat zemědělský výbor a výbor pro životní prostředí. Poté se vrátí na plénum ke druhému čtení. Více >
Číst celé
Mě mrzí především, že žádná debata neprobíhá

Co mě mrzí na debatě o novele mysliveckého zákona

 | Radek Holomčík  | Počet komentářů:0
Poslanecká sněmovna projednává vládní novelu zákona o myslivosti (v době vzniku tohoto textu jsme byli před 2. čtením). Piráti podporovali její projednání už v minulém roce - novela je napsaná vcelku dobře, řeší některé dílčí nedostatky, které se dostaly do zákona s minulou novelizací. Pokud jí něco vyčítám, tak spíše to, co v ní není, než to, co v ní je. Více >
Číst celé
Co mě mrzí na debatě o novele mysliveckého zákona

Označování a převoz ulovené zvěře

 | Roman Ondrýsek  | Počet komentářů:0
Ulovím-li při jedné čekané slabé srnče se srnou, mohu označit jednou plombou tak, že ji protáhnu zadním během srny i srnčete zároveň a na jednom lístku o původu zvěře označím srna + srnče, přičemž lovec, honitba, datum a čas ulovení jsou přece stejné? Více >
Číst celé
Označování a převoz ulovené zvěře

PETICE za zachování spolkové myslivosti

 | Počet komentářů:0
Českomoravská myslivecká jednota připravila petici, s jejíž pomocí se bude snažit prosadit takové změny především v zákoně o myslivosti, které zruší tzv. vyvlastňovací přílepek, a naopak umožní přežití myslivosti jako nositelky mysliveckých tradic a zvyků zapsané na seznamu národního kulturního dědictví ČR. Více >
Číst celé
PETICE za zachování spolkové myslivosti
Načítání dat

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...