ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
malý Adept myslivosti
 
pozadi
Domů

Malý Adept Myslivosti


malý Adept myslivosti
 
dlouhodobý projekt pro malé myslivce a přátele přírody
foto-MAM-(1).jpg
V adresáři je již více než 4000 dětí ve 220 kolektivech!!!
 
Do projektu Malý Adept Myslivosti zapojilo se stále hlásí nové dětské skupiny a kolektivy!

Připravované materiály zaujaly velmi velký počet vedoucích a dětí, je to zásluhou jak našich osvědčených autorů v čele se Standou Ošťádalem (hlavní autor mAm ve „velké“ Myslivosti), ale též zásluhou manželů Drmotových, výtvarnice Veroniky Balcarové, kreslíře Petra Slaby, manželů Tichých, spisovatelky a dalších, kteří se podílejí na přípravě Malé Myslivosti.
 
Ve „velké“ Myslivosti vycházejí pravidelně „čtyřstránky“ metodických listů pro plnění úkolů jednotlivých předmětů na všecvh třech stupních, začaly vycházet i další metodické listy.
V Myslivosti nadále vycházejí v rubrice Malým myslivcům zprávy z dění ve vašich kroužcích, o akcích, výletech a nápadech, které se udály ve vašem kroužku. Stačí jen poslat podklady do redakce na mail mam@myslivost.cz.
 
V Malé Myslivosti, která je přílohou všech sudých čísel Myslivosti, pokračují osvědčené rubriky v podobě, jakou důvěrně již znáte. Určitě přivítáme náměty a nápady, co byste chtěli, případně můžete posílat i vaše materiály a návody na výše uvedený mail. 
Nově do Malé Myslivosti byla zařazena obrazová dvoustránka s poučnými popisky ke konkrétnímu druhu zvěře. 
Zkuste poslat vaše osvědčené kroužkové hry, návody na výrobu či poučení, praktické postupy jak s dětmi pracovat. Předem děkujeme.
 
Vše najdete na webu!
 
Je asi pochopitelné, že se všechny materiály ne vždy vejdou na papírové stránky, proto jsme vytvořili tyto stránky, kde je postupně přidávána většina materiálů a podkladů nejen z Malé Myslivosti tak, aby si je mohli všichni vedoucí stáhnout a použít pro práci s dětmi.
Z toho logicky vyplývá, že tyto stránky nejsou určeny primárně k zábavě a surfování dětí, ale jako úložiště a zdroj nápadů, námětů a materiálů pro vedoucí dětských kolektivů.
Právě sem jsme schopni umístit vše, co nám pošlete. Pokud se chcete podělit s ostatními vedoucími, pomoci jiným, prosíme, zašlete nám v elektronické podobě vaše osvědčené materiály. Prosímale nezapomeňte na autorská práva, používáte-li a zašlete-li vaše materiály, měli byste vždy mít souhlas od autorů textů, obrázků či kreseb.

Jak získat zápisníky - vysvětlení ZDE
 
 

A ještě na vysvětlenou – opravdu nemáme nějaký pevně stanovený požadavek kdy a jaký úkol mají vedoucí s dětmi plnit, vše je postaveno na rozhodnutí vedoucího, my nemáme ambice a ani nemůžeme plnění úkolů stejně kontrolovat. Námi vydávané úkoly jsou pouze inspirací a námětem, co s dětmi dělat. Vedoucí si může podle svého vlastního uvážení vybrat klidně zcela jiné úkoly, přizpůsobit si je věku dětí. Celé je to jen hra a inspirace, záleží jen a jen na rozhodnutí vedoucích.

 
Velmi pozitivně nás naladila kladná odezva z řad vedoucích dětských kolektivů, za velmi pozitivní považujeme to, že se hlásí většinou ti, kteří dosud nějaký dětský kroužek neměli, případně ti, kteří hledají pro kroužek nový impuls a inspiraci.
A je mezi nimi také docela velký počet učitelek základních i mateřských škol, kteří si mAm vybrali jako doplňkovou aktivitu k výuce či jako aktivitu při mimoškolní činnosti.
Pominout ani nemůžeme aktivní důchodce, většinou prarodiče, kteří si „kvůli mAm“ vytvořili malý dětský kolektiv z řad svých vnoučat a dětí sousedů či přátel. Chtějí nabídnout dětem smysluplné a zábavné vyplnění volného času v přírodě a při poznávání myslivosti.

A snad jen drobnou, ale zásadní poznámku na závěr - malý Adept myslivosti není myšlen v žádném případě jako konkurence zavedené soutěži ČMMJ Zlatá srnčí trofej, ale naopak jako její podpora! Bude pro nás velkým zadostiučiněním, pokud se právě z řad dětí plnících hravou formou úkoly "Adepta" vyprofiluje několik, které "postoupí mezi trofejáky".