REPRODUKCE SRNČÍ ZVĚŘE aneb ÚSPĚCH PO DESETI LETECH (II.)

 
Vážení čtenáři, v minulém příspěvku jsem se věnoval reprodukci srnčí zvěře a obrazově doložil všechny skutečnosti zachycující detailně porod srny, respektive první a druhou fázi porodu (od vyhřeznutí plodových obalů z dělohy až po průchod srnčat pánevním kanálem). V tomto druhém díle obrazově doložím všechny poporodní skutečnosti a další zajímavosti týkající se péče o srnčata.
 
Narozením srnčete a přetržením pupeční šňůry se přeruší placentární krevní oběh. V krvi srnčete vznikne nedostatek kyslíku a přebytek kysličníku uhličitého, což má za následek stimulaci dýchacího ústředí v mozku. Tato skutečnost bezprostředně nutí plíce zahájit dýchání. Pokud by srnče do tohoto okamžiku nebylo osvobozeno od plodových obalů, potenciálně naplněných plodovou vodou, mohlo by se v ní utopit.
U prvního z dvojčat, jehož porod byl časově delší, jsem měl možnost pozorovat, jak srnče po bezprostředním vyklouznutí ze svírky těžce dýchá. Vyluzované zvuky bych přirovnal sípání, chrčení, či nepřirozenému kašlání. Plíce srnčete pravděpodobně zachytily určité množství plodové vody a snažili se jí zbavit. Za krátkou dobu srnče začalo dýchat přirozeně, rytmicky a zcela čistě.
Následně po porodu začne srna, zpravidla ve stoje nebo ještě vleže, čistit srnče lizákem, a to nejdříve na hlavě, v okolí pupeční šňůry, na zadečku a posléze na celém těle. Srna intenzivním olizováním rovněž uvolní zahleněné nozdry, aby mohlo srnče naplno dýchat. Opakovaným olizováním zbavuje své potomky především silné vrstvy hlenu, který pokrývá celý povrch jejich těla. Masáží také srnčeti prokrvuje kůži, a tím jej povzbuzuje k nezbytné aktivitě.
Srst srnčete bezprostředně po porodu je splihlá a zvlhlá, takže tou dobou neplní svoji tepelně izolační funkci. Odpařování plodové vody z mokrého srnčete působí ztráty jeho tělesné teploty, a proto se srna snaží srnče co nejdříve vysušit. Časné porody, spojené s nepříznivým charakterem počasí (chladné a deštivé dny), kdy srnče nemůže fyziologicky oschnout, mají z důvodu podchlazení srnčete většinou tragické následky. Charakter počasí v době kladení rozhoduje v těchto případech o dalším osudu srnčat.
Trávicí ústrojí srnčete je po celou dobu prenatálního vývoje plodu v nečinnosti a ke konci březosti se naplňuje střevní smolkou, kterou mládě vylučuje hned po porodu. Srna čerstvě narozeným potomkům vysaje obsah močového měchýře a periodicky provádí nezbytnou masáž močového a rektálního ústrojí.
 
Kojení
Bezprostředně po kladení se srnče snaží najít vemínko a většinou během krátké chvilky poprvé saje mateřské mléko. U porodu jsem měl možnost pozorovat obrovskou životní sílu a vitalitu čerstvě kladených srnčat. U druhého srnčete, jehož porod byl na rozdíl od prvního velice krátký (trval přibližně 7 minut), a které vyšlo z dělohy zcela oproštěné od plodových obalů, jsem pozoroval fenomenální životaschopnost. Už při průchodu pánevním kanálem, kdy se objevily běhy a hlavička, se srnče „mrskalo“, opakovaně hlavičkou pohybovalo a mělo naplno otevřená světla. Tato skutečnost je detailně zachycena na autentické fotografii provázející první část příspěvku o reprodukci. Ještě před tím, než ho srna stihla vysušit, stálo na vlastních bězích a snažilo se najít vemínko.
Po uplynutí krátké doby od kladení (většinou do jedné hodiny) je většina srnčat schopna za matčina povzbuzování hlasem a též fyzické pomoci postavit se a vrávoravě odejít na nedaleké místo, kde je srna poprvé odloží a na krátkou dobu opustí.
