ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Aktuality

Vzorová smlouva o nájmu honitby

| Diskuzní fórum
Vzorová smlouva o nájmu honitby

Vzhledem k tomu, že ve většině honiteb se blíží konec nájemního období, přinášíme myslivcům vzorovou smlouvu o nájmu honitby.

 
Vzor jsem připravil spolu s mými kolegy z advokátní kanceláře Specialis. Je třeba upozornit, že samotný vztah nájemce a pronajímatele honitby je (kromě samotné nájemní smlouvy) ovlivněn také řadou dalších skutečností, které podpisu smlouvy předchází. Co tím myslím?
 
Osobně považuji za nejdůležitější kvalitní přípravu valné hromady honebního společenstva, na které se nájemní smlouva schvaluje. Čas a energie věnovaná zajištění správného (zákonného) průběhu valné hromady vám v budoucnu ušetří hodně peněz a nervů. V kanceláři u mysliveckých sporů nejčastěji řešíme právě napadení platnosti valné hromady schvalující nájemní smlouvy na honitby.
A když už k takovému sporu dojde, pak z vlastní zkušenosti radím na nic nevyčkávat a obrátit se na právníka či advokátní kancelář, která má nejen teoretické, ale hlavně praktické zkušenosti v právu myslivosti. Bohužel jsem byl svědkem řady nesprávně připravených valných hromad, které soud zpětně prohlásil za neplatné. Výsledkem tak byl fatální dopad na výkon práva myslivosti v dané honitbě – ztráta možnosti vykonávat praktickou myslivost. Jednalo se zejména o předběžné opatření, kterým soud zakázal uzavřít nájemní smlouvu s novým nájemcem, a tudíž znemožnění vybranému okruhu osob vykonávat v této honitbě myslivost.
Při přípravě valné hromady proto není radno spoléhat na vzorová jednoduchá a levná řešení z internetu. Také tento vzor berte spíše jako výchozí bod, který vyžaduje další úpravy šité na míru požadavkům konkrétního honebního společenství.
 
Na co si tedy dát pozor?
 
Pokusím se alespoň stručně nastínit několik kritických bodů na které je potřeba pamatovat:
 
* Kvalitně zpracovaná pozvánka na valnou hromadu a řádné oznámení o jejím konání

* Řádné svolání valné hromady – oprávněnou osobou a předepsanou formou

* Řádné vymezení programu v pozvánce

* Možnost projednání bodu programu, který nebyl uveden na pozvánce

* Příprava plných mocí a jejich validace pro valnou hromadu

* Nejpozději 15 dnů před konáním valné hromady návrh na uzavření, změnu či vypovězení smlouvy o nájmu honitby musí být k nahlédnutí u honebního starosty

* Soulad stanov se zákonem o myslivosti a občanským zákoníkem

* Správné ustanovení komisí na valné hromadě

* Jednání valné hromady s péčí řádného hospodáře, jenž může mít i občansko či trestně právní následky

* Možnosti podání oponentního návrhu nájemní smlouvy před konáním valné hromady nebo v průběhu konání valné hromady

* Možnosti jmenování a odvolání výboru v průběhu konání valné hromady

* Hlasování oprávněných osob na valné hromadě (u právnických osob validace oprávnění statutárního orgánu a dodržení formy zastoupení právnické osoby)

* Hlasování per rollam

* Kvalita a způsob zpracování zápisu z valné hromady

* Uzavření nájemní smlouvy do 15 dnů notifikovat OSSM
 
JUDr. Ing. et Ing. Roman ONDRÝSEK, MBA, Ph.D.
 

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Přiložené dokumenty

Zpracování dat...