ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:40 a zapadá v 16:46
vychází v 2:51 a zapadá v 11:43
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

Návrh smlouvy o nájmu honitby

Dotaz č.: 1402

Otázka:

Valná hromada HS má jednu žádost o pronájem honitby od MS podanou 15 dní před konáním VH doručenou starostovi HS. Může být hlasováno o jiném žadateli o pronájem honitby po uplynutí této doby?

Tazatel:

Odpověď:

Ne. Návrhy na uzavření smlouvy podané konkrétními uchazeči musí být dle § 22 odst. 2 zákona o myslivosti k nahlédnutí u honebního starosty nejpozději 15 dní před konáním valné hromady. Termín je stanoven s ohledem na dobu nutnou k projednání nabídek a doporučení výběru uchazeče honebním výborem, jakož i k případnému nahlédnutí do nabídek členy HS, kteří nejsou členy honebního výboru. Proto ani nemůže být v tomto případě použito ustanovení zákona o myslivosti o projednání bodu na pozvánce neuvedeného na základě souhlasu valné hromady.

 

Vladimír Čechura

Zpracování dat...