Čerstvě narozené, a očištěné srnče začne instinktivně hledat zdroj mléka, a mnohdy se ho snaží tápavě najít mezi předními běhy. Zkušené matky dokáží srnčeti ke zdroji mléka pomoci a opakovaným postrkováním do zadečku nebo nastavováním různých pozic svého těl, se je snaží navést na správné místo. Při kojení vždy zaujme srna charakteristický postoj. Většinou své potomky kojí vestoje, ale několikrát už jsem pozoroval, jak srna kojila vleže.
Dokud jsou srnčata malá, tak se při sání mléka natáčí výhradně do protistoje matky, buďto paralelně, nebo v ostrém úhlu k matčinu tělu. To zvyšuje stabilitu jejich postoje při kojení, a matce to umožňuje provádět okamžitou a nezbytnou masáž genitálií. Když srnčata povyrostou, pijí již z různých pozic, např. kolmo k matčinu tělu, ale také jsem několikrát pozoroval, jak ke „zdroji“ přistupují zezadu, anebo prostrkují hlavu mezi zadními běhy matky. Literatura uvádí, že mláďata přežvýkavců přistupují k matce při kojení častěji z pravé strany než z levé. Toto tvrzení však potvrdit nemohu. Podle mého praktického a dlouholetého pozorování se toto pravidlo u srnčí zvěře nějak výhradně nedodržuje.
Kojením mláďat a periodickým odběrem mléka jsou srnám drážděna nervová zakončení mléčných žláz, jejich podráždění podněcuje v hypofýze zvýšenou tvorbu hormonů, působících na vylučování mléka, zvláště hormonu oxytocinu. Už samotné sání stimuluje produkci dalšího mléka. Oxytocin je vylučován po celou dobu kojení, ovšem nejvíce se ho uvolňuje během prvních tří týdnů laktace.
V důsledku intenzivního sání a tím spojeného vyššího tlaku uvnitř mléčné žlázy, který dává impulz k spouštění mléka, je mateřské mléko stále intenzivněji tvořeno a uvolňováno. Při nedostatku potravy v době laktace, klesá paralelně i produkce mléka. Zpočátku produkce klesá jen pozvolna, protože srna odčerpává potřebné živiny ze svých tělesných rezerv. Absence kvalitní výživy je však brzy příčinou progresivního úbytku svalové hmoty a tato skutečnost se projeví výrazným vyhubnutím srny.
Špatná výživa matky se také brzy odrazí v postnatálním vývoji srnčat, která se špatně vyvíjí, krní, jsou tělesně a kondičně slabá. V souvislosti s cíleným chovem srnčí zvěře jsou takto slabá srnčata nežádoucí a měla by se z chovu co nejdříve vyřadit. Ze svého praktického pozorování mohu objektivně konstatovat, že slabá srnčata tělesný deficit většinou nikdy nedoženou.
Kojící srna má nižší hladinu cukru v krvi, což u ní vyvolává pocit hladu. Z toho důvodu přijímá potravu častěji a v kratších periodách. Mám vypozorováno, že březí a později kojící srna paství podstatně častěji a déle než srna, která v konkrétním roce není zatížena mateřstvím a laktací.
Srna věnuje srnčatům intenzivní péči. Od prvních chvil života srnčatům masíruje lizákem oblast podbřišku a čistí jim okolí konečníku a močových vývodů. Tuto masáž provádí srna po dobu, kdy srnčata výhradně sají mateřské mléko a jejich trus ještě není pevněji utvářen. Jakmile srnče přijímá větší podíl rostlinné potravy než mateřského mléka a exkrement se začne utvářet pevněji, srna od intenzivních čistících a masážních procesů upustí.
 
Hmotnost srnčat
Ve svém individuálním výzkumu biologie srnčí zvěře se mimo jiné věnuji studiu porodních hmotností čerstvě kladených srnčat. Porodní hmotnosti jsou individuálně značně rozdílné v závislosti na kondici, zdravotním stavu, hmotnosti, době kladení, výživě a věku srny. Exaktní a objektivní měření porodních hmotností a jejich progresivních změn v důsledku růstu srnčete, je možné provádět pouze u jedinců chovaných zajetí.
Podle mé dlouholeté studie, exaktních měření a dalších zjištěných údajů, se hmotnost čerstvě kladených srnčat pohybuje v rozmezí 1,2 – 1,8 kg, s průměrem 1,5 kg. Denní přírůstky hmotnosti, do věku jednoho měsíce srnčete se podle genetického založení matky, její výživy a kvality produkovaného mléka pohybují v rozmezí 130 – 220 g/den.
