ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
malý Adept myslivosti
 
pozadi
DESATERO malého Adepta myslivosti

Desatero malého Adepta myslivosti

DESATERO malého Adepta myslivosti

Malý Adept Myslivosti:

1. chrání přírodu a zvěř

2. má zájem získat co nejvíce poznatků o přírodě a zvěři

3. má radost ze sdílení společných zážitků s ostatními adepty, propaguje svůj kroužek

4. poslouchá a svědomitě plní úkoly svého vedoucího

5. při všech akcích dodržuje zásady kamaradství a pomoci

6. chová se slušně jak k ostatním adeptům, tak i k dospělým a všem myslivcům

7.  na akce svého kroužku chodí vhodně ustrojen

8. používá mysliveckou mluvu a dodržuje základní myslivecké zvyky a tradice

9. má úctu ke starším myslivcům

10.  má zájem se stát svědomitým a vzdělaným myslivcem