ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:40 a zapadá v 16:46
vychází v 2:51 a zapadá v 11:43
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

Změna držitele honitby

Dotaz č.: 1429

Otázka:

Pozemkový fond je držitelem honitby, ve které vlastní v současné době pouze 10 % pozemků. Pozemkový fond vypsal výběrové řízení na pronájem této honitby. Jak by měli postupovat vlastníci většiny pozemků v této honitbě, aby mohli vykonávat právo myslivosti na svých pozemcích a nemuseli si honitbu vydražit ve výběrovém řízení. Jelikož se nejedná o honitbu v držení honebního společenstva, Pozemkový fond s vlastníky vůbec nejedná, i když vlastní většinu pozemku v honitbě.

Tazatel:

Odpověď:

V prvé větě dotazu je uváděn  PF držitelem honitby a ve třetí větě se nejedná o honitbu v držení HS. To lze jen v případě, že při vzniku honitby byl PF vlastníkem všech honebních pozemků a došlo k uznání tzv. honitby vlastní. O změně honiteb z důvodů vlastnických má zákon o myslivosti ustanovení v § 31odst. 4. Dosud byly takto posuzovány jen změny ve vztahu dvou sousedních honiteb. V případu v popsaném dotazu se však jedná jen o jednu honitbu a případ by se dal nazvat jako změna vlastníka honitby. Správným je postup, v němž Pozemkový fond ČR iniciuje vznik honebního společenstva. Pokud tak neučiní, musí tak učinit vlastníci honebních pozemků. Nestane- li se tak, zůstane nadále držitelem honitby PF ČR. Vlastnící honebních pozemků proto musí založit honební společenstvo a požádat orgán státní správy o jeho registraci a současně o (deklaraci platnosti) uznání honitby dosavadní s uvedením, že jejím držitelem je HS a s případným přičleněním pozemků ve vlastnictví PF, pokud by ten odmítl stát se členem HS. Ohledně zrušení pozice PF jako držitele honitby lze odkázat podpůrně na § 31 odst. 6 písm. c) zákona o myslivosti, podle něhož honitba poklesem vlastnictví PF pod 500 ha zanikla k datu tohoto poklesu.
Vladimír Čechura

Zpracování dat...