Českomoravská myslivecká jednota, z.s., PROSTĚJOV
 
Pozadi
PROSTĚJOV
Adresa: Pod Kosířem 16 , Prostějov , 796 01
Telefon:724 033 009
Email:vostmysli@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsprostejov
Jednatel:Jiří Procházka 724033009
Předseda:Jan Toman 725131095
  
Úřední hodiny
Po:8.00 - 16.00
Út:8.00 - 16.00
St:8.00 - 16.00
Čt:8.00 - 16.00
Pá:8.00 - 14.00
   
IČO:67777619
Účet:255710725/0300
Banka:Poštovní spořitelna


SMUTEČNÍ 

OZNÁMENÍ

Struktura OMS Prostějov


ČESKOMORAVSKÁ  MYSLIVECKÁ  JEDNOTA, z. s.

OKRESNÍ MYSLIVECKÝ  SPOLEK  PROSTĚJOVSídlo:
Pod Kosířem č.16, 796 01 Prostějov
Předmět činnosti: Vymezen stanovami ČMMJ o.s.
 
IČ: 67777619
Bankovní spojení: 255710725/0300

Jednatel:  Jiří Procházka    
                  tel.: +420 724 033 009
                  email: vostmysli@seznam.cz;

             
 
 
Okresní myslivecký spolek Prostějov
 
Je organizační jednotkou Českomoravské myslivecké jednoty Praha, největší české myslivecké organizace mající téměř 70 000 členů. Má právní subjektivitu a v současné době eviduje přibližně 1028 členů. Organizačně řídí a koordinuje spolkovou mysliveckou činnost na území okresu Prostějov.

 
Hlavní oblasti činnosti jsou:
 

1.) Zprostředkování a zajištění pojištění pro výkon práva myslivosti
- prostřednictvím vlastní vzájemné pojišťovny Halali
a.s. zajišťujeme pro členy v rámci platby členských příspěvků kvalitní pojištění odpovídající zákonu o myslivosti. V poplatku za pojištění je zahrnuto:
a) zákonné odpovědnostní pojištění
b) úrazové pojištění při výkonu práva myslivosti
c) odpovědnostní pojištění loveckého psa
d) pojištění společných akcí (střelby, plesy atd.)

2.) Organizace zkoušek z myslivosti
- zahrnuje zajištění kurzu myslivosti a úspěšným absolventům vystavení "Vysvědčení o zkoušce" na základě něhož je vydán lovecký lístek

3.) Organizace zkoušek pro myslivecké hospodáře
- druhý stupeň mysliveckého vzdělání, zahrnuje zajištění kurzu a úspěšným absolventům vystavení "Vysvědčení o zkoušce", na základě něhož může zastávat funkci mysliveckého hospodáře.

4) Organizace zkoušek loveckých psů
- myslivecký spolek organizuje každoročně řadu zkoušek loveckých psů (jarní zkoušky, lesní zkoušky, barvářské zkoušky, podzimní zkoušky, všestranné zkoušky apod.)
- úspěšní získávají "Potvrzení o složení zkoušky" a tím loveckou upotřebitelnost ve smyslu zákona o myslivosti

5) Organizace odborných seminářů
6) Organizace hodnocení trofejí a chovatelské
přehlídky trofejí
7) Organizace střeleckých soutěží, provozování
vlastní střelnice

8) Právní servis na úseku myslivosti
9) Poradenský servis, distribuce tiskopisů a zbožíSTRUKTURA OMS PROSTĚJOV


Struktura Okresního mysliveckého spolku Prostějov získala svoji současnou podobu 8. dubna 2015, zvolením jejich členů na okresním volebním sněmu.


Okresní myslivecká rada

Předseda OMS Jan Toman MS Bílovice - Lutotín tel. 725131095 jtoman.16@seznam.cz
Místopředseda Mgr. Eva Fajtová MS Určice tel. 777638166 eva.fajtova@centrum.cz
Místopředseda Jitka Procházková, DiS. MS Želeč tel. 737767662 prochazkovajitunka@seznam.cz
Předseda ekonomické komise Ing. Luděk Coufal MS Čehovice tel. 724505199 xcoufall@seznam.cz
Předseda
myslivecké komise
Ing. Martin Ernst, Ph.D. OMS PV tel. 606427547 ernst@email.cz
Předseda organizačně právní komise JUDr. Martin Vrtal MS Smržice   vmartin4@seznam.cz
Předseda kulturně propagační komise Jaroslav Mráček MS Pivín tel. 721538346 mracek.jarek@seznam.cz
Předseda kynologické komise Jan Toman MS Bílovice - Lutotín tel. 725131095 jtoman.16@seznam.cz
Předseda
střelecké komise
Ing. Břetislav Doleček MS Tištín tel. 604550312 breta.dolecek@post.cz

