ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Aktuality

3. ročník Letního trubačského tábora

| Diskuzní fórum
3. ročník Letního trubačského tábora
Šluknov o prázdninách ožil mysliveckými trubači

Ještě nestačil uschnout inkoust na vysvědčeních a v sobotu 2. července se vrátilo 38 žáků a studentů zpět do školy. Do SLŠ ve Šluknově přijeli mladí trubači, někteří již potřetí, ovšem přibyli i úplní začátečníci. Mladí trubači ČMMJ se totiž setkali na svém již 3. ročníku Letního trubačského tábora, který pořádá Českomoravská myslivecká jednota z.s. prostřednictvím Klubu trubačů ČMMJ společně se Střední lesnickou školou a Střední odbornou školou Šluknov.
Týden společně strávily tři generace mysliveckých trubačů, ať to byli lektoři, vedoucí, praktikanti či samotné děti. Při společném hraní a dalších táborových aktivitách se všichni navzájem ovlivňovali v oblastech uměleckých, společenských a lidských. Díky velkému pochopení ředitele SLŠ Šluknov Bc. Rudolfa Sochora mohli využívat nejen zázemí ve třídách, ale také internát, tělocvičnu a školní jídelnu, kde téměř manu nebeskou zajištovaly dvě místní kuchařky. Pestrá a chutná strava byla základem pro načerpání energie, potřebné pro naplnění táborového programu.

Tabor-web-1.jpg
 
Hned první den po příjezdu a ubytování na pokojích internátu SLŠ ve Šluknově byly děti vrženy do výuky formou společného nácviku loveckých skladeb. Program výuky byl totiž letos opravdu velmi nabitý vzhledem k tomu, že mladé trubače v tomto roce čekají skutečně významné akce a koncertní vystoupení, a s nácvikem skladeb je třeba začít dlouho dopředu.
O hudební oblast se starali lektoři Petr Duda, Jan Karas a Martin Karban, kterým vypomáhali Radovan Kostlivý a Michaela Pekárková. Trubače jsme rozdělili do skupin podle schopností nebo jiných kritérií.
Výuku začínajících měl na povel Martin Karban. Pod zkušeným dohledem Jana Karase se snažili vylepšit své umění hráči na borlice. Jan Karas je výjimečný hráč na lesní roh a autor mnoha skladeb, které budete mít ještě možnost zaslechnout v podání Mladého trubačského sboru na chystaných vystoupeních jako například v Senátu Parlamentu ČR nebo v pražském Rudolfinu na koncertě České myslivecké Vánoce 2022.
Tábor navštívil také senátor Petr Štěpánek a děti osobně pozval do Senátu na předávání cen Vesnice roku.
Práce s nácvikem celého programu na závěrečný koncert se pod svoji taktovku chopil nejvášnivější lektor mysliveckého troubení, Petr Duda. Řady lektorů na několik dní posílila i zajímavá osobnost v oblasti pedagogiky ve hře na žesťové nástroje a členka orchestru Severočeského divadla opery a baletu v Ústí nad Labem Barbora Kulasová ze severočeských Teplic.
