ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:40 a zapadá v 16:46
vychází v 2:51 a zapadá v 11:43
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

Do kdy se má podat žádost o pronájem, tudíž se přihlásit na VH HS?

Dotaz č.: 1398

Otázka:

Na pozvánce v programu VH v bodu 8 bylo uvedeno projednání žádosti MS xxx na pronájem honitby. Domnívám se, že zde došlo k porušení zákona, protože to vyznělo jako by byl jen tenhle zájemce o pronájem. Avšak na VH se hned na začátku, před odhlasováním programu VH přihlásili další dva zájemci o pronájem, a starosta řekl, že ještě jednu žádost dostal 3 dny před konáním VH. VH si však odsouhlasila, že se program VH nebude měnit (protože myslivci byli proti) a tím jim znemožnila se o pronájem ucházet. Nikde jsem nečetl povinnost, do kdy se má podat žádost o pronájem, tudíž se mohli přihlásit na VH HS? Domnívám se, že starosta HS porušil zákon, když v pozvánce uvedl pouze ono MS a uvedl v omyl všechny členy HS , kteří se mohli domnívat, že je tu jen jeden zájemce, tak nač tam chodit a nedošli. Jak mám postupovat, když mi honební starosta nevydal opis zápisu valné hromady a ani seznam členů do 7 dnů?

Tazatel:

Odpověď:

V § 22 odst. 2 zákon o myslivosti stanoví, že návrhy na uzavření smlouvy o nájmu honitby musí být předloženy k nahlédnutí u honebního starosty nejpozději 15 dní před konáním valné hromady. Je to stanoveno proto, aby honební výbor mohl návrhy posoudit a doporučit, komu má být honitba pronajata, případně před podpisem upraven text smlouvy. Jestliže v pozvánce byl uveden bod jednání návrh na pronájem honitby MS xxx, dá se předpokládat, že jiný návrh nebyl. Jednat o návrhu předloženém jinak by mohlo být jen po souhlasu všech přítomných členů, nikdo by nemohl být proti nebo se zdržet hlasování. Nápravu v nedodržení povinnosti vydat členovi kopii zápisu z  VH a opisu seznamu členů žádejte písemně na honebním společenstvu se stanovením nové lhůty. Po jejím marném uplynutí žalujte HS o vydání.

 

Vladimír Čechura

Zpracování dat...