vychází v 7:30 a zapadá v 17:58
vychází v **:** a zapadá v 20:25
 

Vlastnictví LUP v konkrétní honitbě?

Dotaz č.: 79

Otázka:

Zákon o myslivosti ukládá povinnost uživatelům honiteb držet a v honitbách používat lovecké psy. Musí uživatel honitby, např. MS, tedy pomocí své členské základny tyto pro honitbu předepsané lovecké psy přímo vlastnit, tedy člen MS musí být uveden v průkazu původu psa? Mohou být započteni lovečtí psi myslivců, kteří mají u tohoto uživatele honitby statut "host"? V případě, že je uživatelem honitby fyzická osoba, musí tato vlastnit všechny předepsané lovecké psy? V případě režijní honitby (LČR) musí tyto lovecké psy vlastnit zaměstnanci LČR s povolenkou k lovu v dané honitbě nebo LČR jako státní podnik?

Tazatel:

Odpověď:

*Počet držených psů je podle § 44 odst. 1 zákona o myslivosti i podle § 15 prováděcí vyhlášky č. 244/2002 Sb. je stanoven pro honitbu, resp. podle výměry honitby. Nemohou být proto stejní psi evidováni pro dvě a více honiteb. Je nutno uvést, že se strany orgánů státní správy myslivosti je obtížné tuto zásadu kontrolovat. Uživatel honitby nemusí potřebný počet psů vlastnit; zákon mu ukládá jen je držet. Držení je nutno vykládat jakýmkoliv možným smluvním občanskoprávním úkonem mezi uživatelem honitby a vlastníkem psa, při čemž i na místě vlastníka psa (uvedeného v průkazu původu) může s jeho souhlasem vystupovat jiná osoba (paralela vlastník - držitel motorového vozidla a řidič).

Je zcela obvyklé, že vlastníkům, popřípadě držitelům či vůdcům psů evidovaných pro honitbu (ale i dalším psům nad tento počet) uživatel honitby hradí náklady spojené s držením a vedením těchto psů (krmení, ošetřování, veterinární prohlídky, místní poplatek ze psů), popřípadě i s jejich chovem a výcvikem (účastí na zkouškách z výkonu, výstavách). Někteří uživatelé honiteb poskytují i příspěvek na nákup štěněte s podmínkou např. pětiletého držení a používání psa pro potřeby honitby uživatele; při nesplnění podmínky je povinnost příspěvek či jeho část vrátit. I když to není výslovně stanoveno, měl by mít vůdce psa při jeho používání v honitbě vždy povolenku k lovu pro danou honitbu.

 

 


Zpracování dat...