ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:40 a zapadá v 16:46
vychází v 2:51 a zapadá v 11:43
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

ocenění výhody myslivosti

Dotaz č.: 1432

Otázka:

HS je držitelem společenstevní honitby, v níž provozuje myslivost na vlastní účet. Mají všichni členové takovéhoto HS stejný nárok na výkon práva myslivosti, bez ohledu na fakt, zda vlastní či nevlastní lovecký lístek? Jaké možnosti má člen- nevlastník loveckého lístku vzhledem k výkonu práva myslivosti? Upravují tuto situaci přímo příslušná ustanovení zákon o myslivosti nebo je potřeba ji upravit na úrovni stanov HS, tedy v podstatě na vůli většiny?

Tazatel:

Odpověď:

Podíl člena na výtěžku hospodaření za uplynulý rok je pro všechny členy HS stejný co do výpočtu (podíl celkového výtěžku na l ha x počet ha člena). Pro rozhodování valné hromady HS o použití čistého výtěžku hospodaření HS rozhoduje valná hromada HS podle § 21 odst. 1 písm. b) a § 22 odst. 4 zákona o myslivosti tříčtvrtinovou většinou přítomných členů. Členům HS, kteří se podílejí na provádění myslivosti

v režijní společenstevní honitbě a členům, kteří se na základě přednosti ve využití honitby podílejí na provádění myslivosti v honitbě pronajaté, se má vyplácet podíl na výtěžku snížený o částku odpovídající

hodnotě této výhody stanovené VH. Příklad: Od výtěžku HS 40000Kč se pro 4 členy s výhodou myslivosti po 1000 Kč odečtou 4000 Kč, zbylých 36000 Kč se rozvrhne na zbylých 18 členů, kteří

dostanou po 2000 Kč. Dosud není znám nějaký předchozí výklad k tomuto postupu. Pokud by se promítal do stanov HS, je třeba částku hodnoty výhody člena v myslivosti pro případ její změny ponechat rozhodování valné hromady.

 

 

 

 Vladimír Čechura

Zpracování dat...