Českomoravská myslivecká jednota, z.s., PROSTĚJOV
 
Pozadi
PROSTĚJOV
Adresa: Pod Kosířem 16 , Prostějov , 796 01
Telefon:724 033 009
Email:vostmysli@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsprostejov
Kynologie > ROK 2016 

Dobrý den vážené jednatelky a vážení jednatelé,

prosím Vás o rozšíření této metodiky a ostatních souvisejících dokumentů (viz. přílohy) mezi rozhodčí pro posuzování výkonu loveckých psů.

Termín 31.12. k podání žádosti zatím pro tento rok není závazný, neboť v první vlně očekáváme jejich velké množství. Žádosti proto budou zpracovávány s ohledem na jejich množství a pracovní kapacitu zodpovědných zaměstnanců sekretariátu v průběhu následujících měsíců.

 

S pozdravem 
 

Ing. MgA. Jana Adámková

referentka MKPO

 

 

Myslivecké a kulturně propagační oddělení

Mobil: +420  608 727 009

Tel: +420 221 592 967
Email: 
adamkova@cmmj.cz

Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Lešanská 1176/2a
141 00 Praha 4

www.cmmj.cz
PRŮVODNÍ TEXT K METODICEMETODIKA PRO JMENOVÁNÍ

MEZINÁRODNÍM ROZHODČÍM

ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DO SEZNAMU

MEZINÁRODNÍCH ROZHODČÍCH


 

 


 


 

Vážení přátelé lovecké kynologie! 
Níže naleznete aktuální seznam rozhodčích z výkonu na okrese Prostějov.

 
SEZNAM ROZHODČÍCH Z VÝKONU DLE OKRESŮ

Z CELÉ ČESKÉ REPUBLIKY - ZDE 

 


( ve spodní liště jsou jména okresů - kliknete na jméno
a otevře se vám seznam rozhodčích na daném okrese )


 
Plánované kynologické akce OMS PV v roce 2016:
 

Druh akce Datum konání Místo konání Pozvánka Propozice Výsledky Odkaz na fotogalerii
Kynologická beseda 21.2.2016 MS Určice, chata KB   zpráva KB
Jarní svod 23. 4. 2016 MS Mořice - Vrchoslavice JS JS seznam posouzených psů NÍŽE V TEXTU
Zkoušky vloh 7. 5. 2016 MS Želeč ZV ZV výsledky NÍŽE V TEXTU
Lesní zkoušky ohařů MM 23. 7. 2016 MS Bílovice Lutotín LZO LZO

mapa
výsledky
Zkoušky vodní práce 13. 8. 2016 MS Otaslavice SZVP SZVP výsledky
Norování nováčků MFM 13. 8. 2016 MS Otaslavice NN NN výsledky
Podzimní zkoušky MJD 10. 9. 2016 MS Kobeřice PZ PZ výsledky
Lesní zkoušky 15.10. 2016 MS Bílovice Lutotín LZ LZ výsledky  
Barvářské zkoušky 16.10.
2016
MS Bílovice Lutotín BZ BZ výsledky
IHZ - Slovenských kopovů 24.11.2016 Honitba Seloutky        
Individuální zkouška
z norování
2016 dle požadavku vůdců        
Individuální zkouška barvářů 2016 dle požadavku vůdců        
 
 

Plán kynologických akcí 2016 pro okres Prostějov

Plán kynologických akcí 2016 pro Olomoucký kraj

 


KYNOLOGICKÉ AKCE

OMS PROSTĚJOV

V ROCE 2016 :

 Barvářské zkoušky psů - MS Bílovice - Lutotín

16.října 2016VÝSLEDKY ZKOUŠEK - ZDE

Lesní zkoušky psů - MS Bílovice - Lutotín

15.října 2016VÝSLEDKY ZKOUŠEK - ZDE


Podzimní zkoušky psů - Memoriál Josefa Daňka 

- MS Předina Kobeřice

10.září  2016VÝSLEDKY ZKOUŠEK - ZDEfoto: Jitka Procházková foto: Eva Fajtová
Zkoušky vodní práce a norování nováčků