Hmotnosti čerstvě kladených srnčat, obrazově zachycených v tomto příspěvku, dosahovaly fenomenálních porodních hmotností. Navzdory subtilní postavě srny a její nízké tělesné hmotnosti (živá hmotnost před říjí dosahovala pouze 18 kg), byla srnčata nadprůměrně vyvinutá a tělesně silná s vysokou porodní hmotností, přesahující hranici dvou kilogramů. Na důkaz mého tvrzení připojuji autentické fotografie, zachycující tuto skutečnost těsně po kladení. Z mého pohledu a dlouholetého pozorování, se zatím jedná o nejvyšší porodní hmotnost srnčat, se kterou jsem se v praxi setkal, a kterou jsem měl možnost detailně, obrazově zdokumentovat.
Už v prvním týdnu života (váženo 21. 5.) dosahovala hmotnost srnčat přes 4 kg. Denní přírůstek v tomto týdnu činil úctyhodných 250 g/den. Další vážení jsem provedl 1. 6., kdy hmotnost srnčat dosahovala 5,5 kg. V tomto sledovaném týdnu (od 21. 5. do 1. 6.) byl denní přírůstek 150 g/den, tedy oproti předchozímu týdnu poklesl o rovných 100 g. Další vážení jsem uskutečnil 15. 6., kdy srnčata dosáhla věku 33 dní svého biologického věku. Hmotnost srnčat se vyšplhala na fenomenálních 8,2 kg, respektive 8,3 kg, s denním přírůstkem 200 g/den.
Jak je z výsledku vážení patrné, denní hmotnostní přírůstek srnčat není konstantní a progresivně se mění v závislosti na množství a kvalitě odebraného mateřského mléka a podílu přirozené vegetace přijímaného srnčetem, v důsledku čehož dochází v zažívacím traktu k složité stabilizaci a adaptaci bachorové mikrofauny. Průměrný denní přírůstek srnčat od prvního měření do 33 dne biologického věku činil 191 g/den a srnčata za tu dobu (po odečtení porodních hmotnosti) nabrala fenomenálních 6,3 kg.
Vysoké porodní hmotnosti sledovaných srnčat přesahující hranici dvou kilogramů mohu vysvětlit. Srna byla pokládána geneticky kvalitním a trofejově silným tříletým srncem (trofej o hodnotě asi 140 b. CIC), jehož živá hmotnost dosahovala 29 kg. Podle mého názoru však největší podíl a zásluhu na fenomenálních porodních hmotnostech přesahující dva kilogramy měla předkládaná výživa. Srnu jsem totiž v podzimním a zimním období, tedy v období prenatálního vývoje plodu, krmil produkty renomované firmy VVS Verměřovice, zabývající se výrobou minerálně-vitamínových a doplňkových krmiv pro spárkatou zvěř značky PREMIN.
Na základě konzultace s odborníky této firmy Ing. Ondřejem Faltusem a externím pracovníkem Jiřím Hanákem jsem pro březí srnu zvolil jimi doporučenou granulovanou směs pro spárkatou zvěř s přívlastkem - bílkovinná, obsahující vyvážený poměr vlákniny, bílkovin, minerálů, vitamínů, stopových prvků a dalších nutričních komponentů. Granulované krmivo měla srna k dispozici v adlibitním množství od září do dubna, tedy až do doby, kdy v důsledku vzrůstu přirozené šťavnaté vegetace přestala sama krmivo odebírat. Dá se tedy říci, že granulované krmivo měla srna k dispozici celou sledovanou dobu březosti. Odběr granulované směsi se pohyboval v různých obdobích od 0,7 kg do 1,7 kg, s průměrem 1,2 kg/den. Navzdory subtilní postavě srny - matky a vysokým porodním hmotnostem srnčat jsem při porodu nepozoroval žádné porodní komplikace či jiné nežádoucí skutečnosti spojené s porodem. Celý porod trval od vyhřeznutí plodových obalů až po narození druhého potomka přibližně 1,5 hodiny, což je podle mého názoru zcela přirozená délka porodu srny.
