ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Aktuality

Aktivní projednávání novely ZOM

Josef Prokeš | Diskuzní fórum
Aktivní projednávání novely ZOM
Od doby otevření mysliveckého zákona se ČMMJ aktivně zapojila do projednávání a snažila se již v této fázi proces ovlivnit a prosadit své většinové zájmy a názory. 
             V současné době v celé naší společnosti probíhá čilá názorová komunikace, podnícená zveřejněním dokumentu Ministerstva zemědělství „Návrh zákona, kterým se mění zákon č.449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony“. V rámci meziresortního připomínkového řízení byly z připomínkových míst podány stovky připomínek, které jsou MZe vypořádávány a očekává se jejich zapracování do další fáze legislativního procesu.

Myslivost-ZoM-2.jpeg
           
Od doby otevření mysliveckého zákona se ČMMJ aktivně zapojila do projednávání a snažila se již v této fázi proces ovlivnit a prosadit své většinové zájmy a názory. S ohledem na stávající politické poměry a nepříznivý společenský pohled na myslivost se ukázalo, že to nebude jednoduché. ČMMJ přesto preferuje nadále pokračovat standardním legislativním postupem a v jeho rámci hájit své názory a ovlivňovat všechny zainteresované subjekty. ČMMJ vyzvala své organizační složky a členy k aktivní účasti s cílem zamezit přijetí současně navrhované podoby zákona.
            U nás na Vysočině není problematika myslivosti opomíjena a je součástí každodenního života nejen myslivců, ale i ostatních obyvatel. Z pozice člena MR ČMMJ za Kraj Vysočina jsem oslovil všechny zákonodárce z  kraje se žádostí o setkání a projednání dané tématiky. Následně se uskutečnila osobní setkání s poslanci a poslankyněmi z politických uskupení ANO, SPD, KDU-ČSL, TOP09 a STAN. Všem byly předány zásadní dokumenty ČMMJ, prezentována myslivecká odborná stanoviska a vlastní zkušenosti a názory, vše se záměrem najít politickou podporu názorů myslivecké veřejnosti.

Myslivost-ZoM-1.jpeg

            Poslední setkání  v širším formátu proběhlo dne 29.1.2024 v Jihlavě se zákonodárci ODS. Společně zde zasedli poslankyně Eva Decroix, poslanec Petr Bendl, předseda Senátu PČR Miloš Vystrčil, asistentka senátora Jana Tecla, předseda ČMMJ Jiří Janota a zástupci OMS, obecní samosprávy, státní správy myslivosti, honebních společenstev a místních mysliveckých spolků z kraje – celkem 19 osob. 
            Předseda ČMMJ deklaroval zásadní odmítnutí snížení minimální výměry honiteb s požadavkem ponechat 500 ha pro honitby se zvěří drobnou a zvýšit  na 1000 ha honitby se zvěří spárkatou, odmítnutí vystavování nárokových povolenek k lovu vlastníkům, pachtýřům a osobám jich blízkým, odmítnutí vyjmout ze zákona o myslivosti druhy zvěře, které nejsou obhospodařovány lovem a odmítnutí odebrat vlastníkům obor právo rozhodnout o zpřístupnění těchto zařízení veřejnosti. Informoval o rozhodnutí MR ČMMJ připravit „Petici za zachování odpovědného mysliveckého hospodaření v České republice“ k rozeslání organizačním složkám a členům ČMMJ  a k mediální prezentaci. Celá diskuse  k nastoleným tématům byla věcná a korektní, kdy každý účastník měl prostor k vyjádření svého názoru, zkušenosti nebo návrhu.
            Účastníci se z jednání většinově rozcházeli s pocitem, že jejich čas nebyl promarněn, akce byla prospěšná a mnozí si odnesli nové poznatky a podněty.
            I když při všech jednáních nepanovala názorová shoda, důležitým výstupem se stala dohoda o pokračování vzájemné komunikace v pokračujícím legislativním průběhu. Zákonodárcům z Kraje Vysočina patří poděkování za jejich ochotu se sejít, naslouchat i názorům rozdílným od jejich politických a hledat společné kompromisy. ČMMJ nastolila správnou cestu a má na Vysočině podporu.
 
                                                                                               Ing. Josef Prokeš
                                                                                   člen MR ČMMJ za Kraj Vysočina

Myslivost-ZoM-4.jpeg

Myslivost-ZoM-5.jpeg

Myslivost-ZoM-3.jpeg

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...