vychází v 6:47 a zapadá v 16:40
vychází v 16:38 a zapadá v 5:11
 

Uznání lovecké upotřebitelnosti podle zkoušky z Německa

Dotaz č.: 76

Otázka:

Zajímala by mě možnost oficiálního využití loveckého psa v honitbě, pokud má zkoušku upotřebitelnosti (Brauchbarkeitprüfung) složenou v Německu.

Tazatel:

Odpověď:

lovecký pes podle Mezinárodní kynologické federace FCI je pes loveckého plemene, které je uznané FCI s průkazem původu a příslušnou zkouškou z výkonu. Prováděcí vyhláška Ministerstva zemědělství ČR (MZe) č. 244/2002 Sb. ukládá povinnost uživateli honitby používat lovecké psy s příslušnou zkouškou z výkonu pro výkon práva myslivosti.
Loveckou upotřebitelnost definuje prováděcí vyhláška Ministerstva zemědělství ČR
č. 244/2002 Sb. a to konkrétně v § 14, kde je dále stanoveno:
(1) V honitbě se používají lovečtí psi, kteří složili zkoušky z těchto výkonů:
a) vyhledávání, dohledání a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné zvěře,
b) vyhledávání spárkaté zvěře u psů s kohoutkovou výškou do 55 cm,
c) dosledování usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné spárkaté zvěře, nebo
d) norování.“
V odstavci druhém jsou jednotlivé pojmy konkrétně rozvedeny, tedy je blíže definováno, jaké konkrétní vlastnosti musí lovecký pes mít a které dovednosti musí zvládat.
Každý stát má jiné podmínky a požadavky pro složení zkoušek upotřebitelnosti, nelze tedy striktně říci, že složením zkoušky a vydáním potvrzení pes splňuje podmínky pro upotřebitelnost v honitbách kdekoliv. Konkrétní právní norma, která by upravovala využití loveckého psa se zkouškou vykonanou v zahraničí, se v právním řádu nenachází. Ovšem podle vyjádření Ministerstva zemědělství zkoušky složené v jiném státe než v ČR, nejsou uznávány. Dále není splněn požadavek evidence o složení zkoušky, která je taktéž nutností pro využití loveckého psa v honitbě v České republice. Bohužel tedy i přes splnění veškerých zákonných podmínek výše uvedených, není možné, aby byl lovecký pes se zkouškami složenými v Německu, využívám v honitbě v ČR.
 
Zpracování dat...