Jak je z výsledů vážení patrné, energetická hodnota přijímané vyvážené potravy a vysoká kvalita krmiva PREMIN s deklarovanými hodnotami živin a optimálním poměrem všech nutričních látek má pozitivní vliv nejen na tvorbu silných trofejí u srnců, ale také na rozvinutí reprodukčního potenciálu, který se pozitivně promítne do prenatálního vývoje plodu. Na základě této skutečnosti, budu srnčata v průběhu tělesného vývoje periodicky obrazově dokumentovat. Primárně budu sledovat vývoj jejich pučnic, jakožto základní atribut pro kvalitu budoucích parůžků, parametry parůžků včetně specifické (měrné) hmotnosti parožní hmoty, přírůstky hmotnosti až do ukončení tělesného vývoje a další biologické skutečností. S výsledky pozorování budu čtenáře časopisu Myslivost průběžně seznamovat.
Text a snímky Pavel SCHERER
tel. 724 218 513

Fotogalerie

Na doprovodné fotografii je zachycena série poporodní péče o srnčata. Bezprostředně po kladení srna pozře plodový obal a uvolní srnčeti zahleněné nozdry, aby mohlo naplno dýchat. Opakovaným olizováním provádí masáž všech tělesných partií, prokrvuje kůži a povzbuzuje srnče k nezbytné aktivitě. Lizákem také zbavuje srnče silné vrstvy hlenu, který pokrývá celý povrch těla, aby nedocházelo ke ztrátám tělesné teploty a následnému podchlazení potomka. Na doprovodné fotografii je zachycena série pop... Na doprovodné fotografii je zachycena série poporodní péče o srnčata. Bezprostředně po kladení srna pozře plodový obal a uvolní srnčeti zahleněné nozdry, aby mohlo naplno dýchat. Opakovaným olizováním provádí masáž všech tělesných partií, prokrvuje kůži a povzbuzuje srnče k nezbytné aktivitě. Lizákem také zbavuje srnče silné vrstvy hlenu, který pokrývá celý povrch těla, aby nedocházelo ke ztrátám tělesné teploty a následnému podchlazení potomka. Na doprovodné fotografii je zachycena série pop... Na doprovodné fotografii je zachycena série poporodní péče o srnčata. Bezprostředně po kladení srna pozře plodový obal a uvolní srnčeti zahleněné nozdry, aby mohlo naplno dýchat. Opakovaným olizováním provádí masáž všech tělesných partií, prokrvuje kůži a povzbuzuje srnče k nezbytné aktivitě. Lizákem také zbavuje srnče silné vrstvy hlenu, který pokrývá celý povrch těla, aby nedocházelo ke ztrátám tělesné teploty a následnému podchlazení potomka. Na doprovodné fotografii je zachycena série pop... Na doprovodné fotografii je zachycena série poporodní péče o srnčata. Bezprostředně po kladení srna pozře plodový obal a uvolní srnčeti zahleněné nozdry, aby mohlo naplno dýchat. Opakovaným olizováním provádí masáž všech tělesných partií, prokrvuje kůži a povzbuzuje srnče k nezbytné aktivitě. Lizákem také zbavuje srnče silné vrstvy hlenu, který pokrývá celý povrch těla, aby nedocházelo ke ztrátám tělesné teploty a následnému podchlazení potomka. Na doprovodné fotografii je zachycena série pop... Na doprovodné fotografii je zachycena série poporodní péče o srnčata. Bezprostředně po kladení srna pozře plodový obal a uvolní srnčeti zahleněné nozdry, aby mohlo naplno dýchat. Opakovaným olizováním provádí masáž všech tělesných partií, prokrvuje kůži a povzbuzuje srnče k nezbytné aktivitě. Lizákem také zbavuje srnče silné vrstvy hlenu, který pokrývá celý povrch těla, aby nedocházelo ke ztrátám tělesné teploty a následnému podchlazení potomka. Na doprovodné fotografii je zachycena série pop... Na doprovodné fotografii je zachycena série poporodní péče o srnčata. Bezprostředně po kladení srna pozře plodový obal a uvolní srnčeti zahleněné nozdry, aby mohlo naplno dýchat. Opakovaným olizováním provádí masáž všech tělesných partií, prokrvuje kůži a povzbuzuje srnče k