Memoriál Ferdinanda Masaryka

13.srpna  2016
VÝSLEDKY - NOROVÁNÍ NOVÁČKŮ MFM

VÝSLEDKY - ZKOUŠKY VODNÍ PRÁCE

FOTOGRAFIE JAROSLAVA NAVRÁTILA :


Trénink norování Otaslavice

5.srpna 2016
Lesní zkoušky ohařů - Menšíkův memoriál

23.července 2016VÝSLEDKY KE STAŽENÍ - ZDE


Trénink norování Hněvotín

17.července 2016Trénink norování Otaslavice

8.července 2016
 


Děkujeme panu Krátkému a panu Všetičkovi, že obětovali svůj volný čas k tomu, aby se tento trénink vůbec mohl konat!
 
 

Zkoušky vloh Želeč

7.května 2016


Dne 7.5.2016 se v honitbě Želeč uskutečnily zkoušky vloh loveckých psů.  Je stále velká část kynologů, kteří tyto zkoušky podceňují.  Ti kteří se zabývají chovem psů vědí, že na těchto zkouškách se prokáže, co všechno pejsek podědil po svých předcích. Zkoušky jsou určeny pro mladé psy, kteří ještě nejsou ovlivněni velkým výcvikem a ukazují zde opravdu chování, které je jim vrozené.

Zkoušek vloh se účastnilo 23 psů, jejichž podrobné výsledky jsou zveřejněny níže pod textem.

Jakmile vstoupili vůdci se svými svěřenci  do pole, ukázalo se, že pořadatelé vybrali dobře zazvěřené úseky. Každý ze psů mohl prokázat zájem o stopu zvěře, hlasitost a v neposlední řadě vystavování u ohařů.

Pořadatelé z MS Želeč se vzorně postarali o přípravu celých zkoušek a  všichni zúčastnění mohli ochutnat také vyhlášenou kuchyni, která opětovně nezklamala.
 
Je třeba poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na vzorném průběhu této akce.
 
František Procházka – ředitel ZVVÝSLEDKOVÁ TABULKA KE STAŽENÍ ZDE 


foto: Eva Fajtová foto: Jitka Procházková


 
foto: Iveta Doubravská
  


 
Jarní svod loveckých psů Mořice 

23.dubna 2016Dne 23.4.2016 se konal  v Mořicích Jarní svod mladých loveckých psů.  Pořádání se ujal MS Mořice – Vrchoslavice, který je již v kynologických akcích osvědčený a vždy je spolupráce s nimi velmi dobrá. 

Po slavnostním zahájení tohoto dne v podání trubačů pana Františka Flaišingera a Miroslava Šamánka a úvodní řeči předsedy OMS Prostějov a předsedy kynologické komise OMS Prostějov pana Jana Tomana  se začalo s posuzováním psů. Velkých plemen se ujal Zdeněk Kunc, František Procházka a František Vozihnoj. Malá plemena posuzoval Ladislav Frnčo ve spolupráci s Janem Kočím a Milanem Novákem.  Celkem bylo předvedeno 18 malých a 15 velkých loveckých psů.

Toto sobotní dopoledne navštívila také početná korona příznivců myslivecké kynologie.

Břetislav Doleček

SEZNAM POSUZOVANÝCH PSŮ  -  ZDE

foto: Eva Fajtová foto: Jitka Procházková


Své fotografie z tohoto dne nám zaslal také

pan Josef Rudyk:

 
Kynologická beseda Určice

21.února 2016Již podruhé se tato tradiční kynologická beseda konala na myslivecké chatě v Určicích. Dostavilo se asi 40 účastníků. Jan Toman, předseda OMS Prostějov, přivítal přítomné členy Myslivecké rady OMS Prostějov – JUDr. Martina Vrtala, Jaroslava Mráčka, Ing. Břetislava Dolečka, Mgr. Evu Fajtovou a Zdeňka Ervu, který je členem Dozorčí rady OMS Prostějov. Dále přivítal své hosty Ing. Vladimíra Procházku, Jaroslava Krušinu a Břetislava Jelínka.

Ve svém úvodním projevu pan Toman vyzvedl práci Ing. Procházky na střelnici OMS Prostějov a poděkoval mu za to, že předal střelnici v bezvadném stavu. Sdělil, že kroměřížská střelnice je zadlužena a že jsme udělali dobře, že jsme střelnici nikomu nepronajali. Dále Jan Toman vyzval všechny, abychom drželi při sobě.

