Aktuality

HUNTERRA

| Diskuzní fórum
HUNTERRA

česká lovecká aplikace pro myslivce, kynology a lovce

 
Když jsem v roce 2018 zadal do univerzitního informačního systému téma nové bakalářské práce, ani jsem netušil, že vznikne unikátní nástroj pro nás myslivce a kynology, který ve světě nemá obdoby. Tehdy mě oslovil student našeho studijního oboru Provoz a řízení myslivosti Mgr. David C. Hájíček, LL.M., který si vybral vlastní téma „Využití mobilních aplikací pro organizaci společného lovu“. Po dvou letech usilovné práce je na čase představit, co se povedlo a co je v plánu. Požádal jsem tedy Davida, aby nám o aplikaci pověděl on sám.

Hunterra-web.jpg
 
Davide, již dříve jsi vystudoval Teoretickou informatiku na Masarykově univerzitě, proč jsi začal studovat na naší fakultě a co tě vedlo vybrat si toto téma pro tvou bakalářskou práci?
 
K myslivosti mě vedl můj táta již od dětství a láska k myslivosti a kynologii mě neustále provází mým životem. Jednoduše jsem si chtěl zde na fakultě prohloubit své znalosti a povýšit svůj koníček na vyšší úroveň.
Protože jsem ale původně IT specialista, tak jsem tématem bakalářské práce propojil své dva, na první pohled rozdílné světy, do jednoho. První zdání o rozdílnosti však klame. Jako kynolog a myslivec jsem se mnohokrát v životě dostal do situace, že jsem si říkal „mít tak nástroj, abych mohl posoudit práci mého psa při dosledu na volno, nebo v leči na společném lovu a přitom být propojen s ostatními kolegy, vidět pozice jejich psů a jich samotných“. Nejprve se jednalo o myšlenku na zlepšení organizace společných lovů a dosledů, pak o zvýšení bezpečnosti při lovu a nakonec o celkovou pomoc nám všem myslivcům.
 
Takže jsi o vlastní lovecké aplikaci přemýšlel delší dobu, ale jaké byly tvé první kroky ke splnění cílů ze zadání bakalářské práce?
 
O české lovecké aplikaci jsem přemýšlel opravdu již několik let před nástupem do studia na Fakultu lesnickou a dřevařskou ČZU v Praze. Sám mám v mém chytrém telefonu nahrané čtyři lovecké aplikace od různých vývojářů. A to byl právě ten důvod, proč jsem začal vyvíjet vlastní. Nechci v telefonu mít několik loveckých aplikací, z nichž každá má pár skvělých funkcí. Chtěl jsem mít jednu, kde je prostě vše v jednom a navíc je i v mém mateřském jazyce, protože naše myslivecká mluva nemá ve světě obdoby a některé činnosti se zkrátka anglicky popsat nedají.
První krok vedl logicky ke zjištění potřeb kolegů myslivců, abych nebyl zaslepen jen vlastními potřebami a pohledem na věc.
Vytvořil jsem proto dotazník, kterým jsem zjišťoval, co vše by pomohlo našim myslivcům a jaké funkce by uvítali nejvíce. Sám jsem byl překvapený, kolik myslivců dotazník vyplnilo a jaké byly jejich hlavní potřeby. Nejvíce jsem byl ale překvapen z toho, kolik z nás již mobilní aplikace nejrůznějšího druhu (tedy nejenom lovecké) používá při lovu nebo před lovem.
A tak ač původně jsem se zaměřil hlavně na společné lovy, tak ale po získání dat z dotazníků a po diskusích se studenty a uživateli honiteb, jsem pochopil, že je třeba aplikaci rozšířit i na individuální lovy a potřeby mysliveckých hospodářů.
 
Co tedy český myslivec od lovecké aplikace potřebuje nejvíce a na co se můžeme těšit?
 
