Českomoravská myslivecká jednota, z.s., PROSTĚJOV
 
Pozadi
PROSTĚJOV
Adresa: Pod Kosířem 16 , Prostějov , 796 01
Telefon:724 033 009
Email:vostmysli@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsprostejov
Kynologie > ROK 2018


Okresní myslivecký spolek Prostějov se nemalou měrou podílí na realizaci kynologických akcí. Ve spolupráci s mysliveckými spolky se každoročně na našem okrese koná několik kynologických akcí. Mezi ty nejvýznamnější patří zejména jarní svod loveckých psů, zkoušky vloh, podzimní zkoušky, norování, barvářské zkoušky a zkoušky vodní práce. Pro mysliveckou a kynologickou veřejnost OMS Prostějov taktéž každoročně pořádá kynologické přednášky.
 
V této sekci naleznete informace nejen o plánovaných kynologických akcích, ale zejména o uskutečněných akcích jak v letošním roce, tak i v letech předešlých. 


 

 

  

PŘIHLÁŠKA NA ZKOUŠKY PSŮ

KE STAŽENÍ - ZDE


  

PLÁN KYNOLOGICKÝCH AKCÍ - WORD

PLÁN KYNOLOGICKÝCH AKCÍ - PDF

PLÁN KYNOLOGICKÝCH AKCÍ - PNG 

Plánované kynologické akce OMS PV v roce 2018:
 

 

Druh akce Datum konání Místo konání Pozvánka Propozice Výsledky Odkaz na fotogalerii
Kynologická beseda 18.2.2018 Želeč KB    
NÍŽE V TEXTU
Jarní svod 21.4.2018 Střelnice OMS Prostějov JS JS seznam posouzených psů NÍŽE V TEXTU
Zkoušky vloh 5.5.2018 Moravan Domamyslice - Střelnice OMS Prostějov ZV ZV výsledky ohaři


výsledky malá plemena

 
NÍŽE V TEXTU
Norování nováčků MFM 9.6.2018 MS Otaslavice - Sraz Pohostinství u Romana NN NN ZRUŠENO  
Speciální zkoušky vodní práce 21.7.2018 HS Myslejovice - Určice - Sraz na hřišti Dětkovice za pohostinstvím SZVP SZVP výsledky NÍŽE V TEXTU
Podzimní zkoušky Memoriál Josefa Daňka 22.9.2018 MS Předina Kobeřice - sraz hřiště Hradčany PZ PZ výsledky NÍŽE V TEXTU
Lesní zkoušky 20.10.2018 MS Bílovice Lutotín - Farma ZS ROLS Lutotín LZ LZ výsledky  
Barvářské zkoušky 21.10.2018 MS Bílovice Lutotín - Farma ZS ROLS Lutotín BZ BZ výsledky  
Individuální zkouška
z norování
2018 dle požadavku vůdců        
Individuální zkouška barvářů 2018 dle požadavku vůdců      


 

Nominační soutěž na MRK 4.-6.5.2018 OMS Kolín
Memoriál Richarda Knolla 25.-26.8.2018 OMS ČESKÁ LÍPA !
Memoriál Karla Podhajského 29.-30.9.2018 OMS Svitavy


 


 

ZAHÁJENÍ TRÉNINKU NA NOŘE

V OTASLAVICÍCH


Začíná se tento pátek 18.5.2018 od 16:00 hodin.

Další termíny budou dohodnuty na místě. 


  

TRÉNINKY NA NOŘE !
Umělá nora u Svatopluka v Ludéřove. 

Začíná od 8.4 2o18 s přípravou 
Loveckých psů na zkoušku 
Z norovani. 
Termíny tréninku- 
Neděle 8.4 od 9hod-do 11hod. 
Neděle 22.4 od 9hod-do 11hod. 
Neděle 6.5 od 9hod-do 11hod. 
Neděle 13.5 od 9hod-do 11hod. 
Neděle 2o.5 od 9hod-do 11hod. 
Neděle 27.5 od 9hod-do 11hod. 
Neděle 3.6 od 9hod-do 11hod. 
Neděle 1o.6 od 9hod-do 11hod. 
Neděle 24.6 od 9hod-do 11hod. 
Neděle 1.7. od 9hod-do 11hod. 

Termín zkoušky-7.7 2o18 
Zahájení v 8hod. 

Kontakt,739 316 651Jiri Spurný 
777 842 469 Petr Zbořil 


 


 


 

Vážení přátelé lovecké kynologie! 

