ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:40 a zapadá v 16:46
vychází v 2:51 a zapadá v 11:43
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

Zápis z VH

Dotaz č.: 1427

Otázka:

Dle zákona o myslivosti je honební výbor povinen pořizovat zápisy z jeho jednání a uchovávat je po celou dobu existence HS. Je povinen honební výbor tyto zápisy, případně kopie předložit na žádost člena HS k nahlédnutí a pořízení opisu? HS provozuje honitbu ve vlastní režii.

Tazatel:

Odpověď:

Povinnost je uvedena v § 22 odst. 6 zákona o myslivosti, kde se však mluví o vydání kopie zápisu nebo jeho části pořízeném na náklad člena a nikoliv o nahlížení do zápisu a pořízení opisu členem. Nelze v ustanovení zastírat jeho obavu, aby o téže valné hromadě nekolovaly dva různé zápisy.

Vladimír Čechura

Zpracování dat...