ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Kalendárium

Únor v honitbě

Únor v honitbě
V době uzávěrky našeho stavovského časopisu nám prozatímní průběh letošní zimy zatím nepřipomíná, že naši předci pojmenovali druhý kalendářní měsíc podle zamrzlé krajiny, pokryté ledem a sněhem a období oblev, kdy se kraj ponoří (unoří) do roztátých ledů. Naopak s obavou sledujeme pozvolna se probouzející přírodu a bohužel musíme počítat s tím, že zimu přežije i nejslabší zvěř, lesní škůdci a asi musíme počítat se suším průběhem roku. Přesto pokračuje pro život zvěře zimní období, které nazýváme dobou nouze nebo strádání
a na které má zvěř upravený metabolismus pro překonání zimních podmínek. Zvěři můžeme předkládat kaštany, žaludy, jablka a řepu. Předkládáním uvedeného krmiva na větší plochu nebo jejím střídáním zamezíme nežádoucímu vzniku rozbahněných a rozšlapaných ploch. Zároveň můžeme používat předkládací stoly. Vždy zvěři předkládáme takovou dávku, kterou sebere v nejkratší době. Letninu předkládáme zavěšenou v jeslích nebo na stěnách krmelců
a jiných zařízení. U předkládání jeřabin počítáme s tím, že největší význam mají při zmírňování zažívacích problémů při přechodu zvěře na zelenou potravu. Do bažantích zásypů předkládáme pšenici, dužnaté krmivo, zadinu, pro zajíce je vhodný oves, mrkev, řepa, prořezané větve ovocnanů, které nazýváme záhryzky. Protože u samic spárkaté zvěře dochází k intenzivnímu vývoji plodu, neměli bychom
v únoru organizovat společné lovy. Raději se věnujeme individuálnímu lovu, v únoru je vhodné lovit lišky, kuny, spárkatou zvěř do dvou let věku, ale můžeme se věnovat lovu selat a lončáků. V únoru probíhá sčítání zvěře, které se považuje za pouze papírovou záležitost, ale ve skutečnosti je to skutečná inventarizace zvěře v honitbě a hlavně důležitý nástroj držitele honitby, který musí schválit sčítání zvěře a posléze i Plán lovu zvěře. V tomto termínu může probíhat medikace zvěře. Sokolníci lovící s loveckými dravci postupně ukončují létání a připravují se na chovatelskou část sezóny. Mysliveckému hospodáři již můžeme odevzdávat trofeje zvěře ulovené v současném mysliveckém roce. Trofeje vždy odevzdáváme s dolepeným chrupem, nosními kůstkami, podepsané na horní i spodní čelisti, s uvedeným datem lovu. Myslivecký hospodář pokračuje ve vedení evidence plomb
a lístků o původu zvěře, evidence ulovené zvěře a podává státní správě myslivosti měsíční hlášení o průběhu lovu a plnění plánu lovu. Zároveň uzavírá mysliveckou evidenci a statistiku, uživatelé honiteb připravují výroční členské schůze.      

Autor:  Ing. Václav Vomáčka
Zpracování dat...