Níže naleznete aktuální seznam rozhodčích z výkonu 

na okrese Prostějov.
 
SEZNAM ROZHODČÍCH Z VÝKONU DLE OKRESŮ

Z CELÉ ČESKÉ REPUBLIKY - ZDE 


( ve spodní liště jsou jména okresů - kliknete na jméno a otevře se vám seznam rozhodčích na daném okrese )

 

 

 

Dobrý den,

na začátku nového roku vás s kolegyní Janou Adámkovou zdravíme – a hned máme prosbu. Prosíme, upozorněte své členy, kteří jsou rozhodčími z výkonu loveckých psů, čekateli anebo zkušebními komisaři, že pokud nemají zaplacené členské příspěvky, nemáme je v systému evidence Hubert a není možné je delegovat jak na zkoušky (např. Honičské zkoušky, Individuální honičské zkoušky slovenských kopovů nebo ZVVZ), tak do zkušebních senátů, týká se to i rozšiřování aprobací rozhodčích a zkoušek čekatelů. Momentálně nám totiž díky tomu opomenutí z evidence „vypadlo“  150 rozhodčích z výkonu a několik desítek zkušebních komisařů.

Děkujeme za připomenutí.

S pozdravem „Myslivosti zdar!“

Lucie Kolouchová
tajemník kulturně – propagační komise 

+420 221 592 965
+420 723 910 671

Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Lešanská 1176/2a
141 00 Praha 4
www.cmmj.cz 

Podzimní zkoušky psů

Memoriál Josefa Daňka

22.září 2018
POZVÁNKA

PROPOZICE

VÝSLEDKYSpeciální zkoušky z vodní práce - Určice

21.července 2018
SEZNAM PŘEDVEDENÝCH PSŮ


POZVÁNKA ZKOUŠKY VLOH

PROPOZICE 
ZKOUŠKY VLOH


Zkoušky vloh

- Prostějovská střelnice Na Hloučeli

- MS Moravan Domamyslice

5. května 2018SEZNAM PŘEDVEDENÝCH PSŮ


POZVÁNKA ZKOUŠKY VLOH

PROPOZICE 
ZKOUŠKY VLOH


Jarní svod psů

21.dubna 2018SEZNAM PŘEDVEDENÝCH PSŮ NA SVODĚ 


POZVÁNKA JARNÍ SVOD

PROPOZICE JARNÍ SVOD


Kynologická beseda - Želeč

18.února 2018
   

Vážené dámy, pánové, přátelé a příznivci kynologie,

 
 v příloze Vám zasílám první propagační leták na naši letošní národní výstavu psů v Olomouci.  Prosím šiřte jej kam jen můžete :)
 
V tištěné podobě je v téměř neomezeném množství u nás na OMSu, takže pro vaše potřeby či nejrůznější akce které navštěvujte, si ho můžete vyzvednout.
 
Díky za vaši pomoc !
 
Krásný den,
 

RNDr. Jiří Zbořil
Jednatel ČMMJ, z.s. OMS Olomouc 

 

 

Dobrý den, posílám Vám přílohou termíny a místa pro přezkoušení čekatelů. Prosím o jejich zveřejnění mezi čekateli.

Přihlášku k přezkoušení zasílám přílohou a jen připomínám, aby žadatel neopomenul doplnit termín a místo, kam se bude hlásit. Na přezkoušení již nebudou pozvánky čekatelům rozesílány.

 

Prosím také o předání informace vůdcům ohařů k Nominační soutěži na Memoriál Richarda Knolla 2018 – podmínky pro přihlášení a termín odeslání přihlášek.

 

 

Všechno je rovněž zveřejněno i na webu ČMMJ, v záložce Kynologie. Odkaz zde: http://www.cmmj.cz/Kynologie/Kynologie-(2).aspx

 

 

 

S pozdravem 
 

Ing. MgA. Jana Adámková

referentka MKPO

 

 

Myslivecké a kulturně propagační oddělení

Mobil: +420  608 727 009

Tel: +420 221 592 965
Email: 
adamkova@cmmj.cz

Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Lešanská 1176/2a
141 00 Praha 4

www.cmmj.cz

 

LESY ČR, s.p. generální partner ČMMJ, z.s.

 

 

-- 

Kateřina Zbýňová
jednatelka
Okresní myslivecký spolek Frýdek-Místek
telefon: 558 434 260