ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:40 a zapadá v 16:46
vychází v 2:51 a zapadá v 11:43
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

Kdy a s jakým předstihem navrhovat členy výboru HS

Dotaz č.: 1405

Otázka:

Protože jsem v zákonu o myslivosti, ani v našich stanovách nenašel, jak a popřípadě jakou dobu před VH se musí navrhovat starosta, místostarosta a členové HV a kdo může nominovat a komu se tito kandidáti navrhují?

Tazatel:

Odpověď:

Požadavek zaslání návrhů programu jednání valné hromady 15 dní předem má být splněn v pozvánce platí především obecně, v případě svolání valné hromady na žádost členů honebního společenstva jsou starosta i valná hromada vázány programem uvedeným v žádosti členů. Těchto 15 dnů je stanoveno proto, aby honební výbor mohl zodpovědně pro valnou hromadu připravit návrhy, tj. např. kandidaturu pro zastávání funkcí.  Návrh bodu jednání vznesený na začátku valné hromady lze podle zákona po jejím souhlasu projednat, poněvadž však nemohl být honebním výborem projednán, nelze vyloučit usnesení o jeho projednání na příští valné hromadě.  Při výkladu těchto ustanovení se musí sledovat především výsledek, tj. konání valné hromady, z chyb /pokud nepředstavují možnou její neplatnost/ je třeba vyvodit opatření proti jejich opakování /zdůrazněním v usnesení valné hromady.

 

 

Vladimír Čechura

Zpracování dat...