ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:40 a zapadá v 16:46
vychází v 2:51 a zapadá v 11:43
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

Náhrada za přičlenění

Dotaz č.: 1428

Otázka:

.....je někde tabulkově stanovena finanční výše náhrady za přičleněné honební pozemky ? (při tvorbě nové smlouvy o výši náhrady, se nemůžeme dohodnout s HS)

Tazatel:

Odpověď:

Není. Konstrukci stanovilo ministerstvo financí:

 MF 197/14 853/1993 Ing. Hodek,

Sdělení k postupu při projednávání náhrady a úplaty za postoupení práva výkonu myslivosti na přičleněných honebních pozemcích. Náhrada nebo úplata za postoupení práva výkonu myslivosti na honebních pozemcích, zejména přičleněných k honitbě či k samostatně uznané bažantnici podle § 6 odst. 5, § 6a) odst. 2, § 8 odst. 1 a § 18 odst. 1 a 2 zákona č. 270/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti (úplné znění č. 512/1992 Sb.) je cenou, stejně jako úplata za právo honitby podle § 14 zákona o myslivosti, jejíž výše se sjednává dohodou podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a § 1 vyhlášky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách. Sjednaná by měla být cena v místě a čase obvyklá. Za obvyklou lze považovat cenu, která se platí všem ostatním majitelům honebních pozemků tvořících honitbu, k níž byl cizí honební pozemek přičleněn nebo o průměrnou cenu ze tří nejbližších stejně hodnotných honiteb apod.

 

Vladimír Čechura

Zpracování dat...