Každé dopoledne probíhala výuka hudby ve skupinách či společně. Naším cílem je vychovávat zkušené trubače, ba dokonce budoucí vedoucí souborů. Chceme-li hudbu dobře provozovat, nestačí mít pouze dobrý hudební sluch, ale je třeba dobře rozumět i notovému zápisu se všemi jeho značkami, symboly nebo hudebním názvoslovím. I této oblasti jsme se dostatečně věnovali. Hudební teorie je i součástí kategorizační zkoušky druhého stupně, kterou na táboře úspěšně složila stálá spolupracovnice rady KT Eliška Kühnerová. Několik trubačů se také přihlásilo ke zkoušce prvního stupně a téměř všichni ji úspěšně složili.
Pro děti jsme vyhlásili i soutěž o nejlepší videonahrávku libovolné skladby. Všichni soutěžící se navzájem hodnotili známkami jako ve škole a udělovali hodnocení i sami sobě. Mile nás překvapilo, jak se trubači odborně a poctivě tohoto úkolu zhostili. Mezi vítězem a dalšími interprety byly jen malé bodové rozdíly. Vítězem se stal Novohradský kvartet se skladbou Křepelčí fanfára od L. Koželuha.
Celotýdenní snažení bylo zakončeno sobotním závěrečným koncertem v kostele sv. Václava ve Šluknově, který pro nás laskavě otevřel arciděkan Pavel Procházka. Celé vystoupení zahrnovalo i tzv. veřejnou generální zkoušku s komentářem, což posluchači ocenili.
Program koncertu sestával z několika částí lovecké hudby. Blok praktické lovecké hudby v sobě zahrnoval trubačské Desatero, úlovky, a další signály od prof. Antonína Dyka, nebo Josefa Selementa. Na koncertě mysliveckých trubačů nesmí chybět ani hudba koncertní našich národních autorů lovecké hudby Petra Vacka a Jana Karase. Vzhledem k tomu, že výuka zahrnovala i skladby pro klapkové nástroje, mohli se posluchači nechat unášet na jejich sametových tónech. Celé vystoupení pak trubači zakončili známou lidovou písní „Mysliveček vyšel z lesa…“, v níž se mladý talentovaný trubač Josef Havel chopil harmoniky a někteří hráli na trubky, lesní rohy, pozouny a jeden hráč se připojil dokonce s baskřídlovkou.
Velikou zajímavostí bylo uvedení Jelení symfonie od Petra Vacka, jejíž součástí je i vystoupení vábiče. Jedná se o zhudebněný příběh z jelení říje zkomponovaný jako variace na úlovek „Jelen“ od Josefa Selementa. Skládá se z několika částí prostřídaných napodobením hlasu touhy, sbíjením laní, výzvou, vítězným rykem a mrmláním v kališti. Symbolika jelena desateráka, který se zjevil sv. Eustachovi i sv. Hubertovi, aby jim ukázal cestu k víře a jehož deset výsad je symbolem desatera božích přikázání, byla umocněna prostředím kostela. Napodobení hlasu jelena se ujal učitel odborného výcviku ze SLŠ a SOŠ Šluknov Lukáš Janata.
Z výčtu skladeb je patrné, že trubači na táboře v rámci vzdělávání přičichli k různým stylům různě náročné hudby a k různým typům interpretace. To představuje jeden z důležitých cílů týdenního snažení všech lektorů a tentokrát se jej povedlo naplnit měrou vrchovatou.
 
