ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:40 a zapadá v 16:46
vychází v 2:51 a zapadá v 11:43
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

provádění myslivosti v režii HS po dobu soudního sporu

Dotaz č.: 1437

Otázka:

HS není schopno pronajmout honitbu vítězovi výběrového řízení. Stávající MS vede s HS soudní spor o způsobu konání výběrového řízení, včetně předběžného opatření k zákazu výkonu práva myslivosti pro vítěze. Kdo a jakým způsobem nese odpovědnost za případné škody zvěří na honebních pozemcích?

Tazatel:

Odpověď:

Pro orgán státní správy myslivosti je stále platným uživatele honitby honební společenstvo. K opatřením k odstřelu zvěře v honitbě jinými osobami než určenými honebním společenstvem by mohl přistoupit jen ve spojení s rozhodnutím podle § 29 odst. 1 zákona o myslivosti, tj. pokud by honební společenstvo neprovedlo nařízené snížení stavů zvěře. Z ustanovení § 32 odst. 1 zákona o myslivosti držitel honitby může honitbu užívat sám nebo ji může pronajmout. To platí i obráceně, pokud ji nepronajme, musí jí užívat sám. Jako uživatel honitby je povinen hradit škody způsobené zvěří.

Vladimír Čechura

Zpracování dat...