Aktuality

SKANDÁL V EVROPSKÉ KOMISI

 | Bohumil Straka, Daniel Švrčula  | Počet komentářů:0
Provalilo se, že „nestranné“ úředníky pro zákaz olova úkolovali lobbisti z globální ekoneziskovky Evropská komise naprosto nepřijatelným způsobem napřímo lobbuje a navádí experty členských států EU, aby ovlivnili hlasování zástupců členských států EU ve prospěch zákazu olověného střeliva a rybářských olůvek. Více >
Číst celé
SKANDÁL V EVROPSKÉ KOMISI

Naučíme se s tím žít….

 | Josef Drmota  | Počet komentářů:0
nebudeme-li se ale chovat rozumně, doplatí na to tvrdě zvěř Po týdnech jiných starostí se zákonodárci s největší pravděpodobností vrátí k projednávání novely Zákona o myslivosti, která v mnohém kopíruje jeho dosud platné znění. Přejímá především původní filosofii výkonu myslivosti a princip tvorby i pronájmu honiteb, nicméně se místy výrazně odchyluje od dosud zažitých zvyklostí. Rád bych se k některým navrhovaným úpravám v krátkosti vyjádřil. Více >
Číst celé
Naučíme se s tím žít….

K navrhované novele zákona o myslivosti

 | František Texl  | Počet komentářů:0
V nedávné době byl předsedovi Vlády zaslán v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2020 návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, se žádostí o projednání ve schůzi vlády. Dovoluji si k předloženému návrhu uvést několik poznámek, přirozeně zcela subjektivních. Snad oprávněných mojí mysliveckou praxí spočívající v provádění práva myslivosti více než 45 let, z toho více než 30 let ve funkci mysliveckého hospodáře. Uvádím i několik připomínek k současnému znění zmíněného zákona, které jsou však nad rámec zmíněné novely. S některými částmi novely, se kterými bych měl problém se ztotožnit, se vypořádalo ministerstvo v rámci připomínkového řízení a jeho argumenty lze akceptovat. Více >
Číst celé
K navrhované novele zákona o myslivosti

Ochrana osobních údajů „GDPR“ ve vybraných činnostech myslivosti

 | Roman Ondrýsek  | Počet komentářů:0
V květnu to budou již dva roky, kdy v účinnost vstoupilo Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“), které je obecně známé pod zkratkou „GDPR“. Právě tehdy spousta lidí až se zděšením zjišťovala, že toto Nařízení se bude vztahovat i na jimi prováděné činnosti. To lze také říci o spoustě osob, které se zabývají myslivostí. Zejména pak tedy o těch, kteří ve spolcích, popřípadě společenstvích, zastávají nějaké funkce, které na zpracování údajů mají vliv. Více >
Číst celé
Ochrana osobních údajů „GDPR“ ve vybraných činnostech myslivosti

Nedostatky při svolávání a průběhu valných hromad

 | Roman Ondrýsek  | Počet komentářů:0
Poněvadž se množí právní dotazy k problematice valné hromady honebních společenstev, rozhodl jsem se uvést několik problematických momentů při jejich svolávání a následně jejich samotném průběhu. Častokrát je cílem valné hromady uzavření nové nájemní smlouvy s jiným nájemcem. Je třeba ovšem vše pečlivě připravit a tím předejít častým soudním sporům. Ze své praxe advokáta musím konstatovat, že početnost těchto nedostatků mne až zaráží. Většinu těchto sporů řeší naše soudy. Spory se táhnou léta a výsledkem je právní nejistota při samotném výkonu práva myslivosti v honitbě. Daný okruh těchto problémů se pokusím rozčlenit na několik fází. V jednotlivých fázích si nastíníme řešený problém a možné řešení. Více >
Číst celé
Nedostatky při svolávání a průběhu valných hromad

Vybrané okruhy majetkových poměrů ve spolcích

 | Roman Ondrýsek  | Počet komentářů:0
Do právní poradny dostávám poměrně často dotazy, které směřují do vnitřního dění samotného mysliveckého spolku. Ve svém příspěvku bych se rád věnoval třem vybraným okruhům, které patří mezi nejvíce frekventované. Jedná se o oblast vlastnického práva, kam spadají např. myslivecké chaty. Dalším okruhem je problematika vypořádání odcházejícího člena mysliveckého spolku, či odchod člena honebního společenstva. Více >
Číst celé
Vybrané okruhy majetkových poměrů ve spolcích
Načítání dat

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...