Letní trubačský tábor pohledem účastníka Vojtěcha Maxy
 
Před třemi lety jsem na první ročník LTT odjížděl s minimem zkušeností s hraním na lesnici a nevěděl jsem, co mě na táboře čeká. Nejen moje znalosti a dovednosti v této oblasti se tehdy změnily. Na táboře jsem se toho mnoho naučil, a i ta chuť hrát na loveckých akcích, kterou mě účast na táboře naplnila, byla nepopsatelná. Začal jsem se hře na nástroj více věnovat, časem přišla i má „trubačská“ účast na loveckých i dalších akcích spojených s troubením. Tento tábor se tak pro mne stal samozřejmou součástí letních prázdnin.
A tak po roce opět přišel ten čas, kdy skončil školní rok a s ním nadešel další ročník LTT. Letos jsem se opět těšil jako „malý Vojta“ – ta atmosféra či kolektiv skvělých lidí se stejnými zájmy – co si více přát? Ani tento rok mě tábor nezklamal…
Část z nás odjížděla z Prahy od budovy ČMMJ, část jela po vlastní ose, abychom se pak tradičně ubytovali na internátu SLŠ a SOŠ Šluknov. Program následujících dní byl jasný – zkoušet a učit se, odpočívat, zkoušet a učit se, odpočívat.
Hned v den příjezdu jsme navštívili Šluknovské slavnosti v areálu místního zámečku s vystoupením skupin Čechomor a Queen revival.
Náš program během celého týdne byl rozdělený na dvě hlavní oblasti, na hru na nástroje a na myslivost. Odpolední aktivity pod vedením Václava Vomáčky a praktikantů tábora Elišky Kühnerové a Štěpánky Krebsové pak směřovaly k prohloubení našich znalostí myslivosti. Ve dvou dnech jsme se vystřídali také na večerní čekané. Do různých částí honitby nás doprovodili místní myslivci a také Eliška se Šárkou, které se podařilo na čekané ulovit lišku.
Druhá část pak absolvovala kurz přežití s rodilým Angličanem a učitelem SLŠ Carlem Dobsonem. Nejen, že jsme se dozvěděli mnoho užitečných informací, jak přežít v přírodě, ale ještě jsme měli možnost pocvičit se v angličtině. Carl je skvělý chlapík s velkými životními zkušenostmi.
Program zaměřený na sport a výtvarné umění byl pod taktovkou Petra Šeplavého. Ráno v 7.15 vedl rozcvičky, v podvečer soudcoval turnaj ve fotbale s názvem Šluknovský pohár – Jankova limonáda Cup, podle názvu limonády, jejíž celý sud nám spolu s dalšími benefity pro zpříjemnění pobytu dětí daroval náš velký podporovatel a přítel Jan Krpálek. Moc za to děkujeme.
V rámci výtvarného snažení jsme vytvářeli koláže. Nejlépe se to povedlo týmu pod vedením Terezky Málkové, který ztvárnil sokola v letu ze skutečných pírek dravců.
Každý den však nebyl úplně stejný. Ve středu jsem si pro účastníky LTT připravil krátkou prezentaci o fotografování myslivosti a ve čtvrtek se chopila prezentačního žezla Tereza Málková, která nám povídala o výchově a potřebách chovu dravců.
LTT ale nebyl jen o výuce. Ve středu jsme se z Lobendavy vydali na půldenní výlet na 472 m vysoký vrch Jáchym, na kterém se nachází kaple sv. Jáchyma s křížovou cestou. Pověst vypráví, že kapli založil na víru obrácený loupežník Jáchym a jeho pán, loupeživý rytíř Wilm, který se též stal zbožným poustevníkem. Jáchym údajně někde v okolí ukryl poklad, který nikdo zatím nenašel. Zpět jsme sešli do Lipové k restauraci s příhodným názvem u Pytláka. Náš výstup, ale i jiné aktivity zadokumentoval Honza Hrubý pomocí kamery umístěné na dronu.
Páteční večer jsme zasvětili večeru společenskému, na který dorazili také mnozí rodiče účastníků a užili si s námi poslední večer na LTT 2022. Zde se také kromě posezení s rodiči a popovídání si s přáteli předávaly různé ceny, např. diplomy a trofeje ze soutěží pořádaných v průběhu tábora. Došlo i na zpěv a hru na kytaru v podání Bětky Dudové, kterou na ukulele doprovázel Josef Havel.
V sobotu ráno nás čekal závěrečný koncert, který si přijeli poslechnout rodiče většiny účastníků a další příznivci lovecké hudby. Koncert byl sladkou tečkou za vším, co se za uplynulý týden stalo, a shrnutím, co jsme se na táboře naučili. Po koncertě jsme se přesunuli do areálu školy, kde byl letošní ročník LTT oficiálně zakončen. Následné loučení s ne jednou slzou v oku bylo velice dojemné.
Na úplný závěr bych chtěl poděkovat všem lektorům, praktikantům, zdravotnicím Haně Sedláčkové a Vlastě Dudové a kuchařkám, bez kterých by tento jedinečný tábor nemohl být zorganizován a kteří jsou i jedním z důvodů, proč se těším na příští ročník LTT. Aby mi neutekla žádná připravovaná aktivita mladých trubačů, tak si tu a tam otevřu web www.smtdolce.cz a nic mi neuteče.

Myslivosti a loveckému troubení zdar!
Martin KARBAN,
člen rady KT pro vzdělávání
Vojtěch MAXA

spolecny-nacvik-v-telocvicne-1.jpg

uspesne-slozeni-kategorizacnich-zkousek-1.jpg

zaverecny-koncert-v-kostele-1.jpg

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...