ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktuality

Provázanost uznání nové honitby s rozhodnutími o změnách sousedních honiteb

 | Václav Holý  | Počet komentářů:0
Nová honitba může být uznána pouze na „volných“ pozemcích (srov. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 8. 2015, č. j. 10 As 43/2015–49), splňujících i ostatní hmotněprávní podmínky pro uznání honitby. V praxi je pravidlem, že tyto pozemky jsou součástí stávající honitby, z níž musejí být nejprve v rámci jednotlivých řízení o změnách sousedních honiteb „uvolněny“, aby mohlo dojít k uznání nové honitby. Na tento krok se při podávání návrhů na uznání nových honiteb velmi často zapomíná, což vede ke zbytečnému zamítání jinak „materiálně“ oprávněných návrhů na uznání honitby. Více >
Číst celé
Provázanost uznání nové honitby s rozhodnutími o změnách sousedních honiteb

Zpráva ECHA o zákazu olova:

 | David Karásek  | Počet komentářů:0
Znovu ze špatného konce Od přijetí zákazu používání olověného střeliva na mokřadech uplynulo jen pár měsíců, a už je na stole návrh mnohem širšího zákazu olověného střeliva ve všech venkovních prostředích. Kdo čekal, že tento návrh bude založen na důvěryhodných datech a vědeckých argumentech, ten bude těžce zklamán. Více >
Číst celé
Zpráva ECHA o zákazu olova:

Nejvyšší soud se zcela výjimečně vyslovil k problematice trestného činu pytláctví

 | Vladimír Rejmont  | Počet komentářů:0
Vážená čtenářská obec již jistě zaznamenala mediální diskuse nad nedávno publikovaným usnesením Nejvyššího soudu České republiky, sp.zn. 3 Tdo 340/2020-762, ve kterém se NS v novodobé historii celkem výjimečně detailněji zabýval problematikou trestného činu pytláctví, a to paradoxně spáchaného držitelem příslušné veřejnoprávní licence, nikoliv snad klasickým pytlákem, jak ho známe ještě z historických filmů. Více >
Číst celé
Nejvyšší soud se zcela výjimečně vyslovil k problematice trestného činu pytláctví

Zakázaný způsob lovu = pytláctví?!

 | Roman Ondrýsek  | Počet komentářů:0
Nedávno mezi myslivci zarezonovalo rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR (dále jen „NS“) č.j. 3 Tdo 340/2020 ze dne 24. 9. 2020 (dále jen „Rozhodnutí“), které se věnuje trestnému činu pytláctví. Ačkoli bylo Rozhodnutí vydáno již v září minulého roku, do povědomí většiny myslivců se téma dostalo teprve nedávno, a to zejména díky informacím zveřejněným médii, která v minulých týdnech informovalo o změně posuzování pytláctví. Více >
Číst celé
Zakázaný způsob lovu = pytláctví?!

Nestabilita prozatím skončila

 | Počet komentářů:0
Vracíme se do stavu zákona o myslivosti před rokem 2019!Poslanci poslali novelu zákona o myslivosti raději ke dnu, poté co zmutovala pod tíhou škodlivých antimysliveckých přílepků Více >
Číst celé
Nestabilita prozatím skončila
Načítání dat

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...