ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 5:55 a zapadá v 18:19
vychází v 7:03 a zapadá v 22:06
 

Právní poradna

Právní poradna je určena pro zodpovídání právních dotazů týkajících se myslivců a výkonu práva myslivosti a je poskytována jako bezplatná služba pouze pro předplatitele časopisu Myslivost.
Dotazy, které zodpovídal v minulosti JUDr. Ing. Vladimír Čechura najdete k náhledu v archívu poradny.
 
Od roku 2017 nově zodpovídá na dotazy JUDr. Ing. et Ing. Roman ONDRÝSEK, MBA, Ph.D., advokát, lektor a zkušební komisař ČMMJ, který působí na katedře teorie práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
 
Dotazy prosím zadávejte stručně a výstižně. Po obdržení dotazu redakce váš dotaz přeposílává JUDr. Ondrýskovi, po zpracování odpovědi bude text zaslán jak na adresu tazatele, tak případně uveřejněn veřejně v rubrice a nebo i na stránkách časopisu Myslivost.
 
Prosím respektujte, že nelze předem určovat jak rychle a do jakého datumu bude váš dotaz zpracován a kdy vám bude zaslána odpověď.
 
Odpovědi jsou pouze názorem zpracovatele, nelze je tedy považovat za adekvátní rozhodnutí soudu a ani za oficiální právní rozbor soudního znalce.
 
Předem odmítáme dotazy netýkající se myslivců a myslivosti, dotazy štvavé, útočné, neslušné či jinak nesplňující zásady slušného chování a myslivecké cti, etiky a morálky.
 
Pro přispívání do poradny se prosím přihlašte jako předplatitel.
vše
vše

Podmínky funkce mysliveckého hospodáře?

Dotaz č.2023001 [ zadáno ]

smí vykonávat funkci mysliveckého hospodáře po absolvovaní dvouletého nadstavbového studia lesní hospodář na středním odborném učilišti lesnickém? Myslivost byla v 2. ročníku povinným vyučovacím předmětem.¨

5 zájemců a 3 místa pro nové členy, jak postupovat?

Dotaz č.2022007 [ zadáno 22.12.2022 ]

Můj dotaz se týká přijetí nových členů do MS. Spolek příjme tři nové členy. Hlásí se ale pět uchazečů. Dva uchazeči jsou členové HS a vlastníci pozemků. Jak se postupuje v takovém případě?

Kdy a jak svolat VH HS, když už honebnímu starostovi skončilo funkční období?

Dotaz č.2022006 [ zadáno 8.12.2022 ]

je honební starosta či místostarosta oprávněnou osobou ke svolání VH HS, jestliže byl zvolen VH na 10 let a tato doba uplynula dne 22.11.2022 (zvolen byl na VH konané 22.11.2012)? VH by měla být svolána po uplynutí tohoto data?

Přednost stávajícího uživatele při pronájmu při hospodaření na honebních pozemcích státu

Dotaz č.2022005 [ zadáno 6.11.2022 ]

Četla jsem Váš článek v Myslivosti, ve kterém jste se zabýval otázkou pronájmu honiteb. Chtěla bych Vás ale poprosit o radu ve smyslu zákona o myslivosti konkrétně o §33 ods 3 ve kterém se píše že se stávajícím uživatelem honitby bude jednáno jako s prvním při uzavírání další nájemní smlouvy na honebních pozemcích státu. A to je konkrétně pojem , který mne zajímá. Je nějaká přesná definice toho co jsou " honební pozemky státu" ? Je tato definice někde opřená o zákon? Jedná se konkrétně o pronájem honitby na okraji Prahy , kde je honitba tvořena že třetiny na pozemcích magistrátu hl. m Prahy a zbytek pozemky soukromích vlastníků .

Rozdělení HS 3

Dotaz č.2022004 [ zadáno 13.10.2022 ]

V letošním roce by se měla konat valná hromada našeho honebního společenstva, které je tvořeno 2 katastry, dříve 2 mysliveckými spolky. Rádi bychom se opět rozdělili, a tudíž zrušili současné honební společenstvo a založili nové (2 nové). Následně by byl založen i nový spolek, který by vykonával právo myslivosti v nové honitbě. 3/ Nové honební společenstvo můžeme založit následně tím, že svoláme ustavující valnou hromadu nového HS a předtím získáme souhlasy vlastníků honebních pozemků s členstvím v novém honebním společenstvu? Nebo tyto souhlasy můžeme už řešit při získání plných mocí? Aby bylo patrno, že náš plán je zrušení stávajícího HS a založení nového?