Nejčastější požadavek byl na propojení s GPS obojky pro lovecké psy. Je vidět, že toto téma je velmi aktuální a stejně jako pálí mě, vlastně již se dá říci, že pálilo, mnoho dalších kolegů. Prostudoval jsem všechny možnosti, jak propojit loveckou aplikaci s nejpoužívanějšími obojky na našem trhu, tedy Garmin a Dogtrace a s vývojářským týmem vymyslel variantu, jak je propojit s mobilní aplikací. Byl to boj, ale povedl se.
Teď když budeme na společném lovu, neuvidíme „pouze“ další lovce a honce, ale navíc uvidíme, jak pracují naši čtyřnozí kamarádi, kteří budou mít nasazen GPS obojek. Tato funkce se dá využít nejenom při společných lovech, ale také při zkouškám psů nebo při organizaci dosledů atd. Bude záležet jen na fantazii uživatelů.
Hunterra, jak jsme aplikaci pojmenovali, má standardní funkce, které má každá lovecká aplikace řešené podobně. Tedy uvidíte všechny účastníky společného lovu, můžete vidět i kolegy na individuálním lovu, což ocení hlavně ti, kteří rádi šoulají a nechtějí zradit zvěř kolegovi, který sedí na posedu.
Díky funkci sledování trajektorií jednotlivých uživatelů aplikace si navíc můžete následně prohlédnout celý průběh společného lovu a zjistit, kde se udělaly chyby, který pes jak pracoval, která houština se neprošla atd.
Zásadním zjednodušením bude ranní registrace na společných lovech. Bude stačit, když si díky aplikaci vyfotíte QR kód, který pořadatel lovu vyvěsí na dostupné místo. Tím se zaregistrujete na společný lov a v případě zájmu zároveň nahlásíte pořadateli formální náležitosti, jako čísla loveckých lístků, platnost pojištění atd. Tuto funkci budou mít uživatelé k dispozici během podzimu.
 
Určitě zajímavé funkce, ale jsou to ty hlavní, které požadovali uživatelé?
 
Požadavků samozřejmě vyplynulo více. Ukázalo se, že pro naše myslivce jsou zásadní mapové podklady, které jsou v aplikacích použity. Ortofotomapy používá snad každá z prozkoumaných aplikací, tedy i Hunterra. Ale pro naše potřeby je zásadní použití podrobných topografických map a pro lepší orientaci v lese je ideální používat lesnické porostové mapy.
Navíc v budoucnu bude do aplikace možné připojit jako podklad téměř jakékoliv online dostupné mapy, které si uživatel bude přát a které mu zjednoduší práci v terénu. Úpravy map, které uživatel provede (jako například zakreslení hranic, zón či vyznačení bodů zájmu), pak navíc bude moci sdílet s ostatními uživateli aplikace.
Velmi praktickou funkcí je kombinace map (překrývání s nastavením průhlednosti). Jednoduše, uživatel bude schopen vidět několik zvolených mapových vrstev najednou a kombinovat informace z nich. K tomu navíc uvidí všechna lovecká a myslivecká zařízení, která si tam zadal, pohyb honců, psů, aut atd. Bude záležet pouze na uživateli, které funkce si zapne a co bude chtít vidět při nejrůznějších aktivitách.
Mnoho respondentů na náš dotazník odpovědělo, že je zásadní, aby lovec věděl, jaká je předpověď počasí, hlavně vítr, srážky a teplota. To byla relativně maličkost, a tak i v Hunterra tato „vrstva“ je připravena podávat co nejpřesnější informace svým uživatelům.
Při testování funkčnosti aplikace jsme narazili na problém, že je velmi důležité, aby mapové podklady použité v aplikaci fungovaly i bez připojení na data, tedy bez mobilního signálu. Touto funkcí disponuje jen omezené množství na trhu dostupných loveckých aplikací, ale i to se nám povedlo vyřešit. V první verzi bude možné stáhnout si do telefonu vybrané podklady, které uživatel následně využije v terénu i bez datového připojení, v dalších verzích bude nabídka o poznání bohatší. No a samozřejmostí je uživatelské prostředí v češtině, kterým se moc podobných aplikací pochlubit nemůže.
 
Zatím ale mluvíte o funkcích, které nejvíce oceníme na společných lovech. A co individuální lovy? Jaké tam byly nejčastější požadavky a co budeme moci využít při každodenních individuálních aktivitách v honitbách?
 
