Myslivecký spolek Loreta Bolina (IČO 47083093)
 
Zahlavi-srnec
 
hlavicka_podzim_danek
 
pozadi_kacer
 
pozadi-kombinace
Myslivecký spolek Loreta Bolina (IČO 47083093)
Adresa: Bolina 100 , Vlašim , 25801
Telefon:603 485 258 - předseda, 728 738 518 - myslivecký hospodář
Email:petr.havlik@saj.cz, zdenek.kuta@centrum.cz
Web:http://myslivost.cz/msbolina

IČO: 47083093
Datová schránka: nvvny2
Název honitby: Bolina
Kód ÚHÚL: 2125110001
Kód SVS:   CZ 2125110001
Výměra: 1039 ha
ORP: Vlašim

Předseda: Petr Havlík
Myslivecký hospodář: Ing. et Ing. Zdeněk Kůta, DiS.
Finanční hospodář: Šárka Málková Jeřábková
Předseda kontrolní komise: Rudolf Kučera
Člen kontrolní komise: Jiří Vostatek
Člen kontrolní komise: Jiří Šusta 
Myslivecká stráž: Jaroslav Mecka
Myslivecká stráž: Ing. Daniela Dvořáková
Člen spolku: Martin Filip st.
Člen spolku: Martin Filip ml.
Člen spolku: Petr Kotora
Člen spolku: Kamil Málek
Člen spolku: Ondřej Mecka
Člen spolku: Miloslav Moučka
Člen spolku: Jiří Růžek
Člen spolku: Josef Stoklasa
Člen spolku: Ing. Lubomír Vítovský
Člen spolku: Martin Vítovský
Stálý host: David Kotora 

Co je Loreta?

Loretánská kaple u Vlašimi

Loretánská kaple u Vlašimi se nachází 3,5 kilometru jihovýchodně od centra města na Spáleném vrchu u obce Bolinka.

Loretánská kaple (Santa Casa) byla postavena roku 1704. Jejím zakladatelem byl František Antonín hrabě z Weissenwolfu a jako správce byl pověřen administrátor, který bydlel na zámku a později v domě vedle Lorety.

Kaple byla postavena na zdaleka viditelném místě. Je obdélná, na kratší jihovýchodní straně s přistavěnou zvonicí s bání, na jejímž vrcholu je umístěna korouhvička s obrazem Panny Marie. Kaple pilastrolisénového typu s půdorysem 12,2 x 6,9 metru a výškou 8,5 metru je čtvrtplášťového typu. Po obou delších stranách má po dvou vchodech a na kratší severozápadní straně malý otvor. Byla doplněna terasovitou podnoží se dvěma obloukovými schodišti.

Je chráněna jako nemovitá Kulturní památka České republiky.

U Santa Casy se nachází památná sedmiřadá alej složená z trnovníku akátu (1), jírovce maďalu (1) a lípy malolisté (88).

Fotogalerie

 
logo-AMP.png
senosece-czu-cz.png

  
       srazenazver.jpg

    Myslivost
 
           Logo-CMMJ.jpg