Aktuality

V Polsku poskočil AMP o dalších 40 km!

| Diskuzní fórum
V Polsku poskočil AMP o dalších 40 km!
AKTUALIZACE
Africký mor prasat v Polsku poskočil na západ až k hranici s Německem o dalších 40 km


Mapa k 1.12.2019 ZDE

Interaktivní mapa ZDE

ad_control-measures_asf_pl-lt-regionalisation.jpg

Jak oznámilo Federální ministerstvo potravin a zemědělství (BMEL), byl v západní části Polska poblíž hranice s Brandenburskem nalezen mrtvý divočák nakažený africkým morem prasat. Nález je v Lubušském vojvodství, jen asi 80 km od hranice s Braniborskem.

image006.jpg

V Polsku je již pět let nebezpečná epidemie rozšířená. Případy se dosud soustředily na východní část Polska, asi 250 km od tohoto případu. Dosud není známo, zda jsou jiné kusy černé zvěře v dané oblasti infikovány AMP a neví se, jak epidemie mohla udělat tak velký skok na západ.
Africký mor prasat je hrozbou pro Německo již řadu let, a proto je prevence nejvyšší prioritou ministerstva zemědělství. Kromě  jiného byla zahájena mnohojazyčná kampaň na zvyšování povědomí s informacemi na letištích, čerpacích stanicích a dálničních odpočívadlech. Při neopatrné likvidaci mohou být vepřové výrobky kontaminované AMP zdrojem infekce divočáků.
Spolkové ministerstvo potravin a zemědělství znovu poukazuje na přísné dodržování opatření biologické bezpečnosti v chovech prasat. Kromě toho se od myslivců požaduje, aby ohlásili mrtvé divočáky svým příslušným orgánům a aby zajistili odpovídající vyšetření na AMP.
Braniborské odstřely černé zvěře patří k nejvyšším v Německu. V současnosti se v Braniborsku střílí 600 000 ks černé zvěře ročně. Stavy černé dlouhodobě narůstají z několika důvodů. Střílí se více samčí než samičí zvěře. Současná platná směrnice o lovu bohužel neobsahuje žádná doporučení týkající se požadovaného poměru pohlaví při lovu divočáků. Podíl selat na výřadu by měl být alespoň 56 %, za poslední roky je to však pouze 45 % což je příliš málo na účinné a efektivní snížení stavů. Podle současné směrnice by měl být podíl ulovených lončáků 28 %, ale ve skutečnosti je 43 %. Vysoký podíl ulovených lončáků nemůže kompenzovat nízký lov selat. Mělo by se lovit také minimálně 10 % bachyní, v současnosti se loví ale pouze 5 % bachyní z celkového výřadu. To je, kromě nízkého lovu selat, hlavní důvod nárůstu stavů černé. Selata a lončáci by měli představovat asi 85 % odstřelu, a to v poměru 2:1 ve prospěch selat. Současně praktikovaný lov nevede ke snižování stavů černé, ale naopak k jejich nárůstu. Škody černou prudce rostou a roste i nebezpečí afrického moru prasat.
Nutná regulace počtu černé bude záviset na tom, zda se snížení počtu divočáků stane prioritou všech lovců. Myslivci si musí uvědomit, že černá zvěř nemůže (a ani nesmí) být stálou zvěří ve všech honitbách a že podíl ulovené samičí zvěře musí vysoko převyšovat ulovenou zvěř samčí.
Podle německých zdrojů přeložil a zpracoval Petr Ziegrosser – Třeboň 17. 11. 2019

image002-1.jpg

Africký mor prasat v Polsku postupuje.

 
Všichni divočáci nalezení o víkendu v západním Polsku jsou infikováni africkým morem prasat.
V západním Polsku, 80 km od německých a 120 km od našich hranic, se počet černé zvěře infikované africkým morem prasat zvýšil na 20 kusů. Oznámila to polská veterinární služba. Do hledání uhynulé černé se také zapojili vojáci polské armády. Evropská komise se chce dozvědět více o situaci na místě.
Africký mor prasat v Polsku přeskočil do oblasti s podstatně vyššími stavy černé, než jsou na východě země, kde se AMP doposud vyskytoval. Jen v letošním roce je v Polsku hlášeno 2.000 ks divočáků infikovaných AMP! Polská veterinární správa zatím boj s nákazou prohrává.
Africký mor prasat se přiblížil k Německu. Dlouho se zdálo, že nebezpečí pro Německo není tak velké. Případy na polské hranici s Německem nyní znovu vyvolávají obavy z afrického moru prasat. Jak dlouho bude trvat, než bude první nález v Německu? Německý myslivecký svaz ( DJV) žádá, aby zemědělci, lesníci,
myslivci a turisté okamžitě nahlásili podezřelá těla zvířat s krví na kůži nebo ryji. Pozornost je třeba zvýšit nejen v Braniborsku, ale i v dalších východních spolkových státech s vysokými počty černé zvěře. "Nevíme, kde virus v Německu udeří. Není otázkou zda, ale kdy".
Od prokázání prvního infikovaného divokého prasete nebo domácího prasete v Německu již nebude vývoz do zemí mimo EU možný, protože by již nebyly splněny podmínky většiny veterinárních osvědčení. Tento vývoz je důležitý, protože německý spotřebitel nejí z prasat kotlety, sádlo nebo slaninu.
 Přeplavat z Polska přes Odru do Německa nepředstavuje pro divočáky žádný problém. Jsou velmi dobří plavci. Zároveň se však ví, že infikovaná zvířata jsou rychle oslabena a některá z nich umírají do 48 hodin - jen zřídka tak cestují na velké vzdálenosti. Vinu za nová ohniska moru nenese obvykle divočák, ale člověk. Klobása, která byla vyrobena z masa infikovaných domácích nebo divokých prasat, vyhozená do popelnice u dálnice je největším nebezpečím přenosu AMP.
Podle německých zdrojů přeložil a zpracoval Petr Ziegrosser – Třeboň 20.listopadu 2019


Diskuzní fórum

 
Nové vlákno
Příspěvky mohou přidávat pouze předplatitelé a členové ČMMJ.
Pro přidání příspěvku se musíte zaregistrovat nebo přihlásit.
 
   
 
 Security code (opište prosím čísla z obrázku)

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...