Kynologická beseda se řídila tímto programem:
1.       Informace o životu ve sdruženích formou diskuze
2.       Projev Jaroslava Krušiny
3.       Projekt ze záznamu MKP 2015 v Olomouci
4.       Diskuze

Ad   1) Jan Toman pracuje na studii - Vliv civilizačních faktorů na úbytek drobné zvěře. Vybral si honitby Smržice a Čelechovice na Hané. Konstatoval, že intenzitu zemědělství lze jen těžko ovlivnit, ale lze ovlivnit vliv a počet predátorů. Dále uvedl některé informace o pojištění psů u pojišťovny Halali. Citoval „prosbu psa“, podle které bychom se k němu měli chovat. Dále uvedl, že nejpravděpodobnější zranění psa je při norování. Je třeba vybírat vhodné nory, nejlépe umělé. Dalším tématem byl lov černé zvěře kuší, zárazem či kopím.

Nyní řeší problém s pojišťovnou Halali - pokousání vůdce psa divočákem. Sdělil, že pokud na společném honu je 80 % členů pojištěných u ČMMJ, je tato společná akce pojištěna včetně škod způsobených psy. Byly ukázány fotografie upytlačeného srnce toulavými psy v katastru obce Kostelec  na Hané a informoval o neochotném postoji úřadů v této věci. Zjistil, že majitel těchto psů patří k sociálně slabším a tento problém je s ním velmi těžké řešit.

Ad 2) Jaroslav Krušina pochází z našeho kraje, a to přímo z Alojzova.  Je dlouholetý pracovník VLS, držitel chovatelské stanice z Ralského lesa. Spolupracoval s Dr. Jindřichem Steinitzem na monografii německého krátkosrstého ohaře o chovu  a liniích. Je všestranný rozhodčí jak pro velká, tak i pro malá plemena. Za svůj život předvedl na kynologických akcích 174 psů – mimo malého münsterlandského ohaře  a slovenského kopova vedl všechna plemena.  Za svého působení v Čechách vedl miniškolu výcviků psů na zkoušky – úterý a čtvrtek velká plemena, středa a pátek malá plemena.  Je autorem vypalovaných štítků na vrcholné kynologické akce a na některé kynologické akce OMS Prostějov. Na jeho vystoupení reagoval Zdeněk Kunc svým příspěvkem.

Ad  3) Projekt ze záznamu Memoriálu Karla Podhajského 2015 v Olomouci, vytvořený Janem Tomanem – promítnuty některé pasáže, vynikající práce psů nebo situace poučné nejen pro rozhodčí. Popisoval některé nedostatky při práci psů, vůdců a i rozhodčích.

Ad  4) V diskuzi vystoupil pan Horák z Kostelce na Hané, otec mladého myslivce a kynologa, který si před třemi roky pořídil štěně ohaře a nevěděl, na koho se obrátit s žádostí o pomoc s výcvikem. Poté poděkoval za rady Petru Konečnému, Břetislavu Jelínkovi, Marku Procházkovi a Janu Tomanovi, že za jejich pomoci přivedli psa až k úspěšnému složení všestranných zkoušek. Vzpomněl též na Františka Menšíka.

Ing. Jaroslav Mazal poukázal na nedostatky speciálních zkoušek vodní práce v Otaslavicích a dále požádal zástupce honiteb s dobrými stavy drobné zvěře o pořádání zkoušek psů. Navrhl uspořádat jarní svod na střelnici v Prostějově s patřičnou propagací a reklamou v médiích. Připomněl dobrou polohu střelnice, dostupnou pro všechny, a vidí to jako dobrou reklamu myslivecké kynologie i pro nemysliveckou veřejnost ve městě. Jelikož ve spolcích stárnou členské základny, žádal, aby se zpřístupnilo členství mladým lidem.

Během dne se podávala bažantí polévka, která byla připravena pro všechny jako pozornost od pořadatele. Byla připravena také udírna a občerstvení.

Děkujeme členům MS Určice, kteří se podíleli na uspořádání této akce, zejména manželům Fajtovým.

Ing. Břetislav Doleček