ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:40 a zapadá v 16:46
vychází v 2:51 a zapadá v 11:43
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

Platnost nové smlouvy po rozdělení honitby

Dotaz č.: 1396

Otázka:

HV dle svého mandátu o přenesení pravomocí sjednal nájemní smlouvu s MS na další období od 1.4.2013 - 2023. Nastala situace, že má být VH, kde se má projednávat podaný návrh členů HS na rozdělení honitby. Pokud by došlo ke schválení tohoto návrhu jak je to s platností podepsané smlouvy. Dá se vůbec rozdělit HS, pokud je sepsaná nájemní smlouva a prodloužena se současným nájemcem? Může čekat HS, že bude požadována náhrada za nedodržen smlouvy? Dá se rozdělit HS, pokud smlouva platí a je prodloužena na dalších 10 let?

Tazatel:

Odpověď:

Podle § 31 odst. 6 zákona o myslivosti honitba zaniká i rozdělením a to k právní moci rozhodnutí o vzniku nových honiteb. Podle jeho § 25 pak rozhodnout o zrušení  honebního společenstva lze jen tak, aby nejpozději v den zrušení zanikla existující smlouva o nájmu honitby. Honební společenstvo pak zaniká zápisem v registru honebních společenstev současně se zápisem HS nových.

Vladimír Čechura

Zpracování dat...