Mnoho požadavků na funkčnost je společných pro společné lovy i pro lovy individuální. Zadávání bodů zájmu, jako například „zde je posed“, „zde je nástřel“, „zde je závora“ atd., je důležité a prospěšné při jakékoliv situaci. Navíc k jednotlivým bodům zájmu můžou uživatelé kromě přidávání fotografií, také psát poznámky typu „u tohoto posedu je špatný žebřík, na další brigádě jej musíme opravit“, „tento nástřel nebyl ověřen psem“ atd.
Měli jsme výhodu v tom, že jsme dostali mnoho užitečných podnětů z vyplněných dotazníků. Když jsme je všechny prostudovali a zkombinovali je s našimi požadavky a zkušenostmi a porovnali je s možnostmi dostupných aplikací, vyšlo nám pár funkcí, které nemá většina podobně zaměřených aplikací.
Nejčastější požadavkem byla možnost rezervace posedů, kterou již naši slovenští kolegové musí ze zákona používat delší dobu. Uživatel aplikace bude mít možnost do mapy zaznačit lovecké zařízení a dát si k němu rezervaci na daný večer nebo den. Tak se snad již nebude stávat to, že přijdeme k posedu a on je obsazen naštvaným kolegou, kterému jste pokazili čekanou a opačně.
Při individuálních lovech je hlavně v období „intenzivnějších“ individuálních lovů důležité, abyste věděli, kdo se kde pohybuje, abyste si zvěř navzájem nezradili, nemluvě o pohledu z hlediska bezpečnosti. Jednoduše si tedy zapnete funkci sdílet polohu a ostatní uživatelé uvidí, kdo kde je, což může sloužit i na kontrolu před pytláky a pro spolupráci s Policií ČR.
Zajímavou výzvou bylo i to, abychom aplikaci byli schopni propojit s fotopastmi, které se běžně používají k monitoringu zvěře a její návštěvnosti vybraných míst.
Je ale mnoho dalších funkcí, které aplikace nabídne, ale o všech by bylo dlouhé teď hovořit, uvažujeme o mnohém. Já budu moc rád, pokud budu moci třeba i na stránkách Myslivosti postupně představit podrobněji i další funkce a jejich využitelnost.
 
A co hranice honiteb? Budou si je uživatelé muset kreslit ručně nebo jste využili dostupných map z ÚHÚL?
 
To byl oříšek, ale naštěstí nám kolegové z ÚHÚL vyšli vstříc a poskytli nám mapy hranic všech honiteb v ČR, které jsou na jejich stránkách. Uživatelé aplikace se tak nebudou muset zdržovat zakreslováním hranic vlastních honiteb. Samozřejmě pokud bude potřeba, tak si vygenerované hranice budou moci uživatelé upravit, nebo v honitbě zakreslovat další hranice či linie, které jsou pro ně z nejrůznějších důvodů důležité.
 
Zakreslování hranic a linií v malé obrazovce chytrého telefonu ale může být uživatelsky nepraktické. Neuvažovali jste o nějakém propojení s webem, který zjednoduší práci v aplikaci?
 
Samozřejmě nás to napadlo a byl to také jeden z našich prvních požadavků na funkčnost a ovladatelnost, nehledě na to, že takové propojení požadovalo i mnoho respondentů. Toto je totiž důležité nejenom pro myslivecké hospodáře, kteří plánují činnosti v honitbě a společné lovy, tuto funkci ocení všichni, například i při prohlížení fotografií ulovené zvěře, které můžete v aplikaci ukládat a sdílet s dalšími uživateli v rámci honitby.
 
Nebojíš se toho, že teď budou lovci na společných lovech koukat do mobilního telefonu, místo toho, aby dávali pozor?
 