nezbytné aktivitě. Lizákem také zbavuje srnče silné vrstvy hlenu, který pokrývá celý povrch těla, aby nedocházelo ke ztrátám tělesné teploty a následnému podchlazení potomka. Na doprovodné fotografii je zachycena série pop... Na doprovodné fotografii je zachycena série poporodní péče o srnčata. Bezprostředně po kladení srna pozře plodový obal a uvolní srnčeti zahleněné nozdry, aby mohlo naplno dýchat. Opakovaným olizováním provádí masáž všech tělesných partií, prokrvuje kůži a povzbuzuje srnče k nezbytné aktivitě. Lizákem také zbavuje srnče silné vrstvy hlenu, který pokrývá celý povrch těla, aby nedocházelo ke ztrátám tělesné teploty a následnému podchlazení potomka. Na doprovodné fotografii je zachycena série pop... Na doprovodné fotografii je zachycena série poporodní péče o srnčata. Bezprostředně po kladení srna pozře plodový obal a uvolní srnčeti zahleněné nozdry, aby mohlo naplno dýchat. Opakovaným olizováním provádí masáž všech tělesných partií, prokrvuje kůži a povzbuzuje srnče k nezbytné aktivitě. Lizákem také zbavuje srnče silné vrstvy hlenu, který pokrývá celý povrch těla, aby nedocházelo ke ztrátám tělesné teploty a následnému podchlazení potomka. Na doprovodné fotografii je zachycena série pop... 085, 086, 102 a 100: Na autentické fotografii je zachycena třetí fáze porodu - vyhřeznutí plodových obalů. Přibližně 15 minut po porodu vychází z dělohy srny placenta a všechny zbytkové plodové obaly. Srna mezi tím provádí intenzivní očistu srnčete. 085, 086, 102 a 100: Na autentické fotografii j... 085, 086, 102 a 100: Na autentické fotografii je zachycena třetí fáze porodu - vyhřeznutí plodových obalů. Přibližně 15 minut po porodu vychází z dělohy srny placenta a všechny zbytkové plodové obaly. Srna mezi tím provádí intenzivní očistu srnčete. 085, 086, 102 a 100: Na autentické fotografii j... 085, 086, 102 a 100: Na autentické fotografii je zachycena třetí fáze porodu - vyhřeznutí plodových obalů. Přibližně 15 minut po porodu vychází z dělohy srny placenta a všechny zbytkové plodové obaly. Srna mezi tím provádí intenzivní očistu srnčete. 085, 086, 102 a 100: Na autentické fotografii j... 085, 086, 102 a 100: Na autentické fotografii je zachycena třetí fáze porodu - vyhřeznutí plodových obalů. Přibližně 15 minut po porodu vychází z dělohy srny placenta a všechny zbytkové plodové obaly. Srna mezi tím provádí intenzivní očistu srnčete. 085, 086, 102 a 100: Na autentické fotografii j... 085, 086, 102 a 100: Na autentické fotografii je zachycena třetí fáze porodu - vyhřeznutí plodových obalů. Přibližně 15 minut po porodu vychází z dělohy srny placenta a všechny zbytkové plodové obaly. Srna mezi tím provádí intenzivní očistu srnčete. 085, 086, 102 a 100: Na autentické fotografii j... 089, 092, 094, 096, 107, 109 společný popis: Biologické skutečnosti zachycené přibližně 25 minut po porodu: Porodem vyčerpaná srna provádí očistu a nezbytnou masáž genitálií srnčat již vleže. Ze svírky si vylizuje plodovou vody a zbytky vyhřezlých plodových obalů, které rozžvýká a pozře. Srnčata jsou již částečně osušená, jsou čilá a velice aktivní. Srnče začne instinktivně hledat zdroj mléka. V tomto případě si vemínko našlo u zalehlé matky, což je na autentické fotografii zcela patrné. 089, 092, 094, 096, 107, 109 společný popis: Bi... 089, 092, 094, 096, 107, 109 společný popis: Biologické skutečnosti zachycené přibližně 25 minut po porodu: Porodem vyčerpaná srna provádí očistu a nezbytnou masáž genitálií srnčat již vleže. Ze svírky si vylizuje plodovou vody a zbytky vyhřezlých plodových obalů, které rozžvýká a pozře. Srnčata jsou již částečně osušená, jsou čilá a velice aktivní. Srnče začne instinktivně hledat zdroj mléka. V tomto případě si vemínko našlo u zalehlé matky, což je na autentické fotografii zcela patrné. 