Dozorčí rada
Předseda ODR Ing. Jaroslav Kozárek MS Lešany JKL111@seznam.cz
Místopředseda ODR Vladimír Hutera MS Hruška – Tvorovice vladimir.hutera@prostejov.eu
Člen ODR Zdeněk Erva MS Předina Kobeřice zdenekerva@seznam.cz

Kulturně propagační komise


předseda KPK Jaroslav Mráček tel. 721538346 mracek.jarek@seznam.cz
člen KPK Radomil Holík tel. 605319748 holanradomil@seznam.cz
člen KPK František Klimeš tel. 732805662  
člen KPK Markéta Mančíková tel. 792303915 makulishe.mancikova@gmail.com
člen KPK Marta Nebeská    
člen KPK Josef Šustr tel. 739636438  
člen KPK Jana Toufarová tel. 775627000 toufarovajaninka@seznam.cz

Kynologická komise
 

předseda KK Jan Toman tel. 725131095 jtoman.16@seznam.cz
člen KK Alois Bartoš tel. 732680999  
člen KK Iveta Doubravská tel. 776 120 225 ivet_d@centrum.cz
člen KK Ivo Entl tel. 720318977  
člen KK Jiří Fiala tel. 723586771  
člen KK Bohuslav Grepl tel. 605304122  
člen KK Jan Kočí tel. 602793675 jankoci43@seznam.cz
člen KK Zdeněk Kunc tel. 605412597  
člen KK Zdeněk Kvapil tel. 605762266 kvapilz@seznam.cz
člen KK Milan Novák tel. 603728895  
člen KK Jan Okleštěk tel. 606336413 jan.oklestek@seznam.cz
člen KK František Piňos tel. 732402292  
člen KK Josef Pořízka tel. 734238992  
člen KK Jiří Procházka tel. 724033009 vostmysli@seznam.cz
člen KK Oldřich Slavotínek tel. 731171053 slavotinek.pv@seznam.cz
člen KK Jiří Vítek tel. 737226567 jurin.vitek@seznam.cz
člen KK František Vozihnoj tel. 604922190 frvozihnoj@seznam.cz

Myslivecká komise

předseda MK Ing. Martin Ernst Ph.D. tel. 606427547 ernst@email.cz
člen MK Ing. Tomáš Badal, Ph.D. tel. 605912170 t.badal@volny.cz
člen MK Martin Brunclík tel. 723750528  
člen MK Zdeněk Černý tel. 606303382 cerny@stk-vyskov.cz
člen MK Ing. Břetislav Doleček tel. 604 550 312 breta.dolecek@post.cz
člen MK František Holásek tel. 603849651 holasekfrantisek@atlas.cz
člen MK Ladislav Karásek tel. 724044322  
člen MK Karel Klváček st. tel. 603796633 karelklvacek@seznam.cz
člen MK Ing. Jiří Korhon tel. 739547583 jirikorhon@seznam.cz
člen MK Ing. Jiří Krbeček tel. 734384163 j.krbecek@centrum.cz
člen MK MVDr. Jan Kučera tel. 602522558 xjkucera@atlas.cz
člen MK Michal Lörinc tel. 731570099 mlorinc@centrum.cz
člen MK Ing. Jan Malík tel. 739485264 jan.malik@vls.cz
člen MK MVDr. Vratislav Muzikant tel. 603822590  
člen MK Oldřich Nemerád tel. 776592517  
člen MK Jan Niedoba tel. 602189888 janniedoba@seznam.cz
člen MK Stanislav Pořízka tel. 605925664  
člen MK František Sázel tel. 732562935 frantiseksazel@seznam.cz
člen MK Adolf Sušeň tel. 777621079 a.susen@centrum.cz
člen MK Jaroslav Škrkánek tel. 604317446 jarekskrk@post.cz
člen MK Jiří Štefek tel. 739661968 jiristefek523@seznam.cz
člen MK Antonín Vévoda tel. 604403952 m.vevodova@seznam.cz
člen MK JUDr. Radoslav Žváček tel. 739122573 zvacek@volny.cz

Střelecká komise
 
Předseda SK Ing. Břetislav Doleček tel. 604550312 breta.dolecek@post.cz
člen SK Dalibor Fajt tel. 608473378 dmwdali@seznam.cz
člen SK Tomáš Halouzka tel.  t.halouzka@seznam.cz

 
Ekonomická komise
 
Předseda EK Ing. Luděk Coufal tel. 724505199 xcoufall@seznam.cz
člen EK Zdeněk Charvát tel. 603261127 charvat@charvatasyn.cz

Organizačně právní komise

předseda OPK JUDr. Martin Vrtal Ing. tel. 608504027 vmartin4@seznam.cz