ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:00 a zapadá v 17:28
vychází v 13:53 a zapadá v 6:14
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

činnosti při návštěvách honiteb

Dotaz č.: 1475

Otázka:

V zákonu o myslivosti je použita tato definice § 9 (uvedena níže). Jaký je prosím výklad poslední věty " činnosti při návštěvách honiteb jako součástí krajiny", ve smyslu ochrany práva vstupu turistů a cyklistů do krajiny po označených stezkách? § 9 Omezení a zákazy dané v zájmu ochrany (1) Je zakázáno plašit zvěř jakýmkoliv způsobem, s výjimkou opatření k zabránění škodám působeným zvěří a dovolených způsobů lovu. Dále je zakázáno rušit zvěř při hnízdění a kladení mláďat a provádět další činnosti záporně působící na život zvěře jako volně žijících živočichů, pokud nejde o činnosti při obhospodařování pozemků nebo o činnosti při návštěvách honiteb jako součástí krajiny.

Tazatel:

Odpověď:

Výklad podle dotazu je nepředstavitelný. Obecně lze jen říci, že „návštěvami honiteb“ jsou myšleny protiklady činností vyjmenovaných v odstavci 3 a hromadných akcí v odst. 4 tohoto §. Dosud byly v právní poradně zodpovězeny dotazy na rušení klidu táborem dětí, stanováním, jízdami koní, honem na lišku (po anglickém způsobu), výcvikem psů kynologickým klubem, motodráhou (jízdami terénních vozidel), jízdami tažných spřežení psů, závody leteckých modelářů, paitbalem, airsoftem, rogaly, pozorováním zvěře, ornitologickým sledováním a sběrem hmyzu. Podle § 20 odst. 1 písm. a) lesního zákona (č. 289/1995 Sb.) je v lesích zakázáno rušit klid a ticho. Ticho ruší zvukové projevy, klid i bezhlučný pohyb.Vladimír Čechura
Zpracování dat...