089, 092, 094, 096, 107, 109 společný popis: Bi... 089, 092, 094, 096, 107, 109 společný popis: Biologické skutečnosti zachycené přibližně 25 minut po porodu: Porodem vyčerpaná srna provádí očistu a nezbytnou masáž genitálií srnčat již vleže. Ze svírky si vylizuje plodovou vody a zbytky vyhřezlých plodových obalů, které rozžvýká a pozře. Srnčata jsou již částečně osušená, jsou čilá a velice aktivní. Srnče začne instinktivně hledat zdroj mléka. V tomto případě si vemínko našlo u zalehlé matky, což je na autentické fotografii zcela patrné. 089, 092, 094, 096, 107, 109 společný popis: Bi... 089, 092, 094, 096, 107, 109 společný popis: Biologické skutečnosti zachycené přibližně 25 minut po porodu: Porodem vyčerpaná srna provádí očistu a nezbytnou masáž genitálií srnčat již vleže. Ze svírky si vylizuje plodovou vody a zbytky vyhřezlých plodových obalů, které rozžvýká a pozře. Srnčata jsou již částečně osušená, jsou čilá a velice aktivní. Srnče začne instinktivně hledat zdroj mléka. V tomto případě si vemínko našlo u zalehlé matky, což je na autentické fotografii zcela patrné. 089, 092, 094, 096, 107, 109 společný popis: Bi... 089, 092, 094, 096, 107, 109 společný popis: Biologické skutečnosti zachycené přibližně 25 minut po porodu: Porodem vyčerpaná srna provádí očistu a nezbytnou masáž genitálií srnčat již vleže. Ze svírky si vylizuje plodovou vody a zbytky vyhřezlých plodových obalů, které rozžvýká a pozře. Srnčata jsou již částečně osušená, jsou čilá a velice aktivní. Srnče začne instinktivně hledat zdroj mléka. V tomto případě si vemínko našlo u zalehlé matky, což je na autentické fotografii zcela patrné. 089, 092, 094, 096, 107, 109 společný popis: Bi... 089, 092, 094, 096, 107, 109 společný popis: Biologické skutečnosti zachycené přibližně 25 minut po porodu: Porodem vyčerpaná srna provádí očistu a nezbytnou masáž genitálií srnčat již vleže. Ze svírky si vylizuje plodovou vody a zbytky vyhřezlých plodových obalů, které rozžvýká a pozře. Srnčata jsou již částečně osušená, jsou čilá a velice aktivní. Srnče začne instinktivně hledat zdroj mléka. V tomto případě si vemínko našlo u zalehlé matky, což je na autentické fotografii zcela patrné. 089, 092, 094, 096, 107, 109 společný popis: Bi... 130, 132, 126, 167, 155, 157 Společný popis: Denní režim a aktivita srnčat zachycená druhý den po porodu. Srna odkládá srnčata každé na jiné místo a nikdy nezaléhá vedle nich. Periodicky je kojí a provádí nezbytnou masáž rektálního a močového ústrojí aby se srnče vyprázdnilo. Také intenzivně pečuje o jejich srst a případná klíšťata a jiné vnější parazity ze srsti odstraňuje. 130, 132, 126, 167, 155, 157 Společný popis: De... 130, 132, 126, 167, 155, 157 Společný popis: Denní režim a aktivita srnčat zachycená druhý den po porodu. Srna odkládá srnčata každé na jiné místo a nikdy nezaléhá vedle nich. Periodicky je kojí a provádí nezbytnou masáž rektálního a močového ústrojí aby se srnče vyprázdnilo. Také intenzivně pečuje o jejich srst a případná klíšťata a jiné vnější parazity ze srsti odstraňuje. 130, 132, 126, 167, 155, 157 Společný popis: De... 130, 132, 126, 167, 155, 157 Společný popis: Denní režim a aktivita srnčat zachycená druhý den po porodu. Srna odkládá srnčata každé na jiné místo a nikdy nezaléhá vedle nich. Periodicky je kojí a provádí nezbytnou masáž rektálního a močového ústrojí aby se srnče vyprázdnilo. Také intenzivně pečuje o jejich srst a případná klíšťata a jiné vnější parazity ze srsti odstraňuje. 