ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:40 a zapadá v 16:46
vychází v 2:51 a zapadá v 11:43
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

nelovící člen na honu

Dotaz č.: 1434

Otázka:

Náš dlouholetý člen MS si již neprodloužil zdrojní průkaz a nezaplatil pojištění, tudíž nemá nárok na vydání povolenky, ale chce i nadále zůstat členem MS. Může tak učinit? Mnozí členové zastávají názor, že se tímto vzdal členství MS. A jak je to s pojištěním na společných akcích, jako jsou hony s členem bez pojištění. Jak jsou pojištění honci a adepti, více jak 80 % členů v našem MS je pojištěno u ČMMJ.

Tazatel:

Odpověď:

Ve stanovách MS bývají obvykle uváděny tři způsoby zániku členství- úmrtím, vystoupením a vyloučením, a že vystoupení z MS se děje písemným oznámením předsedovi sdružení. V oznámení by měl být alespoň uveden den, ke kterému členství končí. Nelze vynalézat jiné způsoby zániku.Člen bez mysliveckého pojištění (§ 48  zákona o myslivosti) může být na honu jen nelovícím hostem , v dotazu si správně odpovídáte, kdy je pojištěn.

Vladimír Čechura

Zpracování dat...