ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Kalendárium

Květen v honitbě

Květen v honitbě
Květen je pro myslivce svátečním časem. Nejen, že přichází období, které většina z nás nedočkavě vyhlíží, začíná sezóna lovu srnců. Také se blíží mnoho milých mysliveckých setkání při akcích nejen v Lysé nad Labem. Jarní počasí letošního roku je střídavé, dubnová horka vystřídaly chladné a vlhké dny, což je pro přírodu nejvhodnější a plně to naplňuje pranostiky našich předků „v květnu nesmí ovčákovi oschnout hůl“ nebo „studený máj, ve stodole ráj“. Při čekaných nebo šoulačkách nás obklopuje příjemná květnová příroda plná nové životní síly a energie, kterou můžeme čerpat ze svěžesti čerstvých listů, pestrosti barev
a tvarů nových květů. Počátkem května přilétají křepelky, rorýsi, hnízdí holubi, koroptev, poláci, poštolka, jeřábek, tetřev, tetřívek, krahujec. Květnem začíná kladení mláďat většiny mláďat spárkaté zvěře. Svá mláďata vyvádí nebo o ně již pečuje většiny obyvatel lesa, například bažanti, zajíci, ale i černá zvěř. Ti všichni potřebují pro své první kroky a zdárný vývoj především klid. Proto se podle našich možností snažíme v květnu zachovávat a zabezpečovat klid, chránit zvěř před neukázněnými turisty, volně pobíhajícími psy. I přes dlouhodobé upozorňování stále dochází k vynášení mláďat. K termínu prvního května máme mít asanované přikrmovací zařízení. Používání chloraminu je překonané, lepší službu nám poskytnou roztoky vody a SAVA, které se lépe prosáknou
a zatečou do půdy, mezi mezery v krmelcích
a zajistí nám lepší hygienickou čistotu. Před odstřelem srnců bychom měli mít provedenou kontrolu a opravu mysliveckých zařízení. Provedeme kontrolu, vyřezání překážejících větví a nezapomeneme na úpravu přístupového šouláku. Před odstřelem srnců je vhodné si oživit kritéria průběrného odstřelu, pokud je v našem okolí výstava trofejí, je příhodné ji navštívit. Na počátku odlovu srnců bychom měli svědomitě provádět průběrný odstřel a z chovu důsledně odstraňovat hmotnostně a trofejově slabé jedince. Trofejově silné srnce na počátku III. věkové třídy bychom měli lovit až po říji. Při lovu květnových „paličkáčů“, nebo špičáků s parůžky v lýčí, bychom neměli spěchat
a měli bychom si uvědomit, že nejmladší srnci mohou vytloukat až koncem června. Z májového špičáka v lýčí na hranicích odstřelu, může být vytlučený chovný špičák nebo vidlák koncem června. I když podle platné legislativy můžeme lovit samice spárkaté zvěře do dvou let věku, v měsících výchovy mláďat je myslivecké si ránu, kromě sanitárních odlovů, odpustit. Celá řada uživatelů honiteb provádí před zahájením lovu srnců kontrolní kulové i brokové střelby. Pokud tomu tak není, vždy je dobré vyzkoušet si individuálně své kulové zbraně, abychom předešli nepříjemnému rozčarování při lovu srnců anebo dokonce nežádoucímu postřelení zvěře. Zkontrolujeme dotažení montáže, usazení loveckého puškohledu, ale i řemeny a poutka na zbrani. Nezapomeňme, že každý střelec si musí svou zbraň nastřelovat sám, na svoje vlastní střelecké schopnosti. Pokud počítáme s přípravou políček pro zvěř, můžeme počátkem měsíce políčka připravit, pro některé plodiny případně ještě vyhnojit. Plodiny, kterých chceme, aby dosáhly mléčné zralosti v srpnu, sejeme koncem května. Počátek měsíce je ještě vhodný k výsadbě ovocnanů, i některých keřů, vhodných do lesního pláště, remízků a mezí. Při výsadbách je důležitá ochrana právě vysázených dřevin. Asi nejdostupnější a nejpoužívanější způsob je oplocenkové pletivo, přichycené ke kůlu. Můžeme ještě provést prostřihání okusových dřevin na okusových políčkách. Současnou nutností je úprava napajedel, studánek pro zvěř, přehrazováním vodotečí, tvorbou kališť, pítek pro drobnou zvěř atd. Již od března předkládáme zvěři sůl. Předkládání a doplňování soli je velmi důležité před kladením i v průběhu laktace pro samice spárkaté, ale i zaječí zvěře. I když vlastníci pozemků mají povinnost nás informovat o začátku senosečí, raději se koncem měsíce dopředu seznámíme s aktuálním postupem senosečí a zakoupíme si osobně nebo na eshopu Myslivost.cz dnes nejvíce používané repelenty, které se aplikují na smotky z dřevité vlny. Sokolníkům pelichají lovečtí dravci a probíhá chovná sezóna. Myslivecký hospodář má založenou novou evidenci pro myslivecký rok 2023/2024, vede evidenci plomb a lístků o původu zvěře, vede evidenci o ulovené zvěři, orgánu státní správy myslivosti podává měsíční hlášení
o průběhu lovu a plnění plánu lovu.
Lovu Zdar! 
Autor: Ing. Václav VOMÁČKA
Zpracování dat...