130, 132, 126, 167, 155, 157 Společný popis: De... 130, 132, 126, 167, 155, 157 Společný popis: Denní režim a aktivita srnčat zachycená druhý den po porodu. Srna odkládá srnčata každé na jiné místo a nikdy nezaléhá vedle nich. Periodicky je kojí a provádí nezbytnou masáž rektálního a močového ústrojí aby se srnče vyprázdnilo. Také intenzivně pečuje o jejich srst a případná klíšťata a jiné vnější parazity ze srsti odstraňuje. 130, 132, 126, 167, 155, 157 Společný popis: De... 130, 132, 126, 167, 155, 157 Společný popis: Denní režim a aktivita srnčat zachycená druhý den po porodu. Srna odkládá srnčata každé na jiné místo a nikdy nezaléhá vedle nich. Periodicky je kojí a provádí nezbytnou masáž rektálního a močového ústrojí aby se srnče vyprázdnilo. Také intenzivně pečuje o jejich srst a případná klíšťata a jiné vnější parazity ze srsti odstraňuje. 130, 132, 126, 167, 155, 157 Společný popis: De... 130, 132, 126, 167, 155, 157 Společný popis: Denní režim a aktivita srnčat zachycená druhý den po porodu. Srna odkládá srnčata každé na jiné místo a nikdy nezaléhá vedle nich. Periodicky je kojí a provádí nezbytnou masáž rektálního a močového ústrojí aby se srnče vyprázdnilo. Také intenzivně pečuje o jejich srst a případná klíšťata a jiné vnější parazity ze srsti odstraňuje. 130, 132, 126, 167, 155, 157 Společný popis: De... pohled na vemínko z perspektivy srnčete pohled na vemínko z perspektivy srnčete Na fotografii je zachycen biologický otec srnčat, jehož živá hmotnost dosáhla 29 kg. Objemná raritní trofej je výsledkem mechanického poškození parůžků v době jejich růstu. Na fotografii je zachycen biologický otec srnča... popis k 049 a 047: Kojící matka se svými potomky zachycená tři týdny po porodu. Srnčata značně povyrostla a při kojení srnu skoro nadzvedávají. Při kojení se srnče natáčí výhradně do protistoje matky, buďto paralelně, nebo v ostrém úhlu k matčinu tělu. To zvyšuje stabilitu jejich postoje při kojení, a matce to umožňuje provádět okamžitou a masáž genitálií. popis k 049 a 047: Kojící matka se svými potomk... popis k 049 a 047: Kojící matka se svými potomky zachycená tři týdny po porodu. Srnčata značně povyrostla a při kojení srnu skoro nadzvedávají. Při kojení se srnče natáčí výhradně do protistoje matky, buďto paralelně, nebo v ostrém úhlu k matčinu tělu. To zvyšuje stabilitu jejich postoje při kojení, a matce to umožňuje provádět okamžitou a masáž genitálií. popis k 049 a 047: Kojící matka se svými potomk... 189 a 190: Srna provádí srnečkovi masáž genitálií: Na horní fotografii je zachycena masáž močového ústrojí. Jak je z fotografie patrné, srnče se ve hřbetu nahrbí. Na spodní fotografii provádí masáž rektálního ústrojí, při kterém se srnče ve hřbetu většinou prohýbá. 189 a 190: Srna provádí srnečkovi masáž genitál... 189 a 190: Srna provádí srnečkovi masáž genitálií: Na horní fotografii je zachycena masáž močového ústrojí. Jak je z fotografie patrné, srnče se ve hřbetu nahrbí. Na spodní fotografii provádí masáž rektálního ústrojí, při kterém se srnče ve hřbetu většinou prohýbá. 189 a 190: Srna provádí srnečkovi masáž genitál... 164 a 116: Na autentické fotografii jsou detailně zachycené porodní hmotnosti srnčat s přesností na jeden gram. Jak je z obrázků patrné, obě srnčata dosahují fenomenálních hmotností přesahující dva kilogramy. 164 a 116: Na autentické fotografii jsou detail... 164 a 116: Na autentické fotografii jsou detailně zachycené porodní hmotnosti srnčat s přesností na jeden gram. Jak je z obrázků patrné, obě srnčata dosahují fenomenálních hmotností přesahující dva kilogramy. 164 a 116: Na autentické fotografii jsou detail...
Zpracování dat...