ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:40 a zapadá v 16:46
vychází v 2:51 a zapadá v 11:43
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

Amnestie a zbrojní průkaz

Dotaz č.: 1404

Otázka:

Asi před třemi lety sem přišel o zbrojní průkaz z důvodu trestného činu zpronevěry, myslíte, že při nynější amnestii je možno zažádat o odpuštění 5ti leté lhůty po kterou musím být bez trestu nebo bude stačit zažádat o vyčištění rejstříku trestů a udělat si znovu zbroják?

Tazatel:

Odpověď:

Podle zákona o zbraních (č. 119/2002 Sb.) - jeho § 22 se na žadatele o vydání zbrojního průkazu hledí jako na bezúhonného po uplynutí určité doby od odsouzení, popřípadě od konce výkonu trestu odnětí svobody.

Zákon pak uvádí (v cit. § odst. 4), že při posuzování bezúhonnosti se nepřihlíží k zahlazení odsouzení podle zvláštního právního předpisu /trestnímu řádu/ ani k jiným případům, v nichž nastává účinek, že se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen (např. zákon o soudnictví ve věcech mládeže). Dalším takovým případem je amnestie. Orgán policie proto je povinen žádat a posuzovat bezúhonnost podle opisu Rejstříku trestů, nikoliv výpisu, v němž případně již nejsou odsouzení uváděna. Obdobnou úpravu má i zákon o myslivosti v 47 odst. 3 písm. d) pro lovecký lístek, § 12 odst. 4 pro mysliveckou stráž a § 35 odst. 1 písm. c) pro mysliveckého hospodáře.

Vladimír Čechura

Zpracování dat...