Myslivecký spolek Loreta Bolina (IČO 47083093)
 
Zahlavi-srnec
 
hlavicka_podzim_danek
 
pozadi_kacer
 
pozadi-kombinace
Myslivecký spolek Loreta Bolina (IČO 47083093)
Adresa: Bolina 100 , Vlašim , 25801
Telefon:603 485 258 - předseda, 728 738 518 - myslivecký hospodář
Email:petr.havlik@saj.cz, zdenek.kuta@centrum.cz
Web:http://myslivost.cz/msbolina

IČO: 47083093
Datová schránka: nvvny2
Název honitby: Bolina
Kód ÚHÚL: 2125110001
Kód SVS:   CZ 2125110001
Výměra: 1039 ha
ORP: Vlašim

Předseda: Petr Havlík
Myslivecký hospodář: Ing. et Ing. Zdeněk Kůta, DiS.
Finanční hospodář: Šárka Málková Jeřábková
Předseda kontrolní komise: Rudolf Kučera
Člen kontrolní komise: Jiří Vostatek
Člen kontrolní komise: Jiří Šusta 
Myslivecká stráž: Jaroslav Mecka
Myslivecká stráž: Ing. Daniela Dvořáková
Člen spolku: Martin Filip st.
Člen spolku: Martin Filip ml.
Člen spolku: Petr Kotora
Člen spolku: Kamil Málek
Člen spolku: Ondřej Mecka
Člen spolku: Miloslav Moučka
Člen spolku: Jiří Růžek
Člen spolku: Josef Stoklasa
Člen spolku: Ing. Lubomír Vítovský
Člen spolku: Martin Vítovský
Stálý host: David Kotora 

Základní údaje

Základní údaje

Mapa honitby BolinaMyslivecký spolek LORETA BOLINA vznikl 1. září 1992 a dnes má 18 členů a 1 stálého hosta a hospodaří na 1039,15 ha smíšené honitby. Honitba se nachází 4 km východně od města Vlašim ve vlašimské pahorkatině v nadmořské výšce od 380 do 530 m n. m. MS má pronajatou honitbu od HS Bolina na dobu 10 let. Honitba je tvořena 735,49 ha zemědělské půdy, 278,34 ha lesní půdy, 6,55 ha vodní plochy a 18,77 ha ostatních pozemků.

Členové MS hospodaří převážně se zvěří srnčí, černou a příležitostně odchovávají kachny divoké. Normované stavy jsou stanoveny jen pro srnčí zvěř. Stavy zajíce polního a bažanta obecného nejsou na úrovni, která by umožňovala obhospodařování lovem. Koroptev polní se vyskytuje jen v malém počtu a nesouvisle na ploše honitby. V honitbě se dále z pernaté zvěře vyskytuje holub hřivnáč a ojediněle vzácný holub doupňák, všudy přítomná hrdlička zahradní, vrána obecná, straka obecná, špaček obecný a ojediněle polák velký, jestřáb lesní, káně lesní, krahujec obecný, lovit zalétá krkavec velký, křepelka polní, poštolka obecná, sojka obecná, volavka popelavá, v malém počtu sluka lesní a loviště zde má výr velký. Ze srstnaté zvěře se v honitbě vyskytuje hojně liška obecná, v hojné míře kuna skalní a v menším počtu lesní, jezevec lesní, vydra říční, psík mývalovitý a tchoř tmavý.

Naháňka na černou zvěř a šelmy ve Velkém Bolinském lese - 16.11.2019Členové spolku se každý měsíc schází na členských schůzích a jednou za rok na schůzi výroční. Velké úsilí investují do zimního přikrmování zvěře a předchozímu shánění rozmanité potravy pro zvěř, ochranou zvěře, výstavbou a opravami mysliveckých zařízení pro přikrmování a i lov zvěře, výsadbou vhodných plodonosných dřevin pro zvěř, výcvikem loveckých psů, vyvěšování budek apod.

Moto:

Myslivec chová, hájí a ochraňuje zvěř.

Lovectví je závěrečným aktem jeho počínání a výslednicí jeho celoroční práce.

Ať v naší vlasti z každého lesa a pole rok co rok je slyšet a vidět hry lásky naší zvěře a ať dobudeme rozkvětu a slávy v myslivosti za slavnostního zvuku “HALALI“-

Honitba-Bolina-na-mape-CR.jpg 

Přiložené dokumenty

 Provozní řád Mysliveckého spolku Bolina (pdf - 142,48 KB)
 Stanovy Mysliveckého spolku Bolina (pdf - 297,62 KB)
 
logo-AMP.png
senosece-czu-cz.png

  
       srazenazver.jpg

    Myslivost
 
           Logo-CMMJ.jpg