Rozdělení HS 2

Dotaz č.2022003 [ zadáno 13.10.2022 ]

V letošním roce by se měla konat valná hromada našeho honebního společenstva, které je tvořeno 2 katastry, dříve 2 mysliveckými spolky. Rádi bychom se opět rozdělili, a tudíž zrušili současné honební společenstvo a založili nové (2 nové). Následně by byl založen i nový spolek, který by vykonával právo myslivosti v nové honitbě. 2/ Plná moc k zastupování na VH HS musí obsahovat informaci o tom, kde a kdy se bude konat? Žádná specifické požadavky ve stanovách HS nejsou.

Rozdělení HS 1

Dotaz č.2022002 [ zadáno 13.10.2022 ]

V letošním roce by se měla konat valná hromada našeho honebního společenstva, které je tvořeno 2 katastry, dříve 2 mysliveckými spolky. Rádi bychom se opět rozdělili, a tudíž zrušili současné honební společenstvo a založili nové (2 nové). Následně by byl založen i nový spolek, který by vykonával právo myslivosti v nové honitbě. 1/ Je možné zrušit současné honební společenstvo (na základě plných mocí), víme že počet dáme dohromady, tím, že na začátku jednání VH požádáme o zařazení bodu zrušení HS?

Plná moc pro zastupování na VH

Dotaz č.2022001 [ zadáno ]

Budeme připravovat plné moci k zastupování na valné hromadě. Je lepší tyto plné moci připravit na právnickou osobu – náš spolek, kdy budeme přítomni na valné hromadě já jako předseda a i místopředseda, kdy můžeme podle stanov našeho MS zastupovat spolek každý samostatně nebo plné moci vypsat na fyzické osoby a zastupovat tak vlastníky jako fyzická osoba? Dále bych Vás chtěl požádat, zda byste neměl vzor plné moci přímo pro jednání valné hromady HS.

Možnost usmrcení psa

Dotaz č.2021009 [ zadáno 30.6.2021 ]

pokud je hranice mezi volným pobíháním a výcvikem tak nezřetelná, obtížně stanovitelná, nejde při zastřelení psa o poškození cizí věci... tedy už soukromoprávní delikt? Tedy mohu pak po dotyčném požadovat náhradu? Druhý dotaz: Jak myslivec určí, že jsou splněny podmínky pro usmrcení psa? Je vůbec možné z podstaty věci někomu dát takovou pravomoc? Např. při usmrcení psa je veterinář, a to je, při vší úctě ke kolegům myslivcům, osoba náležitě vzdělaná a s praxí v oboru, vázán souhlasem majitele (mimo extrémy, které tady neřeším). Není tedy dána pravomoc někomu, kdo není schopen v daném případě adekvátní úvahy ve věci? Mnohokrát bylo v médiích omíláno, že pokud někdy někdo neoprávněně vstoupí na Váš pozemek, nemůžete ho jen tak odstřelit, dokonce ani zranit ne... a honitba není majetkem myslivce. Osobně bych si dokázal představit, že chování v lese, pokud je něčím majetkem, podléhá souhlasu majitele a že ten by k případné exekuci dal pokyn. Ale oba víme, že je to v praxi nereálné. Jak to, že tedy myslivec vůbec disponuje takovým právem? Co ho zakládá?

Členství v mysliveckém klubu

Dotaz č.2021008 [ zadáno 30.6.2021 ]

Náš myslivecký klub má pronajatou honitbu od honebního společenstva. Člen honebního společenstva má zájem o členství v našem klubu. Musíme ho přijmout? Dle zák. č. 449/2001 §32 od. 6 ano, nebo bychom nato měli aspoň přihlédnout. V zákoně je psáno myslivecké sdružení je tím míněn i klub nebo spolek? A ještě prosím jeden dotaz v honebním společenstvu je třeba dalších 20 lidí, kteří by měli také zájem o vstup do členství mysliveckého klubu, je možno do stanov klubu zadat určitý počet členů, abychom nemuseli navyšovat členskou základnu? Honitba má 1000 ha. půlka lesa, půlka pole a mít tam třeba 50členů si myslím že je dost na tak malou honitbu.

Zpracování dat...