Kalendárium

Říjen v honitbě

Říjen v honitbě
V říjnu se z našich luhů a hájů ozývá rochání daňků, hvízdání a troubení jelenů sika, doznívá troubení jelenů. Na přelomu září a října máme pro lov ještě dobré světelné i klimatické podmínky. Zvěř můžeme zastihnout na lokalitách kde vyhledává svěží vegetaci nebo spadlé plody, popřípadě polní plodiny. Pro lov máme jedno z nejlepších, ale zároveň i posledních, ročních období. Můžeme se věnovat lovu trofejové zvěře, která je odměnou za naši dobrou chovatelskou práci. Nesmíme zapomínat na nejzákladnější podstatu chovu zvěře, což je lov holé zvěře. Matka je nositelem genetiky paroží, tedy základnou chovu. Mládě je odznakem kvality matky. Slabší zvěř musíme odlovit. Všichni víme, že se chystají legislativní opatření s cílem razantního, skokového, snížení stavů zvěře. Pokud to neuděláme my, myslivci, může se stát, že to udělají jiní bez nás. Proto jim dál už nenahrávejme v oblíbených argumentech a dokažme, že v praxi ovládáme myšlenku, zásady a kritéria průběrného odlovu
a umíme snížit stavy zvěře sami. Překonejme staré, zažité názory, nečekejme na konec roku a využijme podzimní období k lovu slabých samic a mláďat a snižme stavy veškeré spárkaté zvěře. Podzimem nám začínají společné lovy. Věnujme čas a úsilí přípravě loveckých akcí, které nás budou důstojně reprezentovat a budou příjemně stráveným časem. Mnoho starostí nám vyřeší dobrá pozvánka se stanoveným srazem, průběhem, s druhy lovené zvěře, s doporučenou velikostí střeliva, kontakty na hlavní organizátory. Dále příprava, úprava
a vyznačení střeleckých stanovišť na aktuální počet střelců, se kterým souvisí počet loveckých psů se zkouškou z výkonu. Dále vyřešená logistika, poučený personál, závodčí, psovodi, občerstvení, ošetření a uložení ulovené zvěře a zvěřiny. Při zahájení je nezbytné, aby vedoucí lovu důsledně provedl kontrolu stanovených dokladů, dbal, aby žádný z účastníků akce (i honců) nebyl pod vlivem alkoholu nebo návykových látek. Je nutné přesně stanovit druh a počet lovené zvěře, charakter, průběh a organizaci lečí. Nezapomeňme na připomenutí pravidel bezpečného zacházení se zbraní, zásadami bezpečné střelby a dodržování myslivecké vzdálenosti. Na stanovištích zvlášť přespolní lovce neznalé místních podmínek přesně seznamujeme s konfigurací terénu, bezpečným směrem výstřelu. Dbáme na legislativu, na stejném pozemku lovíme jednou zajíce a dvakrát bažanty. Na podzim začíná hlavní přikrmovací období zvěře, kdy se snažíme pomoci zvěři vytvořit si tukové zásoby pro překonání zimního období. Ještě můžeme provádět poslední úpravy přikrmovacích zařízení. Spárkaté zvěři předkládáme jadrné krmivo, dužnaté krmivo, doplňujeme sůl. Pravidelně přikrmujeme v zásypech bažanty, zajícům předkládáme dužnaté krmivo a sůl. Připravujeme organizaci výkupu a uskladnění žaludů a kaštanů, které uskladňujeme vždy ve vrstvě do 25 cm venku na dešti, v současné době je lepší občas kaštany kropit vodou. Probíhá i hlavní sezona pro sokolníky. Myslivecký hospodář průběžně vede evidenci plomb a lístků o původu zvěře, evidenci vydaných povolenek (při společném lovu seznam střelců), evidenci ulovené zvěře a podává státní správě myslivosti měsíční hlášení o průběhu lovu
a plnění plánu. 
Myslivosti a lovu zdar ! 
 
Autor: Ing. Václav VOMÁČKA
vychází v 7:28 a zapadá v 18:02 vychází v 21:30 a zapadá v 13:07 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...