ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:40 a zapadá v 16:46
vychází v 2:51 a zapadá v 11:43
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

Zánik honitby po poklesu rozlohy pozemků pod 500 ha

Dotaz č.: 1397

Otázka:

Pracovník st. spr. myslivosti mě sdělil, že pokud počet ha v současné době vlastnících členy HS klesne o více jak 10% pod stanovenou hranici 500ha, HS zanikne. Domnívám se, že HS může mimo jiné zaniknout, pokud zanikne společenstevní honitba a pro to jsou jiná kriteria. Domnívám se to správně?

Tazatel:

Odpověď:

V podstatě ano. Honitba zaniká z důvodů uvedených v § 31 odst. 6 zákona o myslivosti. Mezi nimi je i pokles výměry pod minimální výměru z důvodů změny vlastnického práva a pokles výměry honitby pod minimální výměru o 10% v důsledku prohlášení honebních pozemků za nehonební. Dnem zániku honitby se podle § 25 zákona o myslivosti honební společenstvo zrušuje.

Honební společenstvo pak zaniká dnem výmazu z rejstříku honebních společenstev.

Vladimír Čechura

Zpracování dat...