Toho se nebojím. Záleží na osobní ukázněnosti každého účastníka lovu. Je ale bohužel realitou, že mnoho lovců, obzvláště při déletrvajících lečích, už i tak do mobilních telefonů hledí i bez použití lovecké aplikace. A tak když už má někdo z účastníků nutkání sáhnout po telefonu, považuji za vhodnější udržet jeho pozornost u lovu alespoň tímto způsobem místo toho, aby si vyřizoval SMS, emaily, nebo nedej bože telefonoval. Je přece naopak dobře, když bude mít možnost získat z telefonu aktuální informace o dění v leči, kde se kdo pohybuje a kudy jdou honci a psi.
My jsme si vybrali cestu zvýšení bezpečnosti, kvality a odbornosti. Myslím, že mnozí kolegové už někdy na společném lovu zažili situaci, kdy vám závodčí přesně neřekl, kde kdo je, nebo dokonce že neukázněný lovec opustil stanoviště, přešel jinam a tím mohl způsobit neštěstí. Dokonce se stává, že střelci nevědí, kdy leč začala nebo skončila, což je i jedna ze základních funkcí Hunterry. A to nemluvě o tom, že nevíte, kde máte hledat nástřel, ulovenou zvěř, kde je místo srazu, svačiny atd. Zkrátka našim cílem by mělo být udělat vše pro to, abychom zvyšovali organizační a bezpečnostní úroveň námi pořádaných akcí a činnosti v honitbách a tím zvyšovat i bezpečnost nás samotných a samozřejmě i okolí.
 
Kde jste aplikaci prakticky testovali?
 
K testování jsme využívali několik honiteb, kde byly rozdílné podmínky. Od nížin po hory, od lesních honiteb po polní. Obzvláště v polních honitbách se nám velmi osvědčilo využívat vzdálenostní kruhy, což je jedna z funkcí aplikace, abychom lépe odhadli vzdálenosti bez použití dálkoměrů.
Důležité bylo používat aplikaci v honitbách, kde nebyl stabilní mobilní signál, ale hlavně v honitbách, kde se pořádají společné lovy na spárkatou zvěř a organizaci těchto lovů každý rok posouvají na vyšší úroveň. V tomto patří veliký dík Školnímu lesnímu podniku v Kostelci nad Černými lesy a společnosti Steelpark, kde jsme mohli využít jejich profesionálních zkušeností a jejich požadavky na funkčnost zapracovat do funkcí aplikace. Jejich know how tak budou moci využívat všichni uživatelé Hunterry a zvyšovat tak úspěšnost a hlavně bezpečnost pořádaných společných lovů.
 
Na závěr asi logická otázka, kdy bude aplikace k dispozici k praktickému použití? Kdy si jí budeme moci stahovat?
 
Hunterra bude volně k dispozici pro mobilní telefony s operačním systémem Android i iOS, stahovat bude možné od 1.9.2020. Tímto počinem ale vše teprve začíná a výsledky probíhajícího rozvoje aplikace budou prezentovány v nových verzích, kterých je do konce roku naplánovaných hned několik. Věřím, že aplikace bude užitečná nejenom pro výuku a výzkum, ale že poslouží široké myslivecké veřejnosti.

image001.jpg
 
A tak nezbývá, než na závěr poděkovat za skvělou práci a popřát aplikaci, aby se stala nedílnou součástí aktivit všech našich myslivců a kynologů a aby si v ní našli myslivci zalíbení a používali jí v každodenní činnosti v našich honitbách. Uvedená bakalářská práce bezezbytku a vysoce nadstandardně naplnila cíl a položila velmi dobrý základ pro práci diplomovou, ale hlavně podpořila vlastně další rozvoj aplikace. Ač bylo původně hlavním cílem „jen“ zmapování všech současných možností a návrh funkčnosti lovecké aplikace pro potřeby našich myslivců, vytvořila se velmi praktická, funkční a potřebná aplikace pro všechny naše myslivce.
 
připravil
doc. Ing. Vlastimil HART, Ph.D.
vedoucí Katedry myslivosti a lesnické zoologie
Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze

Diskuzní fórum

 
Nové vlákno
Příspěvky mohou přidávat pouze předplatitelé a členové ČMMJ.
Pro přidání příspěvku se musíte zaregistrovat nebo přihlásit.
 
   
 
 Security code (opište prosím čísla z obrázku)

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...