Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Blansko
 
Pozadi
OMS Blansko
Adresa: Nám. Svobody 3 , Blansko , 678 01
Telefon:516 412 617
Email:oms.blansko@centrum.cz
Web:www.myslivost.cz/omsblansko
Jednatel:Jaroslav Zelený
Předseda:JUDr. Kšica Jiří
  
Úřední hodiny
Po:8.00-11.30 12.30-15.00
Út:8.00-11.30 12.30-14.00
St:8.00-11.30 12.30-15.30
Čt:8.00-11.30 12.30-14.30
Pá:8.00-12.00
   
IČO:67777031
Účet:1362179399 / 0800
Banka:Česká spořitelna, a.s. Blansko
Domů

Uvodní strana mysliveckého spolku

Oznamujeme, že Okresní sněm


se uskuteční


v pátek 3.července 2020
 
3.července2020 se uskuteční v sále Městyse Černá Hora, ulice Budovatelská Okresní sněm, který je zároveň sněmem volebním.
Prezence účastníků:  16.30 – 17.00 hod.
Zahájení sněmu:       17.00 hod.
Program jednání:       1. Zahájení – schválení programu jednání, schválení
                                       jednacího a volebního řádu, předsedajícího
                                  2. Návrh a volba volební, návrhové a mandátové
                                      komise
                                  3. Zpráva předsedy OMR
                                  4. Zpráva předsedy ekonomické komise – výsledek
                                      hospodaření za rok 2019,
                                       návrh rozpočtu na rok 2020
                                  5. Zpráva předsedy ODR
                                  6. Volby do OMR a ODR
                                  7. Předání vyznamenání a ocenění
                                  8. Diskuze
                                  9. Vyhlášení výsledků voleb
                                  10. Usnesení
                                  11. Závěr
Ke dni 20.3.2020,  kdy byl stanoven termín na podávání návrhů kandidátů došlo 7 návrhů na členy MR a 3 návrhy na členy DR. Návrhy jednotlivých členů a jejich krátké představení naleznete v přiložených dokumentech
 


 
Základní údaje:
 
Název:
Českomoravská myslivecká jednota, okresní myslivecký spolek Blansko
Sídlo: nám. Svobody 3 Blansko
Forma: Občanské sdružení
Předmět činnosti: vymezen stanovami ČMMJ
IČO: 67777031
Bankovní spojení: 1362179399/0800
Počet členů: 894 ( k 25.11.2015)
Myslivecká rada: 9 členů
Dozorčí rada: 3 členi

Seznam členů Myslivecké rady OMS Blansko

předseda:
 JUDr. Kšica Jiří
místopředseda: Dufek Karel
člen rady odpovědný za myslivost: Elbl Luděk
člen rady odpovědný za ekonomii: Ing. Horčica Michal
člen rady odpovědný za kynologii: Kučera Václav
člen rady odpovědný za kulturu:    Ing. Talacko Miroslav
členové rady:
Korbář Josef
Mazanec Jiří
Ing. Marvan Vítězslav

Seznam členů Okresní dozorčí rady

předseda:          JUDr. Kaderka Milan
místopředseda: Holek Vlastimil
členové:            Žák Karel

Fotogalerie

 
Blok informací pravého panelu