vychází v 7:30 a zapadá v 17:58
vychází v **:** a zapadá v 20:25
 

Poplatek ze psa

Dotaz č.: 73

Otázka:

Dobrý den, chci se zeptat na možnost osvobození loveckého psa od poplatků. V zákonu o místních poplatcích č.565/1990 sb. $2 odst.2 ,kde stojí "od poplatků je osvobozena osoba, které stanoví povinnost držení a používaní zvláštní právní předpis“. V tomto případě zákon č.449/2001 Sb. o myslivosti. Na obecním úřadu mi bylo řečeno, že každá obec si osvobození od poplatku může určit v obecně platné vyhlášce. Myslím si ,že v tomto případě, obecně platná vyhláška nemůže rušit ustanovení, které je v zákoně o místních poplatcích a každá obec je povinna žádosti (po předložení všech příloh ) vyhovět.

Tazatel:

Odpověď:

Místní poplatek ze psů je obecně upraven v § 2 ZMP. V § 2 odst. 2 větě druhé jsou poté uvedeny osoby, které jsou od placení poplatků osvobozeny. Mezi ně patří také „osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis“. Přímo tento paragraf pak označuje za takovýto právní předpis ZoM. Z toho by tedy vyplývalo, že osoba, které ZoM stanoví povinnost držet psa, je osvobozena od placení poplatků.
Musíme se tedy podívat do ZoM, kterým osobám je dána povinnost držet a používat psa. Konkrétně se podíváme do § 44 odst. 1 ZoM. Toto ustanovení říká: „uživatel honitby je povinen držet a v honitbě používat lovecké psy“. Tato povinnost je tedy dána uživateli honitby, který je definován v § 2 písm. n) ZoM, jako „držitel honitby, pokud honitbu využívá sám, nebo osoba, které držitel honitby honitbu pronajal. Bude jím tedy nejčastěji honební společenstvo, které je tvořeno vícero vlastníky honebních pozemků, nebo výlučný vlastník honebních pozemků. Uživatelům honitby pak slouží zvláštní vyhláška, která stanovuje konkrétnější pravidla o používání psů, či jejich minimální počty dle velikosti území.
V praxi často záleží na ochotě každého úřadu vyhovět osvobození. Pokud tedy vlastníte psa, který je lovecký a obecní úřad Vám nechce vyhovět, požádejte MS či HS, kterého jste členem, o vystavení potvrzení. Na základě toho by již neměl být sebemenší problém s osvobozením poplatku za psa.
Zpracování dat...