ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
malý Adept myslivosti
 
pozadi
Základní info mAm

Základní informace o projektu mAm

LOGO-MAM-FINAL.jpgA v září 2018 jsme odstartovali novou dlouhodobou aktivitu pro malé přátele přírody a myslivosti nazvanou Malý Adept Myslivosti, akci pro všechny dětské kolektivy sdružující minimálně pět malých myslivečků.
Všem, kteří se přihlásí, pošleme zápisník, účastnický odznak a v Malé Myslivosti, „velké“ Myslivosti a na webových stránkách budou postupně vycházet úkoly, které by měli malí adepti v průběhu školního roku plnit.
Za splnění úkolů budou sbírat nálepky, na konci školního roku pošlou do redakce vyplněný zápisník a dostanou bronzový odznak Malého Adepta Myslivosti. A v dalším školním roce pak mohou plnit úkoly stříbrného a posléze další rok zlatého odznaku.
Maskotem celé akce bude nový kamarád jezevce Bédi, zajíc Janek. Však si ho také můžete prohlédnout na logu projektu.
 
foto-MAM.jpgZákladní podmínky
pro ty, kteří se chtějí zúčastnit:
 
- nepožadujeme nějakou speciální registraci, hlášení údajů o dětech či povinné pojištění, podmínkou ani není členství v ČMMJ,

- vše je založeno jen na dobrovolnosti a zodpovědnosti vedoucího a rodičů dětí,

- kolektiv dětí musí mít minimálně pět členů,

- vedoucí dětského kolektivu může být kdokoliv, nejen myslivec, ale také učitel, vychovatel, agilní rodič nebo prarodič,

- vedoucí dětského kolektivu jen zašle na adresu redakce písemně nebo elektronicky e-mailem na info@myslivost.cz jednoduché hlášení obsahující jméno, adresu, kontaktní telefon a e-mail vedoucího plus jmenný seznam nebo jen počet dětí,

- na adresu vedoucího zašleme zpět odpovídající počet zápisníků, účastnický odznak pro každé dítě, odpovídající počet nálepek pro evidenci splnění stanovených úkolů,

- v Myslivosti, Malé Myslivosti a na www.myslivost.cz/mam budou vycházet úkoly a náměty na splnění příslušného odznaku v jednotlivých předmětech. A jen na vysvětlenou – opravdu nemáme nějaký pevně stanovený požadavek kdy a jaký úkol je nutno s dětmi plnit, vše je postaveno na rozhodnutí vedoucího, nemáme ambice a ani nemůžeme plnění úkolů stejně kontrolovat. Námi vydávané úkoly jsou pouze inspirací a námětem, co s dětmi dělat. Vedoucí si můžete podle svého vlastního uvážení vybrat klidně zcela jiné úkoly, přizpůsobit si je věku dětí. Celé je to jen hra a inspirace, záleží jen a jen na rozhodnutí vedoucích.

- až do června příštího roku budou mít všichni vedoucí čas postupně a v pořadí podle svého rozhodnutí splnit s dětmi jednotlivé „bronzové“ úkoly, za splněný úkol vedoucí vylepí dítěti kontrolní nálepku,

- hodnocení a výběr úkolů je jen a jen na zodpovědnosti vedoucího,

- v červnu pak zašle vedoucí do redakce všechny vyplněné zápisníky dětí, redakce zkontroluje a zašle zpět odpovídající počet bronzových odznaků, nové zápisníky na další stříbrný stupeň a odpovídají počet nálepek,

- další školní rok se bude vše opakovat,

- v ideálním případě za tři školní roky splní dítě postupně všechny úkoly a na závěr mu bude zaslán finální Zlatý odznak Malého Adepta Myslivosti,

- děti mohou plnit úkoly příslušného odznaku i více let, záleží zase jen na interním rozhodnutí vedoucího,

- spoléháme na solidnost, serióznost a čestné jednání všech vedoucích, nechceme vytvářet nějakou byrokraticky svázanou akci, chceme přinést podněty, náměty a hlavně iniciovat všechny ty, kteří by chtěli pracovat s dětmi a hledají inspiraci a náplň na celý rok.

KONTAKTNÍ INFORMACE:

Redakce časopisu Myslivost
U Splavu 1660/8
106 00 Praha 10

info@myslivost.cz
mam@myslivost.cz

mobil: 603 527 788